Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL MT SL

Europska komisija

PRIOPĆENJE ZA TISAK

Bruxelles, 11. srpnja 2013.

Bolje upravljanje pomorskim prostorom: mogućnost za „plavi rast” Sredozemnog mora

U novoj studiji Europske komisije utvrđeno je da bi se uspostavljanjem pomorskih pojaseva, uključujući isključive gospodarske pojaseve (EEZ), na području Sredozemlja potpomogli planovi EU-a o „plavom rastu” i široj održivosti. U studiji se ispituju troškovi i koristi uspostavljanja pomorskih pojaseva na području Sredozemlja te se daje analiza učinaka uspostavljanja isključivih gospodarskih pojaseva na različite djelatnosti povezane s morem.. Zahvaljujući isključivim gospodarskim pojasevima bilo bi moguće provoditi učinkovitiju politiku prostornog planiranja, čime bi se privukla ulaganja i potaknule daljnje gospodarske aktivnosti.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Postoje velike neiskorištene mogućnosti na Sredozemnom moru, koje bi se mogle iskoristiti uspostavljanjem isključivih gospodarskih pojaseva (EEZ). Proglašavanje i uspostavljanje pomorskih pojaseva ostaje suvereno pravo svih priobalnih država. Naša je zajednička europska odgovornost omogućiti stvaranje pravih uvjeta za procvat plavog gospodarstva. Priobalne države Sredozemlja mogu se o svojim pomorskih pojasevima dogovoriti na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS). ”

Nova se studija bavi mogućnostima koje bi se otvorile zahvaljujući isključivim gospodarskim i sličnim pojasevima u pogledu gospodarskih troškova i koristi, održivosti i upravljanja pomorskim prostorom te se to treba razmatrati u kontekstu programa Europske komisije za „plavi rast”.

Strategijom EU-a „plavi rast” žele se pokrenuti održivi gospodarski rast i zapošljavanje u morskom i pomorskom gospodarstvu kao bi se pomogao gospodarski oporavak Europe. U tim je gospodarskim sektorima zaposleno 5,4 milijuna ljudi, a ukupna bruto dodana vrijednost tih sektora iznosi oko 500 milijardi eura. Broj zaposlenih bi se do 2020. trebao povećati na 7 milijuna, a ukupna bruto dodana vrijednost dosegnuti gotovo 600 milijardi eura. U strategiji je izdvojeno pet područja s najvećim potencijalom rasta: „plava” energija, akvakultura, pomorski i priobalni turizam te turizam kružnih putovanja, morski mineralni resursi i „plava” biotehnologija.

Pozadina

Na području Sredozemlja, kao i u ostalim morskim bazenima, za upravljanje ljudskim aktivnostima i daljnji razvoj „plavog” gospodarstva na održiv način odgovorne su priobalne države.

Veliki je dio površine Sredozemnog mora trenutačno izvan nadležnosti priobalnih država ili njihove suverenosti. Stoga je u pogledu živih vodenih bogatstava i morskog okoliša Sredozemno more velikim dijelom nezaštićeno. Istovremeno, u nesigurnom regulatornom okviru teško je postići odgovarajuću razinu gospodarskog razvoja.

Na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju održanom 2002. u Johannesburgu svjetska zajednica obvezala se na održavanje produktivnosti i bioraznolikosti važnih i ranjivih morskih i priobalnih područja, unutar i izvan granica nacionalnih nadležnosti. Međutim, ne postoji poseban pravni režim za provedbu odgovarajućih odredaba Konvencije UN-a o pravu mora (UNCLOS), osobito u pogledu zaštite morskog okoliša na područjima izvan granica nacionalnih nadležnosti. O tom se problemu u UN-u raspravlja od 2006.

Kad bi veći dio Sredozemnog mora bio obuhvaćen nacionalnim nadležnostima država članica, bilo bi moguće provoditi propise EU-a o ribarstvu, okolišu i prometu te ostvariti veću razinu zaštite.

Više informacija

Konačno izvješće i sažetak studije dostupan je na stranici:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/study-maritime-zones-in-mediterranean-sea_en.htm

Osobe za kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar