Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. janvārī

Komisārs Piebalgs piedalās ANO darba grupā "Tūkstošgades attīstības mērķu programma pēc 2015. gada"

Šodien ES attīstības komisārs Andris Piebalgs piedalīsies otrajā ANO augsta līmeņa sanāksmē "Tūkstošgades attīstības mērķu programma pēc 2015. gada", kura notiek Monrovijā (Libērija). Sanāksmi kopīgi vadīs Apvienotās Karalistes premjerministrs Deivids Kemerons, Libērijas prezidente Elena Džonsone Sērlīfa un Indonēzijas prezidents Susilo Bambangs Judojono.

Šīs sanāksmes uzmanības centrā būs pieredze, kas gūta, īstenojot pašreizējo Tūkstošgades attīstības mērķu kopumu, kā arī turpmāka principu un galveno elementu izstrāde programmai pēc 2015. gada. Tas tuvinās darba grupu tam, lai pabeigtu ziņojumu, kas jāiesniedz ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam līdz 2013. gada maija beigām.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Tūkstošgades attīstības mērķu programmai ir bijusi būtiska nozīme starptautiskās sabiedrības mobilizēšanā cīņai pret nabadzību. Tā kā 2015. gada termiņš strauji tuvojas, mums pasaulei ir jāierosina jauns redzējums tādu būtisku problēmu risināšanai kā nabadzība un nevienlīdzība, kā arī ilgtspējīga attīstība. ES saglabās vadošās pozīcijas šajā procesā, un es ceru, ka programma posmam pēc 2015. gada būs pilnīgāka un aptverošāka. Darba kārtībai jābūt vērstai uz to, lai līdz 2030. gadam nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietas." Komisārs Piebalgs piebilda: ”Cīņa pret nabadzību un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšana visā pasaulē, pēc manām domām, joprojām ir pamatprincipi, un es esmu pārliecināts, ka mēs varam vienas paaudzes laikā izskaust galēju nabadzību. Esmu pārliecināts, ka šī jaunā shēma sagatavos ceļu tam, lai dotu iespēju cilvēkiem pašiem beidzot un uz visiem laikiem izkļūt no nabadzības."

Augsta līmeņa darba grupu izveidoja ANO ģenerālsekretārs, lai tā sniegtu ieteikumus par to, kādai jābūt attīstības shēmai, kas ir Tūkstošgades attīstības mērķu programmas turpinājums laikposmam pēc 2015. gada, ņemot vērā jaunus globālus uzdevumus un atspoguļojot līdz šim gūto pieredzi, īstenojot Tūkstošgades attīstības mērķus.

Pagājušajā gadā ES komisārs Andris Piebalgs tika iecelts par ANO Augsta līmeņa darba grupas locekli.

Darba grupu kopīgi vada Apvienotās Karalistes premjerministrs Deivids Kemerons, Libērijas prezidente Elena Džonsone Sērlīfa un Indonēzijas prezidents Susilo Bambangs Judojono. Padomdevēju darba grupā darbojas 26 pārstāvji no ANO organizācijām, valdībām, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības.

Vispārīga informācija

Tūkstošgades attīstības mērķi kopumā tika pieņemti 2000. gadā, un tajos tika noteikta virkne konkrētā laikā izpildāmu uzdevumu galējas nabadzības samazināšanai. Vairākkārt novērtējusi situāciju iepriekšējos gados, Apvienoto Nāciju Organizācija veiks papildu padziļinātu pārskatīšanu par progresu virzībā uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu 2013. gadā un pievērsīsies attīstības shēmai laikposmam pēc 2015. gada.

Eiropas Komisija strādā, lai paplašinātu savu ieguldījumu šajā starptautiskajā procesā. ES ir pasaulē lielākā palīdzības sniedzēja, sniedzot vairāk nekā pusi no visa attīstības atbalsta. Komisijas ieguldījums veido lielu daļu no kopējā atbalsta, atbalstot programmas, kas veicina Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu.

Lai sniegtu turpmākas norādes par to, kā reaģēt uz pasaules mēroga problēmām saistībā ar nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību pēc 2015. gada, Komisija patlaban gatavo jaunu paziņojumu publicēšanai 2013. gada sākumā.

Papildu informācija

Vairāk informācijas par augsta līmeņa darba grupu skatīt ANO tīmekļa vietnē

http://www.un.org/en/

IP/12/875 Komisārs Piebalgs iecelts par Augsta līmeņa darba grupas "Tūkstošgades attīstības mērķu programma pēc 2015. gada" locekli:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-875_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Eiropas Savienība un Tūkstošgades attīstības mērķi:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar