Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. července 2013

Komise vynaloží 100 milionů eur na podporu začínajících technologických firem a MSP

Evropská komise zahajuje v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti internetu budoucnosti nové období financování nabízející granty v celkové hodnotě 100 milionů eur, o které se může ucházet přibližně 1 000 začínajících i již fungujících vysoce inovativních firem. Finanční prostředky jsou určeny na vývoj aplikací a dalších digitálních služeb v dopravě, zdravotnictví, vyspělých výrobních technologiích, energetice, sdělovacích prostředcích apod.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „V prosinci jsem na konferenci Le Web v Paříži slíbila, že v této oblasti podniknu určité kroky. Tento slib nyní plním. Evropa musí více rozvíjet inovativní a digitální ekonomiku a dobrým začátkem je poskytnout příznivé prostředí pro začínající firmy. Finanční prostředky musí směřovat tam, kde je to nejvíce potřeba.”

Tato třetí fáze financování v rámci partnerství je určena na vývoji nových internetových aplikací a služeb v široké škále oblastí. Finanční prostředky budou přidělovány prostřednictvím 20 konsorcií (skupin působících v oblasti internetového podnikání), které zahrnují: katalyzátory, platformy skupinového financování, poskytovatele rizikového kapitálu, platformy pro spolupráci, organizace regionálního financování, sdružení technologických firem a MSP, technologické firmy. Konsorcia budou vybírána na základě toho, jak dokáží zajistit maximalizaci hospodářského dopadu poskytnutých finančních prostředků v internetovém prostředí.

Služby a aplikace budou vytvářeny na základě technologií vyvinutých v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti internetu budoucnosti.

Souvislosti

Oznámení o financování je třetí a poslední výzvou projektu internet budoucnosti. Toto partnerství v celkové hodně 500 milionů eur bylo zahájeno v roce 2011 s cílem pomoci podnikatelům a veřejné správě využít revoluce v oblasti mobilního internetu a dat a urychlit inovace a tvorbu pracovních míst v evropských digitálních odvětvích (viz IP/11/525).

Cílem partnerství v oblasti internetu budoucnosti je modernizovat infrastrukturu a obchodní procesy (tj. aby byly propracovanější, účinnější a udržitelnější) prostřednictvím větší integrace s internetovými kapacitami síťových a výpočetních technologií. Partnerství se zabývá různými odvětvími, např. dopravou, zdravotnictvím, sdělovacími prostředky, vyspělými výrobními technologiemi a energetikou. V těchto oborech definuje možnosti, jak inovovat obchodní modely. V rámci partnerství byly vyvinuty jedinečné evropské technologie a základní prvky pro nástroje a služby v oblastech, jako jsou cloud computing, inteligentní města, big data (hromadné údaje) a internet věcí. V roce 2013 začalo ve velkém rozsahu testování pěti projektů. Smyslem je ověřit fungování již vyvinutých technologií v reálném uživatelském nastavení. Odvětvové platformy vzniklé z těchto zkoušek budou dány k dispozici malým a středním podnikům a internetovým podnikatelům, aby na jejich základě mohli vyvíjet své služby a aplikace.

Tyto finanční prostředky jsou rovněž součástí kampaně Komise StartUp Europe, jehož cílem je podpořit, propojit a propagovat evropské podnikatelské prostředí, aby technologické firmy v Evropě nejen vznikaly, ale také zůstaly. Součástí kampaně jsou:

  • Klub vůdčích představitelů (viz IP/13/262): nezávislá skupina vůbec prvních podnikatelů, kteří s internetovým podnikáním začali a kteří jsou vzory pro všechny ostatní podnikatele v tomto oboru v Evropě.

  • Ocenění a soutěže. Ocenění Europioneers: iniciativa vyzdvihující nejlepší evropské podnikatele v oboru vyspělých technologií a udělující cenu dvěma nejlepším internetovým podnikatelům roku (viz IP/13/359). Soutěž Tech All Stars: vybírá nejlepší začínající evropské firmy a umožňuje jim získat přístup k nejdůležitějším zdrojům financování EU, navázat kontakty s úspěšnými podnikateli a vlivnými osobnostmi (viz MEMO/13/557).

  • Vytváření sítí. Evropská síť katalyzátorů iniciuje a usnadňuje vytváření evropské sítě katalyzátorů internetového podnikání.

  • Podpora talentovaným lidem v oboru webových technologií v Evropě (prostřednictvím vzdělávání, např. „rozsáhlých otevřených on-line kurzů“; podporovat vznik sítí, programů a zdrojů pro vzájemné výměny, katalyzátory a inkubátory, jakož i mentory).

Další informace:

Výzva

Partnerství v oblasti internetu budoucnosti – videoklip

Internetoví podnikatelé - videoklip

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar