Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 11. júla 2013

Komisia vyčlenila 100 miliónov EUR na začínajúce podniky v oblasti technológií a malé a stredné podniky – tam, kde ekonomike škŕka žalúdok

Približne 1 000 začínajúcich podnikov a iných vysoko inovatívnych spoločností dostane granty z nového cyklu financovania, ktorý disponuje 100 miliónmi EUR z verejno-súkromného partnerstva Európskej komisie v oblasti budúceho internetu zameraného na vytváranie aplikácií a iných digitálnych služieb v oblastiach, akými sú doprava, zdravotníctvo, inteligentná výroba, energetika a médiá.

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Minulý december som na konferencii Le Web v Paríži sľúbila, že budem konať, a teraz to plním. V Európe potrebujeme viac inovácií a digitálnejšiu ekonomiku, a to predpokladá lepšie prostredie pre začínajúce podniky. Vkladáme peniaze tam, kde ekonomike škŕka žalúdok.“

Cieľom tejto tretej etapy financovania z partnerstva je vytvoriť nové internetové aplikácie a služby v širokej škále oblastí. Financovanie sa bude realizovať prostredníctvom 20 konzorcií – tímov z internetového prostredia, ku ktorým patria urýchľovače, platformy kolektívneho financovania, investori v oblasti rizikového kapitálu, priestory spolupráce, regionálni poskytovatelia zdrojov, združenia technologických spoločností a malých a stredných podnikov, technologické spoločnosti. Výber úspešných konzorcií sa bude zakladať na spôsobe, akým konzorciá plánujú maximalizovať ekonomický vplyv svojho financovania na celé internetové prostredie.

Tvorba služieb a aplikácií bude vychádzať z technológií vytvorených v rámci programu verejno-súkromného partnerstva Komisie v oblasti budúceho internetu (ďalej len „VSP“).

Súvislosti

Toto oznámenie o financovaní je treťou a poslednou výzvou VSP v oblasti budúceho internetu, ktoré bolo založené v roku 2011 s cieľom pomôcť sumou 500 miliónov EUR podnikom a vládam využívať revolúciu v oblasti mobilného internetu a údajov, a zároveň stimulovať inovácie a vytváranie pracovných miest v európskych digitálnych odvetviach (pozri http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-525_sk.htm).

VSP v oblasti budúceho internetu pracuje na sofistikovanejších infraštruktúrach a podnikateľských postupoch (t. j. inteligentnejších, účinnejších a udržateľnejších), a to prostredníctvom užšej integrácie budovania internetových sietí a potenciálu počítačových systémov. VSP skúma rôzne sektory, akými sú doprava, zdravotníctvo, médiá, inteligentná výroba a energetika. Vymedzuje možné inovačné modely podnikania v týchto sektoroch. Toto partnerstvo vyvinulo jedinečné európske technológie a položilo základy pre nástroje a služby v takých oblastiach, ako je cloud, inteligentné mestá, hromadné údaje a internet vecí. V roku 2013 sa začalo päť rozsiahlych pokusov zameraných na validáciu technológií vyvinutých v prostredí skutočných používateľov. Platformy vytvorené počas týchto skúšok, ktoré sú špecifické pre každý sektor, budú sprístupnené malým a stredným podnikom a webovým podnikateľom, aby vytvárali služby a aplikácie.

Toto financovanie je takisto súčasťou plánu Komisie pod názvom Európa začínajúcich podnikov (StartUp Europe), ktorý je zameraný na urýchľovanie, prepájanie a vyzdvihovanie európskeho podnikateľského prostredia, aby začínajúce podniky v oblasti technológií nielen v Európe začali, ale v Európe aj zostali. Plán zahŕňa:

Užitočné linky

Stránka s výzvou

Video VSP o budúcom internete

Video webových podnikateľov Clikkers

Webová stránka Neelie Kroesovej

Sledujte Neelie na Twitteri

Kontaktné osoby

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 2 295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar