Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. jūlijā

No vārdiem pie darbiem − Komisija piešķir 100 miljonus eiro iesācējuzņēmumiem un MVU tehnoloģiju jomā

Aptuveni 1000 iesācējuzņēmumi un citi īpaši novatoriski uzņēmumi saņems dotācijas no jaunpiešķirtā finansējuma 100 miljonu eiro apmērā, ko Eiropas Komisijas Nākotnes interneta publiskā un privātā sektora partnerība veltīs lietotņu un citu digitālo pakalpojumu izstrādei tādās jomās kā transports, veselības aprūpe, vieda ražošana, enerģētika un plašsaziņas līdzekļi.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa teica: "Pagājušā gada decembrī Le Web konferencē Parīzē es solīju rīkoties, un tagad ir pienācis laiks pildīt solījumu. Mums Eiropā vajag vairāk novatorisma un digitālāku ekonomiku, un tas sākas ar labākas ekosistēmas nodrošināšanu iesācējuzņēmumiem. Mēs pārejam no vārdiem pie darbiem."

Partnerības finansējuma piešķiršanas procesa trešās kārtas mērķis ir izstrādāt jaunas interneta lietotnes un pakalpojumus plašā nozaru spektrā. Finansējumu virzīs ar 20 konsorciju starpniecību. Šie konsorciji ir interneta ekosistēmas komandas, ko veido uzņēmējdarbības akseleratori, kolektīvās finansēšanas (crowd-funding) platformas, riska kapitāla ieguldītāji, birojnīcas, reģionālas finansēšanas organizācijas, tehnoloģiju uzņēmumu un MVU apvienības, tehnoloģiju uzņēmumi. Sekmīgos konsorcijus izvēlēsies pēc tā, kā tie plāno panākt pēc iespējas lielāku sava finansējuma ekonomisko ietekmi uz interneta ekosistēmu.

Pakalpojumus un lietotnes veidos, balstoties uz tehnoloģijām, kas izstrādātas Komisijas Nākotnes interneta publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) programmā.

Vispārīga informācija

Šis paziņojums par finansējumu ir trešais un pēdējais uzaicinājums, ko izziņojusi Nākotnes interneta PPP – 500 miljonus eiro vērta partnerība, kas uzsākta 2011. gadā, lai palīdzētu uzņēmumiem un valdībām gūt labumu no mobilā interneta un datu revolūcijas un veicinātu inovāciju un darbvietu radīšanu Eiropas digitālajās nozarēs (sk. IP/11/525).

Nākotnes interneta PPP strādā, lai infrastruktūru un uzņēmējdarbības procesus darītu viedākus (proti, intelektiskākus, efektīvākus, ilgtspējīgākus), tos ciešāk integrējot ar interneta tīklošanas un datošanas spējām. PPP pievērš uzmanību dažādām nozarēm, piemēram, transportam, veselības aprūpei, plašsaziņas līdzekļiem, viedai ražošanai un enerģētikai. Tā apzina iespējamus inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus šajās nozarēs. Tā ir izstrādājusi unikālas Eiropas tehnoloģijas un veidojošos elementus rīkiem un pakalpojumiem tādās jomās kā mākoņdatošana, viedās pilsētas, liela apjoma dati un lietiskais internets. 2013. gadā uzsākti pieci liela mēroga izmēģinājumi, kuru mērķis ir izstrādātās tehnoloģijas pārbaudīt reālos lietošanas apstākļos. Izstrādātās nozaru specifiskās platformas šajos izmēģinājumos būs pieejamas MVU un tīmekļa uzņēmējiem pakalpojumu un lietotņu izveidei.

Šis finansējums ir arī daļa no Komisijas "StartUp Europe" plāna, kura mērķis ir veicināt, savienot un godināt Eiropas uzņēmēju ekosistēmas tā, lai iesācējuzņēmumi tehnoloģiju jomā ne tikai uzsāktu savu darbību Eiropā, bet arī paliktu Eiropā. To veido:

  • Līderu klubs  (sk. IP/13/262) − neatkarīga grupa, kurā darbojas tehnoloģiju uzņēmumu dibinātāji, kurus Eiropas tīmekļa uzņēmēji var ņemt par paraugu.

  • Apbalvojumi un konkursi. Eiropionieri ir iniciatīva, kas godina Eiropas augsto tehnoloģiju jomas uzņēmējus, katru gadu apbalvojot divus šādus uzņēmējus (sk. IP/13/359). Tech All Stars meklē Eiropas labākos jaunos iesācējuzņēmumus un ļauj tiem piekļūt galvenajiem ES finansējuma avotiem un veidot kontaktus ar veiksmīgiem uzņēmējiem un citām ietekmīgām personām (sk. MEMO/13/557).

  • Tīkla veidošana. ES Akseleratoru tīkls uzsāk un veicina Eiropas tīmekļa uzņēmējdarbības akseleratoru tīkla izveidi.

  • Atbalsts ES tīmekļa uzņēmējdarbības talantiem Eiropā (šādam nolūkam izmantojot apmācību, piemēram, masveida atklātos kursus tiešsaistē, atbalsta tīklus, programmas un resursus apmaiņai, paātrināšanai un inkubatoriem, kā arī piesaistot padomdevējus).

Noderīgas saites

Uzaicinājuma lapa

Nākotnes interneta PPP videoklips

Videoklips "Klikeru ģimenes tīmekļa uzņēmēji"

Nēlī Krusas tīmekļa vietne

Sekojiet Nēlī tvītiem

Kontaktinformācija

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32.229.57361 Tviteris: @RyanHeathEU


Side Bar