Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11.7.2013

Komissio elää niin kuin opettaa – sata miljoonaa euroa avustusta aloitteleville teknologiayrityksille ja pk-yrityksille

Noin 1 000 uusyritykselle ja muulle erittäin innovatiiviselle yritykselle myönnetään avustuksia Euroopan komission tulevaisuuden internetiin liittyvän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden uudella rahoituskierroksella. Kaikkiaan 100 miljoonan euron rahoitus on tarkoitettu sovellusten ja muiden digitaalisten palvelujen kehittämiseen esimerkiksi liikennettä, terveydenhoitoa, älykkäitä valmistusjärjestelmiä, energiahuoltoa ja tiedonvälitystä varten.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi luvanneensa LeWeb–tapahtumassa Pariisissa viime joulukuussa konkreettisia toimia ja lunastavansa nyt lupauksensa. ”Tarvitsemme enemmän innovointia ja vahvemman digitaalitalouden Eurooppaan. Sitä varten on ensiksi luotava parempi toimintaympäristö uusille aloitteleville yrityksille. Rahaa laitetaan nyt sinne, missä uskomme siitä olevan eniten hyötyä”, Kroes jatkoi.

Kumppanuusrahoituksen kolmannen kierroksen tavoitteena on kehittää uusia internetsovelluksia ja ‑palveluja useilla eri aloilla. Rahoitusta kanavoimaan valitaan 20 yhteenliittymää, jotka ovat internet-ekosysteemiä edustavia ryhmiä. Niihin kuuluu yrityskiihdyttämöjä, joukkorahoitusfoorumeita, pääomasijoittajia, yhteisiä työtiloja, alueellisia rahoitusorganisaatioita, teknologia- ja pk-yritysten yhdistyksiä ja teknologia-alan yrityksiä. Yhteenliittymät valitaan sen mukaan, miten ne aikovat maksimoida rahoituksensa taloudelliset vaikutukset koko internet-ekosysteemiin.

Palvelut ja sovellukset kehitetään komission tulevaisuuden internetiin liittyvän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden puitteissa kehitetyn teknologian pohjalta.

Tausta

Tämä ilmoitus haettavissa olevasta rahoituksesta on tulevaisuuden internetiin liittyvän julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kolmas ja viimeinen ehdotuspyyntö. Vuonna 2011 käynnistettyä kumppanuushanketta varten on varattu 500 miljoonaa euroa, ja sen tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja viranomaisia hyödyntämään mobiili-internetin ja dataliikenteen vallankumousta ja vauhdittaa innovointia ja työpaikkojen syntymistä Euroopan digitaaliteollisuudessa (ks. IP/11/525).

Tulevaisuuden internetiä kehittävän kumppanuuden puitteissa pyritään saamaan infrastruktuureista ja liiketoimintaprosesseista entistä parempia (älykkäämpiä, tehokkaampia ja kestävämpiä) integroimalla ne tiiviimmin internetin verkostoitumis- ja laskentakapasiteettiin. Tulevaisuuden internetiä koskevan kumppanuuden puitteissa käsitellään useita eri aloja kuten liikennettä, terveydenhoitoa, tiedotusvälineitä, älykkäitä valmistusjärjestelmiä ja energiahuoltoa. Siinä määritetään mahdollisia innovatiivisia liiketoimintamalleja kyseisille aloille. Kumppanuus on luonut ainutlaatuista eurooppalaista teknologiaa ja rakenneosia muun muassa pilviteknologiaan, älykkäisiin kaupunkeihin, suuriin tietovirtoihin (”big data”) ja esineiden internetiin liittyviä välineitä ja palveluja varten. Vuonna 2013 käynnistyi viisi laajamittaista koetta kehitetyn teknologian validoimiseksi todellisissa käyttäjäolosuhteissa. Näillä kokeilla tuotetut alakohtaiset foorumit asetetaan pk-yritysten ja internetyrittäjien käyttöön palvelujen ja sovellusten kehittämistä varten.

Tämä rahoitus on myös osa komission StartUp Europe – hanketta, jolla vauhditetaan Euroopan yrittäjäekosysteemeitä, luodaan niille yhteyksiä ja tuodaan niitä positiivisesti esille, niin että ne paitsi syntyvät Euroopassa myös pysyvät Euroopassa. Hanke koostuu seuraavista:

  • Leaders Club (ks. IP/13/262) on riippumaton ryhmä teknologiayritysten perustajia, jotka toimivat roolimalleina Euroopan verkkoyrittäjille.

  • Palkinnot & kilpailut: Europioneers on aloite, jolla annetaan tunnustusta Euroopan parhaille teknologia-alan yrittäjille palkitsemalla vuosittain kaksi teknologiayrittäjää (ks. IP/13/359 (EN)). Tech All Stars valitsee Euroopan parhaan nuoren start up ‑yrityksen ja luo sille yhteyksiä EU:n tärkeimpiin rahoituslähteisiin, menestyneisiin yrittäjiin ja muihin vaikutusvaltaisiin henkilöihin (ks. MEMO/13/557 (EN)).

  • Verkottuminen: EU Accelerators Network käynnistää ja helpottaa verkkoyrityskiihdyttämöjen eurooppalaisen verkoston luomista.

  • EU:n internet-alan kykyjen tukeminen (koulutuksella, esim. massiivisten avointen verkkokurssien (MOOC) avulla, ja tukemalla vaihtokauppapalvelujen ja yrityskiihdyttämöjen ja ‑hautomoiden verkostoja, ohjelmia ja resursseja sekä mentorointia).

Hyödyllisiä linkkejä

Ehdotuspyyntö

Video: tulevaisuuden internetiä kehittävä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus

Video: Clikkers-perheen verkkoyrittäjät

Neelie Kroesin verkkosivut

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteydenotot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puhelin: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar