Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 11.

Környezetvédelem: a Bizottság felveszi a harcot az illegális hulladékszállítmányokkal szemben

Az Európai Bizottság ma hozott intézkedései az emberi egészség és a környezet számára egyaránt károkat okozó illegális hulladékszállítmányok elleni fellépést szolgálják. A Bizottság javaslatában szorgalmazta a hulladékszállítmányok tagállami ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok szigorítását. Ez biztosítaná, hogy az ellenőrzés szintje minden tagállamban hasonló legyen. Az EU-ból afrikai és ázsiai fejlődő országokba irányuló hulladékszállítmányok körülbelül 25%-a esetében lehet szó a nemzetközi szabályozások megszegéséről. A hulladékot rendeltetési helyére szállítják, majd ott gyakran egyszerűen lerakják vagy nem megfelelő módon kezelik, ez pedig súlyosan károsítja a környezetet és az emberi egészséget.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Eljött az idő, hogy minden tagállam megszigorítsa az ellenőrzést. Így akadályozható meg a leghatékonyabban, hogy a tisztességtelen exportőrök kihasználják a rendszer gyengeségeit. A ma előterjesztett javaslat hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a nem megfelelően kezelt hulladék aránya, biztosítja a veszélyes hulladékok biztonságos kezelését, valamint az értékes erőforrást jelentő anyagok újrahasznosítását.”

Míg egyes tagállamokban alapos, jól működő ellenőrzési rendszereket alakítottak ki, melyek keretében vagy a kikötőkre, vagy a hulladéktermelők és a hulladékgyűjtők telephelyeire koncentrálva lépnek fel az illegális hulladékszállítmányok ellen, más tagállamok lemaradtak e téren. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy az illegális hulladékszállítmányok exportőrei aszerint választják ki, hogy melyik tagállamon keresztül bonyolítják a szállítást, hogy hol a legengedékenyebb az ellenőrzési rendszer.

A ma benyújtott javaslat értelmében a tagállamoknak rendszeresen kockázatalapú ellenőrzéseket kell majd végrehajtaniuk, fokozniuk kell a hatóságok közötti együttműködést, és megfelelőbb képzést kell nyújtaniuk az ellenőrök számára. A hatóságok így azokra az útvonalakra, időpontokra és eszközökre koncentrálhatnak majd, amelyek a leggyakrabban érintettek az illegális szállítmányokban. A gyűjtőhelyekre és hulladéktárolókra irányuló nagyobb figyelem lehetővé teszi majd, hogy az ellenőrzéseket minél korábbi szakaszban hajtsák végre. Az illegális hulladékexportok korai megelőzésével enyhülni fog a nyomás a szokásos kilépési pontokon. Az ellenőrzések megtervezése szintén segítséget nyújt a hatóságoknak abban, hogy a hatékony ellenőrzések érdekében növelhessék kapacitásukat.

A helyszíni ellenőrzések – melyek a javaslat egyik kulcselemét alkotják – lehetővé fogják tenni, hogy a szállítmányért felelős személynek bizonyítékot kelljen szolgáltatnia a szállítmány jogszerűségéről; ezzel igazolhatja például, hogy a szállított hulladékot egy harmadik országban környezetkímélő hulladékkezelésre szánják.

A hatékony ellenőrzések megtakarítást és közvetlen gazdasági előnyöket jelentenek majd a tagállamok és a gazdasági ágazatok számára, mivel nem merülnek fel kármentesítési és visszaszállítási költségek. Ezzel egyszersmind a hulladékszállítmányokban előforduló értékes nyersanyagok – például az olyan értékes ásványok, mint az elektronikus berendezések hulladékaiban a kobalt és az indium – „elszivárgása” is megakadályozható. Ezek az anyagok így újrahasznosíthatók lesznek, és visszakerülnek a piacra. Mindez végső soron a hulladékkezelési folyamatok optimalizáláshoz, hatékonyabb válogatási és újrahasznosítási eljárások kialakításához vezet, és javítja a minőségi nyersanyagokhoz való hozzáférést.

Háttér-információk

A fejlődő országokban a hulladékkezelés és -ártalmatlanítás költségei lényegesen alacsonyabbak, ami az illegális hulladékszállítmányok fontos gazdasági mozgatórugója. Az alacsonyabb költségek mindenekelőtt az uniósnál kevésbé szigorú környezeti és egészségügyi szabályozásnak – sőt, bizonyos esetekben bármiféle ellenőrzés mellőzésének – tudhatók be. Ha a célországokban nem megfelelő módon történik a hulladék újrafeldolgozása, vagy nem elegendőek a kapacitások, akkor a hulladék kivitelével a környezeti és az egészségügyi kockázatok egyszerűen áttevődnek a világ más részeire. A hulladék lerakása vagy nem előírásszerű kezelése súlyos károkat okoz a környezetnek, és tartós egészségügyi kockázatot jelent a lakosságra és a dolgozókra. Az elhagyott hulladékból származó szivárgások károsítják a talajt és a vizeket, és – például a nehézfémek és a környezetben tartósan megmaradó szerves vegyületek felszabadulása miatt – a levegőt is szennyezik. Az ebből származó kibocsátás hozzájárul a globális felmelegedéshez és az ózonréteg csökkentéséhez is.

A hulladékszállításról szóló uniós rendelet a veszélyes hulladékok mindennemű kivitelét megtiltja az OECD-n kívüli országokba, továbbá tiltja az ártalmatlanítási célú hulladékkivitelt az EU/EFTA-országokon kívülre. Az illegális hulladékszállítmányt felderítése esetén vissza kell szállítani. A hulladékszállításról szóló rendelet lehetővé teszi a nem veszélyes hulladékok hasznosítási célú kivitelét az OECD-n kívülre, de előírja a nemzeti hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy a hulladék kezelése lényegében az EU-ban hatályos szabályozásnak megfelelően történik. A rendelet nem tartalmaz konkrét rendelkezéseket az ellenőrzések megtervezéséről vagy végrehajtásuk módjáról.

A javaslat figyelembe veszi a nyilvános konzultáció eredményeit, melynek során az érdekeltek nagy arányban (a válaszadók 90%-a) támogatták a hulladékszállítmányok ellenőrzésére vonatkozó uniós jogi előírásokat. A javaslat emellett a közelmúltban a kkv-k által jelzett több olyan problémára is megoldást kínál, amely a hulladékszállításról szóló rendelet működésére vonatkozik. A kkv-k által megfogalmazott aggályok különösen azzal kapcsolatosak, hogy a hulladékszállításról szóló rendelet keretében – annak a tagállamok általi eltérő végrehajtása és értelmezése következtében – nem sikerült létrehozni a hulladékhasznosítás és újrafeldolgozás közös piacát, ezért több erőfeszítés szükséges a rendelet egységes végrehajtásának biztosítása érdekében. Ezenfelül a problémát nem okozó hulladéktípusok helyett inkább a veszélyes hulladékokra kell több figyelmet fordítani.

További információk:

A közlemény itt olvasható:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kapcsolattartók :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar