Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2013

Viiest eurooplasest kahel on Euroopa ravikindlustuskaart

Hiljutiste andmete kohaselt on rohkem kui 190 miljonil inimesel Euroopa ravikindlustuskaart (EHIC), mis võimaldab neil saada hädaolukorras arstiabi ning nautida seega muretut puhkust reisidel Euroopa Liidus, Šveitsis, Liechtensteinis, Norras ja Islandil. Euroopa ravikindlustuskaardi kasutajate arv on pidevalt kasvanud. 2012. aastal oli Euroopa ravikindlustuskaardi omanikke 15 miljoni võrra rohkem kui varasemal aastal.

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „Euroopa ravikindlustuskaart on tõeline edulugu. Viiest eurooplasest kahel on kaart, mis aitab neil säästa aega ja raha juhul, kui nad välismaal olles haigestuvad või vigastada saavad. Enamasti toimib Euroopa ravikindlustuskaardi süsteem probleemideta. Komisjonil on aga kavas võtta meetmeid ja kaitsta Euroopa kodanike õigusi juhul kui liikmesriik ei täida ELi õigusest tulenevaid kohustusi ja keeldub ravikindlustuskaarti tunnustamast.”

Euroopa ravikindlustuskaardi omanikul on õigus saada vältimatut abi vastuvõtva riigi riiklikus tervishoiusüsteemis samadel tingimustel ja sama hinnaga nagu selle riigi kodanikel. Kaardi väljastab tasuta koduriigi riikliku ravikindlustuse pakkuja. Euroopa ravikindlustuskaart ei kata plaanilist ravi teises riigis.

Haiglad, kes osutavad avalikku tervishoiuteenust, on kohustatud tunnustama Euroopa ravikindlustuskaarti. Enamikel juhtudel saavad Euroopa ravikindlustuskaardiga patsiendid vajalikku ravi ja kulud hüvitatakse probleemideta. Kui Euroopa ravikindlustuskaarti ei aktsepteerita, peaks patsient võtma ühendust külastatava riigi tervishoiuametiga. Hädaolukorra kontaktandmed leiab hõlpsasti nutitelefonide ja tahvelarvutite jaoks loodud Euroopa ravikindlustuskaardi rakenduse abil (vt allpool). Nimetatud asutuse keeldumise korral peaks patsient pöörduma abi saamiseks oma koduriigi tervishoiuameti poole. Kui probleemile ei leita lahendust, peaks patsient võtma ühendust Euroopa Komisjoniga. Komisjon võib uurida kaebust ja tõstatada küsimuse asjaomase riigi ametiasutustega, nagu hiljuti tehti Hispaania puhul (IP/13/474). Kui liikmesriik ei kohalda ELi õigust Euroopa ravikindlustuskaardi kasutamise kohta, algatatakse tema suhtes rikkumismenetlus.

Laadige rakendus alla!

Euroopa ravikindlustuskaardi rakendusest saab üldteavet kaardi, hädaabinumbrite, kaetavate ravivaldkondade ja ravikulude ja hüvitamise taotlemise viiside kohta ning selle kohta, kellega kaardi kaotamise korral ühendust võtta. Rakendus hõlmab ELi 27 liikmesriiki ning Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi. Teavet on võimalik saada 24 keeles ja keelt on võimalik vahetada. Rakendust on kavas varsti kohandada ja lisada Horvaatia, kes ELiga hiljuti ühines.

Rakendus ei asenda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Lisateave

Euroopa ravikindlustuskaart

László Andori veebisait

László Andor twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar