Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 lipca 2013 r.

Komisja dotrzymuje słowa i przekazuje 100 mln EUR nowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom technologicznym

Około 1000 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność i innych wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw otrzyma dotacje z puli wynoszącej 100 mln EUR, dostępnej w ramach nowej fazy finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości Komisji Europejskiej, w celu opracowania aplikacji oraz innych usług cyfrowych w takich dziedzinach jak transport, zdrowie, inteligentna produkcja, energia i media.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „W grudniu ubiegłego roku na konferencji Le Web w Paryżu obiecałam podjęcie działań i oto one. Potrzebujemy więcej innowacji i więcej gospodarki cyfrowej w Europie, i w tym celu musimy zapewnić lepszy ekosystem dla nowych przedsiębiorstw. Nadszedł czas na realizację obietnic”.

Ten trzeci etap finansowania partnerstwa ma na celu stworzenie nowych aplikacji internetowych oraz usług w wielu dziedzinach. Finansowanie będzie przekazywane za pośrednictwem 20 konsorcjów — zespołów z ekosystemu internetowego — które obejmują: akceleratory, platformy finansowania społecznościowego, inwestorów dostarczających kapitału wysokiego ryzyka , pomieszczenia do wspólnej pracy, regionalne organizacje finansujące, stowarzyszenia przedsiębiorstw technologicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa technologiczne. Konsorcja będą wybierane zgodnie z tym, w jaki sposób planują osiągnąć maksymalne skutki gospodarcze swojego finansowania w ekosystemie internetowym.

Usługi i aplikacje będą oparte na technologiach opracowanych w ramach komisyjnego programu partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości (PPP).

Kontekst

Niniejsze ogłoszenie o finansowaniu jest trzecim i ostatnim zaproszeniem do składania wniosków w ramach PPP na rzecz Internetu przyszłości — partnerstwa o wartości 500 mln EUR zapoczątkowanego w 2011 r., aby pomóc przedsiębiorstwom i rządom w wykorzystaniu mobilnego internetu i rewolucji w zakresie danych oraz stymulowaniu innowacji i tworzenia miejsc pracy w europejskich sektorach opartych na innowacjach i technologiach cyfrowych (zob. IP/11/525).

Celem PPP na rzecz Internetu przyszłości jest opracowanie bardziej inteligentnej infrastruktury i procesów biznesowych (tj. bardziej inteligentnych, skuteczniejszych i bardziej zrównoważonych) poprzez wzmocnienie integracji z siecią internetową i zdolnościami obliczeniowymi. PPP obejmuje różne sektory, takie jak transport, zdrowie, media, inteligentna produkcja i energia. Określa ono ewentualne innowacyjne modele biznesowe dla tych sektorów. W ramach tego PPP opracowano wyjątkowe europejskie technologie i kluczowe elementy narzędzi i usług w takich obszarach jak chmury obliczeniowe, inteligentne miasta, duże zbiory danych oraz Internet przedmiotów. W 2013 r. rozpoczęto przeprowadzanie pięciu wieloskalowych testów mających na celu walidację nowych technologii przez rzeczywistych użytkowników. Platformy sektorowe opracowane w ramach tych testów będą dostępne dla MŚP i przedsiębiorców internetowych w celu rozwoju usług i aplikacji.

Finansowanie to stanowi również część planu Komisji Europejskiej „StartUp Europe” mającego na celu przyspieszenie tworzenia nowych ekosystemów, łączenie ich oraz ich należyte wykorzystywanie i docenianie, tak aby nowe przedsiębiorstwa technologiczne nie tylko rozpoczynały działalność w Europie, ale również kontynuowały ją na naszym kontynencie. Plan ten obejmuje:

  • Klub liderów (zob. IP/13/262) to niezależna grupa założycieli przedsiębiorstw technologicznych, działająca jako wzorzec do naśladowania dla europejskich przedsiębiorców internetowych.

  • Nagrody & konkursy. Europioneers: to inicjatywa mająca na celu wyróżnienie najdoskonalszych przedsiębiorców w dziedzinie technologii w Europie poprzez nagrodzenie dwóch przedsiębiorców roku (zob. IP/13/359); Tech All Stars: identyfikuje najlepsze w Europie nowe przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność i łączy je z najlepszymi źródłami finansowania UE, przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces, i innymi wpływowymi osobami (zob. MEMO/13/557).

  • Tworzenie sieci. Unijna sieć Accelerators inicjuje i ułatwia stworzenie europejskiej sieci internetowych inkubatorów przedsiębiorczości.

  • Promowanie unijnych talentów internetowych w Europie (poprzez edukację, jak np. „masowe otwarte kursy internetowe”; wspieranie sieci, programów i zasobów w zakresie wymiany, akceleracji i inkubacji, jak również poprzez opiekę mentorów).

Przydatne linki

Strona zaproszenia do składania wniosków

Film wideo dotyczący PPP na rzecz Internetu przyszłości

Film wideo o Klikersach - rodzinie przedsiębiorców

Strona internetowa Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar