Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11.7.2013

Komission mukaan Euroopan korkeakoulujen on ajateltava globaalisti

Kansainvälisen korkeakoulutusmaiseman muoto ja koko ovat muuttumassa dramaattisesti, kun kilpailu esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta lisääntyy. Tämä edellyttää muutosta siihen, miten Euroopan 4 000 korkeakoulua toimivat kansainvälisesti mutta myös siihen, miten ne antavat koulutusta eurooppalaisille opiskelijoille näiden kotimaissa. Euroopan komissio käynnistää tänään uuden strategian ”Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa”, jolla pyritään varmistamaan, että eurooppalaiset korkeakoulusta valmistuneet saavat kansainväliset taidot, joita he tarvitsevat työskennelläkseen missä päin maailmaa tahansa, ja että Eurooppa pysyy kansainvälisten opiskelijoiden kannalta houkuttelevimpana kohteena. EU:n uudesta koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmasta, Erasmus+ -ohjelmasta, myönnetään yli 400 miljoonaa euroa vuodessa kansainvälisen opiskelijavaihdon tukemiseen ja yhteistyön lisäämiseen Euroopan korkeakoulujen ja niiden yhteistyökumppaneiden välillä maailmanlaajuisesti.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan Euroopan korkeakoulujen on ajateltava globaalisti. ”Niiden on toimittava strategisesti voidakseen hyödyntää Euroopan mainetta huippulaatuisen korkea-asteen koulutuksen tarjoajana. Niiden on edistettävä opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta, tarjottava maailmanluokan innovatiivisia opetussuunnitelmia sekä erinomaista opetusta ja tutkimusta", hän totesi. ”Monilla Euroopan korkeakouluilla on hyvät yhteydet EU:n sisällä muttei selvää strategiaa siteiden vahvistamiseksi Euroopan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Tämän on muututtava pikaisesti. Komissio tukee jäsenvaltioita niin, että ne voivat kehittää kansainvälisiä korkea-asteen koulutuksen verkostoja. Tähän ei ole mitään yhtä yhtenäistä mallia, vaan maiden on hyödynnettävä vahvuuksiaan", jatkoi Adroulla Vassiliou.

Euroopan unionin yliopistoissa ja muissa korkea-asteen oppilaitoksissa on yli 19 miljoonaa opiskelijaa. Komissio korostaa, että korkeakoulujen on edistettävä kansainvälisiä näkymiä etenkin niiden opiskelijoiden parissa, jotka eivät harjoita liikkuvuutta – tällä hetkellä 85 prosenttia – jotta myös he saisivat kansainvälisiä taitoja, joita vaaditaan globalisoituneessa maailmassa. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeakoulujen on kehitettävä kansainvälisiä opetussuunnitelmia, edistettävä kielitaitoa ja laajennettava digitaalista oppimista.

Korkeakouluopiskelijoiden lukumäärän maailmassa odotetaan nelinkertaistuvan 100 miljoonasta (vuonna 2000) 400 miljoonaan (vuonna 2030), ja kasvun odotetaan olevan erityisen voimakasta Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Eurooppaan tulee tällä hetkellä noin 45 prosenttia kaikista kansainvälisistä opiskelijoista, mutta sen kilpailijat ovat nopeasti lisäämässä investointejaan korkeakoulutukseen. Eniten kansainvälisesti liikkuvia opiskelijoita tulee Kiinasta, Intiasta ja Etelä-Koreasta.

Tammikuussa 2014 käynnistyvällä uudella Erasmus+ -ohjelmalla annetaan ensimmäistä kertaa laajemmin mahdollisuus Euroopan rajojen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille suorittaa osa tutkintoon johtavista opinnoistaan eurooppalaisessa korkeakoulussa tai päinvastoin. Rahoitusta myönnetään 135 000 opiskelija- ja henkilöstövaihtoon EU:n ja muun maailman välillä – mikä on 100 000 enemmän kuin nykyisessä Erasmus Mundus ‑ohjelmassa – niiden 3 miljoonan opiskelija- ja henkilöstövaihdon lisäksi, jotka tapahtuvat EU:n sisällä.

Tausta

”Eurooppalainen korkea-asteen koulutus maailmassa” ‑strategia pohjautuu vuonna 2011 käynnistettyyn korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamisstrategiaan (IP/11/1043), jolla pyritään parantamaan korkea-asteen koulutuksen laatua ja relevanssia sen varmistamiseksi, että nuoret saavat oikeanlaisen taitovalikoiman työmarkkinoita varten.

Komissio on sitoutunut vahvistamaan akateemista yhteistyökumppanuutta globaalisti. EU:n uuden sukupolven ohjelmien, etenkin Erasmus+- ja tutkimusalan Horisontti 2020 ‑ohjelman, kautta komissio hyödyntää Erasmus Mundus -ohjelman ja Marie Curie ‑toimien menestystä varmistaakseen, että Euroopan korkea-asteen koulutuksen kansainvälistyminen ja nykyaikaistaminen asetetaan ensisijalle.

Komission kansainvälistämisstrategian keskeisiä tavoitteita ovat seuraavat:

  • Vahvistetaan eurooppalaisen koulutuksen yleistä laatua helpottamalla vertaisoppimista, yhteistyötä ja vertailua muiden opetuksen tarjoajien kanssa maailmanlaajuisesti.

  • Edistetään innovointia ja työpaikkojen luomista Euroopassa houkuttelemalla kansainvälisesti liikkuvia opiskelijoita ja korkeasti koulutettuja siirtotyöntekijöitä.

  • Laajennetaan horisontteja, parannetaan työllistettävyyttä ja valmistetaan opiskelijoita globaaliin kansalaisuuteen.

  • Vaikutetaan uusiin kohderyhmiin ja otetaan ne mukaan tavalla, jolla edistetään EU:n asemaa maailmassa.

Lisätietoja

Facts & Figures: European higher education in the world

Euroopan komissio: Koulutus

Eurooppa 2020 -strategia

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar