Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2013

Europese ziekteverzekeringskaart: twee op de vijf Europeanen heeft er één

Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 190 miljoen mensen in het bezit zijn van een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), waarmee zij toegang hebben tot spoedeisende hulp en zodoende zorgeloos van hun vakantie kunnen genieten wanneer zij op reis zijn in de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Het aantal mensen dat in het bezit is van een EZVK is gestaag toegenomen. In vergelijking tot het voorgaande jaar beschikken in 2012 15 miljoen meer mensen over een EZVK.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie László Andor zei hierover: "De Europese ziekteverzekeringskaart is een groot succes. Twee op de vijf Europeanen is in het bezit van een kaart die hen tijd en geld kan besparen wanneer zij ziek worden of letsel oplopen tijdens een verblijf in het buitenland. Meestal levert het gebruik van de EZVK geen enkel probleem op. Als een lidstaat echter zijn verplichtingen krachtens de EU-wetgeving niet nakomt en weigert de kaart te erkennen, zal de Commissie actie ondernemen om de rechten van de Europese burgers te beschermen".

De EZVK geeft recht op het verkrijgen van spoedeisende hulp in de openbare gezondheidszorg van het gastland onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten als een inwoner van het desbetreffende land. De kaart wordt gratis verstrekt door de nationale zorgverzekeraar in het eigen land. De EZVK kan niet worden gebruikt om de kosten voor een geplande behandeling in het buitenland te dekken.

Ziekenhuizen die openbare gezondheidsdiensten aanbieden, zijn verplicht om de EZVK te erkennen. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt de nodige zorg geboden aan patiënten die de EZVK tonen en worden de kosten zonder problemen vergoed. Als de EZVK niet erkend wordt, moeten patiënten contact opnemen met de desbetreffende gezondheidsdienst van het land dat zij bezoeken. De noodnummers zijn makkelijk te bereiken via de app van de EZVK voor smartphones en tablets (zie hieronder). Als hierna de kaart nog niet wordt erkend, dienen patiënten om hulp te vragen bij de gezondheidsdiensten in hun eigen land. Indien patiënten hierna nog steeds problemen ondervinden, dienen zij contact op te nemen met de Europese Commissie. De Commissie zal de klachten onderzoeken en de kwestie aankaarten bij de autoriteiten van het desbetreffende land, zoals onlangs met Spanje (IP/13/474). Tegen iedere lidstaat die de EU-wetgeving voor het gebruik van de EZVK weigert toe te passen, zullen inbreukprocedures worden ingeleid.

Download de app!

De EZVK-applicatie geeft algemene informatie over de kaart, noodnummers, gedekte behandelingen en kosten, hoe je een verzoek om terugbetaling kunt indienen en wie je kunt contacteren wanneer je je kaart verliest. De applicatie is te gebruiken in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De applicatie is beschikbaar in 24 talen en biedt de mogelijkheid om van de ene naar de andere taal over te schakelen. De applicatie zal binnenkort worden aangepast aan de recente toetreding van Kroatië tot de EU.

De applicatie dient niet ter vervanging van de EZVK.

Voor meer informatie:

Europese Ziekteverzekeringskaart

De website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Contact:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar