Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2013

Euroopa Komisjon läheb sõnadelt üle tegudele: ta toetab tehnoloogiavaldkonna idufirmasid ja VKEsid 100 miljoni euroga

Tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse järjekordses rahastamisvoorus antakse kokku 100 miljoni euro ulatuses toetusi ligikaudu 1000 idufirmale ja muule äärmiselt innovatiivsele ettevõtjale, et töötada välja rakendusi ja muid digiteenuseid transpordi, tervishoiu, aruka tootmise, energeetika ja meedia valdkonnas. Nimetatud partnerluse on loonud Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Eelmise aasta detsembris Pariisis toimunud üritusel „LeWeb” lubasin konkreetseid tegusid ja siin need nüüd on. Euroopa vajab rohkem innovatiivsust ja digimajandust. See algab aga idufirmade jaoks parema ökosüsteemi loomisest. Nüüd täidamegi antud lubadused," lisas volinik.

Partnerluse kolmanda rahastamisvooru eesmärk on töötada välja uusi veebirakendusi ja –teenuseid mitmes valdkonnas. Rahastamise suunamiseks valitakse 20 konsortsiumi, kelle näol on tegemist digitaalse ökosüsteemi meeskondadega. Sinna kuuluvad veebiettevõtluse kiirendajad, ühisrahastamisplatvormid, riskikapitalistid, koostöölaborid, piirkondlikud rahastamisorganisatsioonid, tehnoloogiavaldkonna ettevõtjad ja VKEde ühendused. Edukad konsortsiumid valitakse välja selle alusel, kuidas nad kavatsevad maksimeerida oma rahastuse majanduslikku mõju digitaalses ökosüsteemis.

Teenused ja rakendused põhinevad tehnoloogiatel, mis on töötatud välja komisjoni tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse programmi raames.

Taustteave

500 miljoni euro suuruse eelarvega tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerlus loodi 2011. aastal. Käesolev rahastamisvoor on selle partnerluse puhul kolmas ja ühtlasi viimane. Partnerlusega soovitakse aidata ettevõtjatel ja riikidel kasutada maksimaalselt ära mobiilsest internetist ja andmerevolutsioonist tulenevaid võimalusi ning innustada innovatsiooni ja töökohtade loomist Euroopa digimajanduses (vt IP/11/525).

Partnerluse eesmärk on muuta suurema e-võrgustumise ja andmetöötlussuutlikkuse kaudu taristud ja ettevõtlusprotsessid arukamaks, s.t targemaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. Partnerluse raames uuritakse eri sektoreid, nt transport, tervishoid, meedia, arukas tootmine ja energeetika. Nende sektorite jaoks määratletakse võimalik innovatiivne ettevõtlusmudel. Partnerluse raames on välja töötatud ainulaadsed Euroopa tehnoloogiad, tööriistad ja teenused sellistes valdkondades nagu pilv, arukad linnad, andmemahukas andmetöötlus ja asjade internet. 2013. aastal alustati viie laiaulatusliku katsega, et testida väljatöötatud tehnoloogiaid valideerimise eesmärgil reaalsete kasutajate peal. Nende katsete käigus väljatöötatud sektoripõhiseid platvorme saavad tulevikus kasutada VKEd ja veebiettevõtjad teenuste ja rakenduste väljatöötamiseks.

Rahastamine tuleneb ka komisjoni kavast „StartUp Europe”, millega tahetakse kiirendada, omavahel ühendada ja pärjata Euroopa ettevõtluse ökosüsteeme, et tehnikavaldkonna idufirmasid mitte üksnes ei loodaks Euroopas, vaid et nad siia ka püsima jääksid. Kava hõlmab järgmist:

  • Leaders Club (vt IP/13/262) sõltumatu rühm tehnikavaldkonna ettevõtete asutajatest, kes on eeskujuks Euroopa veebiettevõtjatele;

  • auhinnad ja konkursid. Europioneers: algatus Euroopa parimate tehnoloogiavaldkonna ettevõtjate pärgamiseks. Igal aastal antakse auhind kahele veebiettevõtjale (vt IP/13/359). Tech All Stars: valib Euroopa parima noore idufirma ja viib ta kokku ELi oluliste rahastajatega, edukate ettevõtjatega ja muude mõjukate isikutega (vt MEMO/13/557);

  • võrgustumine. EU Accelerators Network käivitab ja hõlbustab veebiettevõtluse kiirendajate Euroopa võrgustiku loomist;

  • ELi internetialase ande toetamine (kasutades selleks haridust, nt laiale üldsusele mõeldud internetipõhised kursused, toetavad võrgustikud, barter-, kiirendamis- ja inkubatsiooniprogrammid ja -vahendid ning mentorlus).

Kasulikud lingid

Konkursi veebileht

Video: tuleviku internetti käsitlev avaliku ja erasektori partnerlus

Video: Perekond Clikkeri veebiettevõtjad

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar