Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2013

Commissie voegt daad bij het woord en stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor beginnende technologiebedrijfjes en kmo's

Zo'n 1000 startende bedrijven en andere sterk innovatiegedreven ondernemingen kunnen subsidie ontvangen in het kader van een nieuwe financieringsronde van 100 miljoen euro van het publiek-private partnerschap voor het internet van de toekomst van de Europese Commissie. De subsidie is bedoeld om apps en andere digitale diensten te ontwikkelen op het gebied van vervoer, gezondheidszorg, slimme productie, energie en media.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Neelie Kroes zei hierover het volgende: "In december vorig jaar beloofde ik op Le Web in Parijs actie te ondernemen en die belofte kom ik nu na. We hebben in Europa behoefte aan meer innovatie en een meer digitale economie en daarvoor is in de eerste plaats een beter ecosysteem voor beginnende bedrijven nodig. Nu stellen we ook de middelen hiervoor beschikbaar."

In deze derde fase van de financiering in het kader van dit partnerschap is het de bedoeling nieuwe internettoepassingen en –diensten te ontwikkelen op uiteenlopende gebieden. De financiering geschiedt via 20 consortia – teams die deel uitmaken van het internetecosysteem – onder meer: accelerators, crowdfunding platforms, risicokapitaalaanbieders, samenwerkingssites, organisaties voor regionale financiering, technologiebedrijven en kmo-organisaties. Bij de selectie van consortia zal vooral worden gekeken naar de manier waarop zij van plan zijn te zorgen voor een optimale economische impact van hun financiering op het internetecosysteem.

De diensten en apps zullen worden opgezet rond de technologieën die zijn ontwikkeld in het kader van het publiek-private partnerschap voor het internet van de toekomst (PPP‑programma van de Commissie).

Achtergrond

De bekendmaking van deze financieringsronde is tevens de derde & laatste uitnodiging om voorstellen in te dienen in het kader van het programma voor het internet van de toekomst (PPP), een partnerschap waarvoor 500 miljoen euro is uitgetrokken en dat in 2011 werd gelanceerd om bedrijven en overheden te helpen te profiteren van de revolutie op het gebied van mobiel internet en de gegevensexplosie en innovatie en werkgelegenheid in de digitale industrie in Europa op gang te brengen (zie IP/11/525).

Het programma voor het internet van de toekomst (PPP) werkt aan slimmere (dat wil zeggen meer intelligente, efficiënte, duurzame) infrastructuren en bedrijfsprocessen door verregaandere integratie met internetnetwerken en computercapaciteit. In het PPP wordt gekeken naar verschillende sectoren, zoals vervoer, gezondheidszorg, media, slimme productie en energie. Voor die sectoren zijn potentiële innovatieve bedrijfsmodellen gedefinieerd. Voorts zijn unieke Europese technologieën ontwikkeld en bouwstenen voor instrumenten en diensten op gebieden als cloud, slimme steden, big data (omvangrijke gegevens) en het internet der dingen. In 2013 gingen vijf grootschalige proefprojecten van start om de hieruit voortvloeiende technologieën te laten valideren door echte gebruikers. De daarbij ontwikkelde sectorspecifieke platforms zullen beschikbaar worden gesteld voor kmo's en webondernemers om diensten en toepassingen te ontwikkelen.

Deze financiering maakt verder deel uit van de campagne "StartUp Europe" van de Commissie om ecosystemen voor ondernemers te bevorderen en met elkaar te verbinden,waardoor technologiebedrijfjes niet alleen in Europa worden opgezet, maar er ook blijven. Deze campagne omvat:

  • De Leaders Club  (zie IP/13/262), een onafhankelijke groep van ondernemers op technologisch gebied die als rolmodel fungeren voor Europese webondernemers.

  • Prijzen en wedstrijden. Europioneers: een initiatief om de beste technologie-ondernemers onder de aandacht te brengen door twee tech webondernemers van het jaar aan te wijzen (zie IP/13/359). Tech All Stars: wijst de beste jonge starter in Europa aan en koppelt deze aan de belangrijkste EU-financieringsbronnen, succesvolle ondernemers en andere invloedrijke personen (zie MEMO/13/557). 

  • Netwerken. Het EU Accelerators Netwerk geeft de aanzet tot en bevordert de oprichting van een Europees netwerk van accelerators van webbedrijven.

  • Bevordering van EU webtalent Europe (door onderwijs zoals "massive online open courses"; steunverlening voor netwerken, programma's en middelen voor ruil-, accelerator- en incubatieplatforms en mentoring).

Nuttige links

Pagina betreffende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen

PPP video over het internet van de toekomst

Clikkers Web entrepreneurs video

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contacts

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar