Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 11 d.

Tesėdama pažadus Komisija skyrė 100 mln. eurų naujoms technologijų įmonėms ir MVĮ

Pagal Europos Komisijos Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę maždaug 1000 naujų ir kitų novatoriškų įmonių per naują finansavimo etapą bus skirta 100 mln. eurų, kad jos galėtų kurti taikomąsias programas ir kitas skaitmenines paslaugas tokiose srityse, kaip transportas, sveikatos priežiūra, pažangi gamyba, energetika ir žiniasklaida.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes: „Praėjusių metų gruodžio mėn. renginyje „LeWeb“ Paryžiuje pasižadėjau veikti, dabar savo pažadą tesiu. Europoje mums reikia daugiau naujovių ir daugiau skaitmeninės ekonomikos. Tai galima pasiekti sudarius geresnes sąlygas naujoms įmonėms. Mūsų žodžius lydi darbai.“

Per šį trečiąjį partnerystės finansavimo etapą siekiama sukurti naujas taikomąsias interneto programas ir įvairių sričių paslaugas. Finansavimas bus skiriamas per 20 konsorciumų – interneto srities grupių: spartinimo organizacijoms, masinio finansavimo platformoms, rizikos kapitalo investuotojams, bendram darbui skirtoms erdvėms, regioninėms finansavimo organizacijoms, technologijų bendrovėms, MVĮ asociacijoms, technologijų įmonėms. Konsorciumai, kuriems bus skirtas finansavimas, bus atrinkti pagal tai, kaip jie ketina kuo geriau išnaudoti ekonominį finansavimo poveikį visoje su internetu susijusioje srityje.

Paslaugos ir taikomosios programos bus grindžiamos technologijomis, sukurtomis pagal Komisijos Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programą.

Pagrindiniai faktai

Šis pranešimas apie finansavimą yra trečiasis ir paskutinis kvietimas teikti paraiškas pagal 2011 m. pradėtą vykdyti 500 mln. eurų vertės Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programą, skirtą padėti įmonėms ir vyriausybėms pasinaudoti mobiliojo interneto ir naujoviško duomenų tvarkymo teikiamomis galimybėmis bei paskatinti diegti inovacijas ir kurti darbo vietas Europos skaitmeninių technologijų srityse (žr. IP/11/525).

Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partneryste siekiama pažangesnės infrastruktūros ir verslo procesų (t. y. sumaniau sukurtų, veiksmingesnių, tvaresnių) geriau integravus interneto tinklus ir skaičiavimo pajėgumus. Šios partnerystės veiklos sritis – įvairūs sektoriai, pavyzdžiui, transportas, sveikatos priežiūra, žiniasklaidos, pažangi gamyba, energetika. Nustatomi galimi novatoriški šių sektorių verslo modeliai. Sukurta unikalių europinių technologijų ir pagrindinių elementų priemonėms ir paslaugoms tokiose srityse, kaip debesijos kompiuterija, pažangieji miestai, didžiulio duomenų kiekio tvarkymas, daiktų internetas. 2013 m. pradėti penki didelio masto bandymai, siekiant išbandyti ir patvirtinti tikroviškoje naudotojų aplinkoje sukurtas technologijas. MVĮ ir interneto verslininkams bus suteikta galimybė naudotis per šiuos bandymus parengtomis konkretiems sektoriams skirtomis platformomis, kad jie galėtų kurti paslaugas ir taikomąsias programas.

Šis finansavimas numatytas ir pagal Komisijos planą „StartUp Europe“, kuriuo siekiama spartinti Europos verslo sistemų kūrimą, jas jungti tarpusavyje ir skatinti, kad naujos technologijų įmonės Europoje būtų ne tik steigiamos, bet joje ir liktų. Pagal šį planą numatyta:

  • Lyderių klubas (žr. IP/13/262) – tai nepriklausoma technologijų srities įmonių steigėjų grupė, rodanti pavyzdį Europos interneto verslininkams.

  • Apdovanojimai ir konkursai. Europioneers“ – tai iniciatyva, kuria siekiama atkreipti dėmesį į geriausius Europos verslininkus, skiriant du Metų technologijų verslininko apdovanojimus (žr. IP/13/359). „Tech All Stars“ – išrenkama geriausia nauja Europos įmonė, jai padedama užmegzti ryšius su geriausiais ES finansavimo šaltiniais, sėkmingai dirbančiais verslininkais ir kitais įtakingais asmenimis (žr. MEMO/13/557).

  • Ryšių užmezgimas. Tinklas „EU Accelerators Network“ inicijuoja ir skatina europinio interneto verslo spartinimo organizacijų tinklo kūrimą.

  • Interneto talentų Europoje ugdymas (pasitelkiant švietimo priemones, pvz., masinius atviruosius kursus internetu, remiant mainų, spartinimo ir ugdymo tinklus, programas ir išteklius, konsultuojant).

Naudingos nuorodos

Kvietimo teikti paraiškas puslapis

Vaizdo siužetas apie Ateities interneto viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę

„Clikkers“ interneto verslininkų vaizdo siužetas

Neelie Kroes interneto svetainė

Neelie Kroes Twitter

Ryšiams:

e. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar