Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2013

Europese Commissie: Europese universiteiten moeten internationaal gaan denken

Het internationale hoger onderwijs ondergaat grote veranderingen wat vorm en omvang betreft en krijgt met steeds sterkere concurrentie te maken uit landen als China en India. Daarom moet de manier waarop de 4 000 Europese universiteiten opereren, worden herzien – niet alleen de internationale aspecten maar ook de manier waarop onderwijs aan Europese studenten in hun land van herkomst wordt aangeboden. De Europese Commissie start vandaag een nieuwe strategie, "Europees hoger onderwijs in de wereld", met het doel om Europese afgestudeerden aan de internationale vaardigheden te helpen die zij nodig hebben om waar dan ook ter wereld te kunnen werken en om ervoor te zorgen dat Europa dé bestemming blijft voor internationale studenten. Het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport Erasmus+ stelt ieder jaar meer dan 400 miljoen EUR beschikbaar om de internationale uitwisselingen van studenten te bevorderen en de samenwerking tussen Europese universiteiten en hun partners wereldwijd te versterken.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken Androulla Vassiliou zei: "Europese universiteiten moeten internationaal gaan denken. Zij moeten strategisch handelen en gebruikmaken van de reputatie van Europa als aanbieder van hoger onderwijs van topkwaliteit. Zij moeten de internationale mobiliteit van studenten en personeel bevorderen, innovatieve leerprogramma's van wereldklasse aanbieden evenals topkwaliteit in onderwijs en onderzoek. Hoewel veel Europese universiteiten goede netwerken onderhouden binnen de EU, ontbreekt bij veel universiteiten een duidelijke strategie om de contacten met niet-Europese partners te versterken. Dit moet dringend veranderen. De Commissie steunt de lidstaten bij het ontwikkelen van hun internationale netwerken binnen het hoger onderwijs. Dat kan niet binnen een pasklaar model: ieder land moet van zijn eigen sterke punten gebruikmaken."

Er studeren meer dan 19 miljoen mensen aan universiteiten en andere hogeronderwijsinstellingen in de Europese Unie. De Commissie onderstreept dat de universiteiten ook bij de 85 % van de studenten die geen gebruikmaken van mobiliteit een internationaal perspectief moeten helpen ontwikkelen, zodat ook zij de internationale vaardigheden leren die in een geglobaliseerde wereld nodig zijn. Dit betekent dat de universiteiten internationale leerprogramma's moeten ontwikkelen, talenkennis moeten bevorderen en het digitale leren moeten uitbreiden.

Er wordt vanuit gegaan dat het totale aantal studenten in het hoger onderwijs wereldwijd zal verviervoudigen van ongeveer 100 miljoen in 2000 tot 400 miljoen in 2030, en er wordt een bijzonder sterke groei in Azië en Latijns Amerika verwacht. Momenteel trekt Europa ongeveer 45 % van alle internationale studenten aan, maar de concurrenten verhogen hun investeringen in het hoger onderwijs in hoog tempo. De meeste internationaal mobiele studenten zijn afkomstig uit China, India en Zuid-Korea.

Het nieuwe programma Erasmus+, dat in januari 2014 van start gaat, zal voor het eerst studenten van buiten Europa de kans bieden om een deel van hun opleiding aan een Europese universiteit te volgen, of andersom. Er zullen 135 000 studenten- en personeelsuitwisselingen tussen de EU en de rest van de wereld worden gefinancierd – 100 000 meer dan binnen het huidige Erasmus Mundus-programma – bovenop de 3 miljoen studenten- en personeelsuitwisselingen binnen de EU.

Achtergrond

"Europees hoger onderwijs in de wereld" is gebaseerd op de werkzaamheden die voortvloeiden uit de EU-agenda voor de modernisering van de hogeronderwijsstelsels uit 2011 (IP/11/1043). Met die agenda wil de Commissie de kwaliteit en relevantie van hoger onderwijs verbeteren, zodat jonge mensen met de juiste combinatie van vaardigheden de arbeidsmarkt opgaan.

De Commissie zet zich in voor sterkere wereldwijde academische samenwerkingsverbanden. Met behulp van de nieuwe generatie EU-programma's, met name Erasmus+ en "Horizon 2020" voor onderzoek, zal de Commissie voortbouwen op het succes van de Erasmus Mundus en de Marie Curie-acties om ervoor te zorgen dat de internationalisering en modernisering van het Europese hoger onderwijs topprioriteit krijgen.

De belangrijkste doelen van de internationaliseringsstrategie zijn:

  • de algehele kwaliteit van Europees onderwijs te verbeteren door middel van "peer learning" en door samenwerking en vergelijking met andere onderwijsaanbieders wereldwijd;

  • innovatie en het scheppen van arbeidsplaatsen in Europa te stimuleren door internationaal mobiele studenten en hoogopgeleide migranten aan te trekken;

  • horizons te verbreden, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen en studenten voor te bereiden op hun rol als wereldburgers; en

  • een nieuw publiek te bereiken en te interesseren, op zodanige wijze dat dit een positief effect heeft op de positie van Europa in de wereld.

Voor meer informatie:

Facts & Figures: European higher education in the world

Europese Commissie: Education and training

Europa 2020

De website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar