Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juli 2013

Det europæiske sygesikringskort: To ud af fem europæere har et

De seneste tal viser, at over 190 millioner borgere har et europæisk sygesikringskort (EU-sygesikringskort), som giver dem mulighed for at modtage akutte sundhedsydelser og dermed undgå bekymringer i ferien, når de rejser i EU, Schweiz, Liechtenstein, Norge og Island. Antallet af borgere, som har et EU-sygesikringskort, har været støt stigende, og der er 15 millioner flere borgere, som har et EU-sygesikringskort i 2012, i forhold til det foregående år.

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "EU-sygesikringskortet er virkelig en succes. To ud af fem europæere har et, og det kan spare dem tid og penge, hvis de bliver syge eller kommer til skade på en rejse til udlandet. I de fleste tilfælde fungerer EU-sygesikringskortet uden problemer. Men hvis en medlemsstat ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten og nægter at anerkende kortet, vil Kommissionen skride ind og forsvare EU-borgernes rettigheder".

EU-sygesikringskortet bekræfter, at en person er berettiget til at modtage akut behandling i værtslandets offentlige sundhedssystem på samme vilkår og til samme pris som landets egne statsborgere. Kortet udstedes gratis af den nationale sygesikringsudbyder i hjemlandet. EU-sygesikringskortet kan ikke bruges til at dække planlagt behandling i et andet land.

Hospitaler, der leverer offentlige sundhedsydelser, er forpligtet til at anerkende EU-sygesikringskortet. I langt de fleste tilfælde modtager patienter med EU-sygesikringskort den nødvendige behandling og får refunderet deres udgifter uden problemer. Hvis EU-sygesikringskortet ikke godtages, bør patienter kontakte den relevante sundhedsmyndighed i det land, de besøger. Kontakttelefonnumrene er let tilgængelige via EU-sygesikringskort-appen til smartphones og tablets (se nedenfor). I tilfælde af yderligere afvisning af EU-sygesikringskortet bør patienter anmode om støtte fra deres hjemlands sundhedsmyndigheder. Hvis patienterne stadig har problemer, bør de kontakte Europa-Kommissionen. Kommissionen kan undersøge påstandene og rejse spørgsmålet over for myndighederne i det pågældende land, som den gjorde for nylig over for Spanien (IP/13/474). Der vil blive indledt traktatbrudsprocedurer mod en medlemsstat, som ikke overholder EU-retten om anvendelse af EU-sygesikringskortet.

Hent appen!

EU-sygesikringskort-appen indeholder oplysninger om kortet, nødopkaldsnumre, hvilke behandlinger og omkostninger der dækkes, hvordan man ansøger om godtgørelse, og hvem man skal kontakte, hvis man mister kortet. Appen dækker 27 EU-lande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Den findes på 24 sprog med mulighed for at skifte fra sprog til sprog. Appen tilpasses snart for at tage hensyn til Kroatiens nylige tiltrædelse af EU.

Appen erstatter ikke EU-sygesikringskortet.

Yderligere oplysninger

European Health Insurance Card

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonner på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar