Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 11 юли 2013 г.

Комисията предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и МСП

Около 1000 нови предприятия и други високо иновационни дружества ще получат финансови средства от новия цикъл на финансиране в размер на 100 млн. евро от програмата на Европейската комисия за публично-частно партньорство „Бъдещият интернет“ за разработване на приложения и други цифрови услуги в области като транспорт, здравеопазване, интелигентни производствени системи, енергетика и медии.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „По време на конференцията Le Web в Париж през декември обещах конкретни действия и сега изпълнявам обещанието си. Нуждаем се от повече иновации и по-значителна цифровизация на икономиката в Европа, а основната предпоставка за това е наличието на по-добри условия за нововъзникващите предприятия. Не даваме празни обещания, а действително инвестираме.“

Този трети етап на финансирането на партньорството има за цел разработването на нови интернет приложения и услуги за широк спектър от области. Финансирането ще се извършва чрез 20 консорциума — екипи от интернет средата — което включва бизнес ускорители, платформи за публично набиране на средства в интернет, инвеститори на рисков капитал, помещения за работещите извън традиционните бюра лица, регионални организации за финансиране, технологични компании и сдружения на малки и средни предприятия (МСП). Подходящите консорциуми ще се подбират в зависимост от начина, по който възнамеряват да оптимизират икономическото въздействие от финансирането в интернет средата.

Услугите и приложенията ще се създават на базата на технологии, разработени в рамките на програмата на Комисията за публично-частно партньорство „Бъдещият интернет“.

Контекст

Обявяването на това финансиране е третата и последна покана в рамките на публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ — програма с финансиране в размер на €500 млн., чието начало бе поставено през 2011 г. с цел да се помогне на предприятията и правителствата да извлекат ползи от мобилния интернет и революцията в обмена на данни и да насърчат иновациите и създаването на работни места в цифровите сектори на европейската икономика (вж. IP/11/525).

Публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ има за цел усъвършенстването на инфраструктурата и бизнес процесите (т.е. те трябва да станат „по-интелигентни“, по-ефективни и по-устойчиви) чрез по-тясна интеграция на възможностите за работа в мрежа и обработка на данни в интернет. Партньорството е насочено към различни сектори като транспорт, здравеопазване, медии, интелигентни производствени системи и енергетика. С него се определят евентуалните новаторски бизнес модели за тези сектори. В рамките на това партньорство са разработени уникални европейски технологии и градивните елементи за инструменти и услуги в области като например изчисленията в облак, „интелигентните“ градове, големите обеми данни и „интернет на нещата“. През 2013 г. за почнаха пет широкомащабни изпитвания за валидиране на технологии, разработени в реалните условия на потребителя. Специфичните за отделните сектори платформи, разработени в рамките на тези изпитвания, ще бъдат на разположение на МСП и интернет предприемачите за разработване на услуги и приложения.

Това финансиране също е част от плана на Комисията „StartUp Europe“ за ускоряване на бизнеса, свързване и отдаване на дължимото на европейските предприемачески среди, така че новосъздадените технологични предприятия не само да възникват в Европа, но и да остават на Стария континент. Планът включва:

  • „Клубът на лидерите“  (вж. IP/13/262) е независима група от основатели на предприятия в областта на технологичното предприемачество, които трябва да служат за пример на европейските предприемачи в областта на интернет.

  • Награди и конкурси. Europioneers: инициатива, с която се популяризират постиженията на най-добрите европейски предприемачи в областта на технологиите, като годишно се награждават двама технологични предприемачи (вж. IP/13/359). Tech All Stars: определя най-добрите европейски нови предприятия и ги свързва с най-добрите източници на финансиране в ЕС, успешни предприемачи и други влиятелни лица (вж. MEMO/13/557).

  • Работа в мрежа. Мрежата от бизнес ускорители в ЕС е инициатор и посредник при създаването на европейска мрежа от ускорители в областта на интернет бизнеса.

  • Насърчаване на талантливи интернет предприемачи в ЕС (чрез обучение, като например „Масови открити онлайн курсове“; подпомагане на мрежи, програми и ресурси за обмен и ускоряване на бизнеса и инкубатори, както и напътстване).

Полезни връзки

Уебсайт на поканата

Видеоматериал за публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“

Видеоматериал за уеб предприемачите Clikkers

Уебсайт на Нели Крус

Можете да следите съобщенията на Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ел. поща: comm-kroes@ec.europa.eu Тел: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar