Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2013

De europeiska universiteten måste tänka globalt, enligt EU-kommissionen

Den internationella högre utbildningen genomgår stora förändringar, och länder som Kina eller Indien blir allt större konkurrenter på området. Därför måste Europas 4000 universitet se över hur de arbetar, inte bara på det internationella planet utan också hur de utbildar de europeiska studenterna i hemlandet. Idag lanserar EU-kommissionen en ny strategi, ”Europeisk högre utbildning i världen”. Målet är se till att studenter som utexamineras från europeiska högskolor får med sig de internationella färdigheter de behöver för att arbeta var som helst i världen. Man vill också värna om Europa ställning som det mest attraktiva målet för internationella studenter. I Erasmus+, EU:s nya program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott, kommer det att anslås över 400 miljoner euro varje år för att stödja internationellt studentutbyte och öka samarbetet mellan europeiska universitet och deras partner i hela världen.

– De europeiska universiteten måste tänka globalt. De måste handla strategiskt för att verkligen utnyttja det rykte som Europa har om högre utbildning i toppklass. De måste satsa på internationellt student- och personalutbyte, tillhandahålla innovativa kursplaner i världsklass och undervisning och forskning på högsta nivå. Medan många europeiska universitet har goda förbindelser inom EU saknar ett stort antal av dem en klar strategi för att stärka banden med partner utanför EU. Detta måste ändras snabbt. Kommissionen kommer att stödja medlemsstaterna så att de kan utveckla sina nätverk för internationell högre utbildning. Det finns inte en enda modell för detta, utan varje land måste utnyttja sina egna starka sidor, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär för utbildning.

Det finns över 19 miljoner studenter vid universitet och andra högskolor i EU. Kommissionen betonar att universiteten också måste förespråka ett internationellt synsätt bland de 85 % av studenterna som inte deltar i utbyten, så att även de får de internationella färdigheter som krävs i en globaliserad värld. Detta innebär att universiteten måste utarbeta internationella kursplaner, främja språkkunskaper och utvidga möjligheter till datoriserat lärande.

Antalet studenter världen över förväntas fyrdubblas, från cirka 100 miljoner år 2000 till 400 miljoner år 2030, och ökningen kommer att bli särskilt stor i Asien och Latinamerika. För närvarande drar Europa till sig cirka 45 % av de internationella studenterna, men konkurrenterna ökar snabbt sina investeringar i högre utbildning. De flesta internationellt rörliga studenterna kommer från Kina, Indien och Sydkorea.

Den nya programmet Erasmus+, som startar i januari 2014, kommer att för första gången erbjuda möjligheter för studenter från länder utanför Europa att genomgå en del av sin examensutbildning vid ett europeiskt universitet, och vice versa. Man kommer att ge bidrag till 135 000 utbyten mellan EU och omvärlden av studenter och högskoleanställda, vilket är 100 000 fler än i det pågående Erasmus Mundus-programmet. Dessutom deltar 3 miljoner studenter och högskoleanställda i utbyten inom EU.

Bakgrund

Europeisk högre utbildning i världen” bygger på det arbete som inleddes 2011 med dagordningen för modernisering av den högre utbildningen i EU (IP/11/1043), som syftar till att göra den högre utbildningen bättre och mer relevant, så att unga människor får den rätta kombinationen av färdigheter för arbetsmarknaden.

Kommissionen är angelägen om att stärka akademiska partnerskap i en global skala. Via den nya omgången EU-program, särskilt Erasmus+ och Horisont 2020 för forskning, kommer kommission att bygga på framgångarna med Erasmus Mundus och Marie Curie-insatserna för att se till att internationaliseringen och moderniseringen av den högre utbildningen i Europa högprioriteras.

Målen för kommissionens internationaliseringsstrategi:

  • Höja kvaliteten i den europeiska utbildningen överlag genom att underlätta lärande av varandra, samarbete och jämförelser med andra tillhandahållare av utbildning i hela världen.

  • Främja innovation och skapande av sysselsättning i Europa genom att attrahera internationellt rörliga studenter och kvalificerade migranter.

  • Vidga horisonter, öka anställbarhet och förbereda studenter till att bli globala medborgare.

  • Påverka och engagera nya målgrupper på ett sätt som främjar EU:s ställning i världen.

Mer information

Europeiska kommissionen: Utbildning

Europa 2020

Facts & Figures: European higher education in the world

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar