Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT EL MT HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2013

Izboljšanje upravljanja morskega prostora: priložnost za modro rast v Sredozemlju

Nova študija, ki jo je predstavila Evropska komisija, kaže, da bi bila vzpostavitev morskih pasov v Sredozemlju, vključno z izključnimi ekonomskimi conami, koristna za program EU „modra rast“ in širše trajnostne programe. V študiji so obravnavani stroški in koristi vzpostavljanja morskih pasov v Sredozemlju in analizirani učinki vzpostavitve izključnih ekonomskih con za različne pomorske dejavnosti. Izključne ekonomske cone bi lahko omogočile učinkovitejšo politiko prostorskega načrtovanja, ta pa bi pripomogla k pritegnitvi naložb in dodatnih gospodarskih dejavnosti.

Maria Damanaki, evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo, je povedala: „Sredozemsko morje ponuja ogromno še neizkoriščenih možnosti, ki bi jih lahko izkoristili z vzpostavitvijo izključnih ekonomskih con. Razglasitev in vzpostavitev morskih pasov ostaja suverena pravica vsake obalne države. Skupna odgovornost EU pa je zagotoviti prave pogoje za razcvet modrega gospodarstva. Obalne sredozemske države bi se lahko dogovorile o morskih pasovih na podlagi Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS). “.

Študija se osredotoča na priložnosti, ki bi jih ustvarile izključne ekonomske cone in druga podobna območja v smislu gospodarskih stroškov in koristi, trajnosti in upravljanja morskega prostora, ter jo je treba razumeti v kontekstu programa Evropske komisije „modra rast“.

Cilj strategije modre rasti EU je ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti in zaposlovanja v pomorskem gospodarstvu, kar bo prispevalo k oživitvi evropskega gospodarstva. Ta gospodarski sektor zaposluje 5,4 milijona ljudi in ustvari skupno bruto dodano vrednost v višini približno 500 milijard evrov. Do leta 2020 naj bi se ti številki povečali na 7 milijonov zaposlenih oziroma skoraj 600 milijard evrov bruto dodane vrednosti. V študiji je opredeljenih pet sektorjev z največjim potencialom za rast: modra energija, akvakultura, pomorski in obalni turizem ter križarjenja, morski mineralni viri in modra biotehnologija.

Ozadje

V Sredozemlju in drugih morskih bazenih so obalne države odgovorne za urejanje človekovih dejavnosti in nadaljnji trajnostni razvoj modrega gospodarstva.

Velik del površine Sredozemskega morja je trenutno zunaj pristojnosti ali suverenosti obalnih držav, zato je v veliki meri nezaščitena, kar zadeva žive vodne vire in morsko okolje. Hkrati je ustrezen gospodarski razvoj otežen zaradi nedorečenega regulativnega okvira.

Na svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002 se je svetovna skupnost zavezala k ohranjanju produktivnosti in biotske raznovrstnost pomembnih in ranljivih morskih in obalnih območij, tako pod državno pristojnostjo kot zunaj nje. Vendar pa ne obstaja posebna pravna ureditev za izvajanje ustreznih določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, zlasti v zvezi z varstvom morskega okolja na območjih zunaj državne pristojnosti. Združeni narodi obravnavajo to vprašanje že od leta 2006.

Če bi bil večji del Sredozemskega morja pod pristojnostjo držav članic EU, bi se na takih območjih uporabljali predpisi EU o ribištvu, okolju in prometu, kar bi zagotavljalo višjo raven varstva.

Dodatne informacije

Končno poročilo in povzetek študije:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/study-maritime-zones-in-mediterranean-sea_en.htm

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar