Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 11. srpnja 2013.

Zaštita okoliša: Komisija se bori protiv nezakonitih pošiljaka otpada

Europska komisija danas je poduzela važan korak u borbi protiv nezakonitih pošiljaka otpada koje nanose štetu zdravlju ljudi i okolišu. Predložila je uvođenje strožeg zakonodavstva o nacionalnim inspekcijskim nadzorima pošiljaka otpada kako bi se osigurala slična razina kontrole u svim državama članicama. Smatra se da je otprilike 25 % pošiljaka otpada koje se iz Europske unije šalju u afričke i azijske zemlje u razvoju u suprotnosti s međunarodnim propisima. U tom slučaju taj se otpad često odlaže ili se njime neispravno gospodari, što ostavlja ozbiljne negativne posljedice za ljudsko zdravlje i okoliš.

Janez Potočnik, povjerenik EK-a za okoliš, izjavio je: „Vrijeme je za strožu kontrolu u svim državama članicama – to je najbolji način da se zaustave nepošteni izvoznici koji zlorabe sustav. Današnji će prijedlog pomoći smanjiti neispravno gospodarenje otpadom te osigurati ispravno postupanje s opasnim otpadom i ponovnu uporabu vrijednih resursa.”

Dok neke države članice imaju temeljite i dobro uhodane sustave inspekcijskog nadzora usmjerene na nezakonite pošiljke otpada u lukama ili na lokacijama proizvođača ili sakupljača otpada, druge zaostaju za njima. To dovodi do izvoza nezakonitog otpada iz država članica s najblažim kontrolama (port-hopping).

Današnjom inicijativom predlaže se uvođenje redovne provedbe inspekcijskih nadzora utemeljenih na riziku u državama članicama, uz veću suradnju među nadležnim tijelima i bolju obuku inspektora. To će nadležnim tijelima pomoći da se usredotoče na itinerere, sate i prijevozna sredstva koji su najčešće uključeni u nezakonite pošiljke. Veća usredotočenost na mjesta za prikupljanje i skladišne prostorije omogućit će i provedbu inspekcijskih nadzora u ranoj fazi. Sprječavanjem nezakonitog izvoza otpada u ranoj fazi smanjit će se pritisak na uobičajene izlazne točke. Planiranje inspekcijskog nadzora nadležnim će tijelima pomoći i da povećaju svoje kapacitete za provedbu učinkovitih inspekcijskih nadzora.

Inspekcijskim nadzorima na terenu, koji su ključna sastavnica ovog prijedloga, omogućit će se prikupljanje dokaza o zakonitosti pošiljke od osobe odgovorne za pošiljku, primjerice dokaza da je otpad koji pošiljka sadržava namijenjen ekološki prihvatljivom gospodarenju otpadom u trećoj zemlji.

Učinkoviti inspekcijski nadzori donijet će uštedu i izravnu gospodarsku korist državama članicama i industriji jer će se njima izbjeći troškovi čišćenja i povrata otpada u zemlju porijekla. Njima bi se moglo spriječiti i „istjecanje” vrijednih sirovina sadržanih u otpadu, primjerice plemenitih minerala kao što su kobalt i indij u elektroničkom otpadu, koji će se moći reciklirati i ponovno uvesti na tržište. To će u konačnici dovesti do optimizacije postupka obrade otpada i boljih tehnika sortiranja i recikliranja te omogućiti bolju dostupnost visokokvalitetnih sirovina.

Pozadina

Znatno niži troškovi obrade i odlaganja otpada u zemljama u razvoju važan su gospodarski element koji potiče nezakonite pošiljke otpada. Ti su niži troškovi uglavnom posljedica manje strogog zakonodavstva o zaštiti okoliša i zdravstvenoj zaštiti u tim zemljama nego u Europskoj uniji, a u u nekim slučajevima i potpunog zaobilaženja kontrola. Ako u državi odredišta ne postoje odgovarajuće norme i kapaciteti za recikliranje, potencijalne opasnosti za okoliš i zdravlje jednostavno se izvoze u druge dijelove svijeta. Odlaganje otpada ili njegova obrada na ispodprosječnoj razini imaju snažne posljedice za okoliš i predstavljaju dugoročan rizik za građanstvo i radnike. Istjecanje iz odbačenog otpada može naštetiti tlu i vodenim tokovima te uzrokovati onečišćenje zraka, emisijama teških metala i trajnim organskim onečišćivačima. Emisije uzrokuju i globalno zatopljenje i oštećenje ozona.

Uredbom EU-a o pošiljkama otpada zabranjen je svaki izvoz opasnog otpada u države koje nisu članice OECD-a i svaki izvoz otpada radi odlaganja izvan EU-a/EFTA-e. Nakon što se otkriju nezakonite pošiljke otpada moraju se povući. Uredbom o pošiljkama otpada omogućuje se izvoz neopasnog otpada radi oporabe u države koje nisu članice OECD-a, no od nadležnih nacionalnih tijela zahtijeva se da provjere hoće li se s njime postupati na način koji je u općenitom smislu jednak pravilima koja se primjenjuju u EU-u. Uredba ne sadržava posebne odredbe o planiranju inspekcijskog nadzora ni o načinu njegove provedbe.

U prijedlogu se uzimaju u obzir rezultati javnog savjetovanja tijekom kojeg su dionici izrazili široku podršku zakonodavnim zahtjevima Europske unije o inspekcijskim nadzorima pošiljaka otpada (90 % ispitanika). Uzimaju se u obzir i pitanja koja su nedavno postavila mala i srednja poduzeća, a odnose se na provedbu Uredbe o pošiljkama otpada, posebice na činjenicu da zbog njezine različite provedbe i tumačenja u različitim državama članicama nije došlo do stvaranja zajedničko tržište za upotrebu i recikliranje otpada te da bi se trebalo učiniti više kako bi se osigurala jednoobrazna provedba Uredbe s većom usredotočenošću na opasni otpad, a manjom na neopasni.

Dodatne informacije:

Poveznica na Komunikaciju:

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm

Vidi i:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontakti:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar