Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2013 г.

Около 40% от европейците притежават европейска здравноосигурителна карта

Според най-новите данни над 190 милиона души притежават европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която им позволява да получат спешна медицинска помощ и да се наслаждават на безгрижна ваканция, когато пътуват в рамките на Европейския съюз, Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия. Броят на притежателите на ЕЗОК се увеличава непрекъснато, като за 2012 г. той е нараснал с 15 милиона души в сравнение с предходната година.

Европейският комисар за трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването Ласло Андор заяви: „Европейската здравноосигурителна карта е истински успех — около 40% от европейците понастоящем притежават такава карта, която би могла да им спести време и пари ако се разболеят или се наранят по време на пътуване в чужбина. По принцип нe възникват проблеми при използването на ЕЗОК. Въпреки това, ако дадена държава членка не спазва задълженията си съгласно правото на ЕС и отказва да признае картата, Комисията ще предприеме действия, за да защити правата на европейските граждани“.

ЕЗОК удостоверява, че дадено лице има право да получи спешно лечение в рамките на обществената система за здравеопазване на приемащата държава при същите условия и разходи, както гражданите на тази държава. Картата се издава безплатно от националната здравноосигурителна институция в държавата по произход. ЕЗОК не може да бъде използвана за покриване на планирано лечение в друга страна.

Болниците, които предоставят обществени здравни услуги, са длъжни да признаят ЕЗОК. В повечето случаи пациентите, притежаващи ЕЗОК, получават необходимите здравни грижи и направените от тях разходи биват възстановявани без проблеми. В случай че тяхната ЕЗОК не бъде приета, пациентите следва да се обърнат към съответната здравна институция на страната, която посещават. Телефонните номера за спешни случаи са лесно достъпни чрез приложението ЕЗОК за смартфони и таблети (вж. по-долу). В случай на повторен отказ пациентите следва да поискат помощ от здравните институции в държавата си по произход. Ако продължават да се сблъскват с проблеми, пациентите следва да се обърнат към Европейската комисия. Комисията може да разследва твърденията за нарушение и да повдигне въпроса пред органите на засегнатата държава, както наскоро направи с Испания (IP/13/474). Ще бъдат открити процедури за нарушение срещу държавите членки, които не прилагат правото на ЕС относно използването на ЕЗОК.

Изтеглете приложението!

В приложението ЕЗОК ще намерите обща информация за картата, телефонни номера за спешни случаи, информация за покритите от картата лечения и разходи, за процедурите за възстановяване на разходите, както и за това с кого трябва да се свържете, в случай че загубите картата си. Приложението обхваща 27 държави — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. То е достъпно на 24 езика с възможност за превключване от един език на друг. Приложението скоро ще бъде адаптирано, за да се вземе предвид скорошното присъединяване на Хърватия към ЕС.

Приложението не замества ЕЗОК.

За повече информация

Европейска здравноосигурителна карта

Уебсайт на Ласло Андор

Следете съобщенията на Ласло Андор в Twitter

Можете да се абонирате за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на трудовата заетост, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar