Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2013

Euroopa Komisjoni arvates peaksid Euroopa ülikoolid mõtlema globaalselt

Rahvusvahelises kõrghariduses toimuvad ulatuslikud muudatused, et selliste suurriikide nagu Hiina ja India konkurentsiga sammu pidada. See tähendab, et on vaja põhjalikult üle vaadata, kuidas toimivad Euroopa 4 000 ülikooli — mitte ainult rahvusvahelisel tasandil, vaid ka seda, kuidas on Euroopa üliõpilaste jaoks korraldatud hariduse andmine oma riigis. Täna käivitab Euroopa Komisjon uue strateegia „Euroopa kõrgharidus maailmas”, mille eesmärk on tagada Euroopa ülikoolide lõpetajatele rahvusvaheliselt tunnustatud oskused, mida läheb vaja töötamiseks kõikjal maailmas, ning seda, et Euroopa oleks rahvusvaheliste üliõpilaste jaoks endiselt üks atraktiivseimaid sihtkohti. ELi uuele haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogrammile Erasmus+ eraldatakse rohkem kui 400 miljonit eurot aastas, et toetada rahvusvahelist üliõpilasvahetust ja tihedamat koostööd Euroopa ülikoolide ja nende partnerite vahel kogu maailmas.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Euroopa ülikoolid peavad mõtlema globaalselt. Et saada kasu Euroopa kvaliteetse kõrghariduse mainest, on neil vaja tegutseda strateegiliselt. Tuleb edendada üliõpilaste ja õppejõudude rahvusvahelist liikuvust ning pakkuda maailmatasemel uuenduslikke õppekavasid, tipptasemel õpetamist ja teadustegevust. Kuigi paljudel Euroopa ülikoolidel on head kontaktid ELis, puudub neil selge strateegia selle kohta, kuidas tugevdada suhteid kolmandatest riikidest pärit partneritega. Seda olukorda on vaja kiiresti muuta. Komisjon toetab liikmesriike, et nad saaksid välja töötada oma rahvusvahelised kõrgharidusvõrgustikud. Kõigile sobivat ühtset lahendust ei ole, riigid peavad ise oma trumbid välja käima.”

Euroopa Liidu ülikoolides ja muudes kõrgharidusasutuses õpib rohkem kui 19 miljonit üliõpilast. Komisjon rõhutab, et ülikoolid peavad edendama ka nende üliõpilaste rahvusvahelist kogemust, keda liikuvus ei hõlma (85 %). See tähendab, et ka nemad peaksid omandama globaliseerunud maailmas vajalikud rahvusvahelised oskused. Ülikoolid peavad välja töötama rahvusvahelised õppekavad, edendama keeleoskust ja arendama digitaalseid õppematerjale.

Eeldatavasti on 2030. aastaks üliõpilaste üldarv maailmas suurenenud ligikaudu neli korda – 100 miljonilt (2000. aasta) 400 miljonini, kusjuures eriti kiire on kasv Aasias ja Ladina-Ameerikas. Euroopa köidab praegu kõigist rahvusvahelistest üliõpilastest umbes 45 %, aga tema konkurendid suurendavad kiiresti kõrgharidusse tehtavaid investeeringuid. Rahvusvaheliselt liikuvate üliõpilaste suurima osa moodustavad Hiinast, Indiast ja Lõuna-Koreast pärit noored.

2014. aasta jaanuaris käivitatava uue Erasmus+ programmiga pakutakse esimest korda väljastpoolt Euroopat pärit üliõpilastele võimalusi teha osa bakalaureuse- või magistriõppest Euroopa ülikoolis või vastupidi. Lisaks 3 miljoni üliõpilase ja töötaja vahetusele Euroopa Liidu piires on kavas toetada rahaliselt 135 000 üliõpilase ja töötaja vahetust ELi ja kolmandate riikide vahel. Seda 100 000 isiku võrra rohkem kui olemasoleva Erasmus Munduse programmi raames.

Taust

Strateegieale „Euroopa kõrgharidus maailmas” pandi alus 2011. aastal ELi kõrghariduse ajakohastamise tegevuskavaga (IP/11/1043), mille eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja asjakohasust, et noored saaksid omandada tööturu vajadustele vastavad oskused.

Komisjon on võtnud kohustuse tugevdada akadeemilist koostööd ülemaailmsel tasandil. ELi programmide uues põlvkonnas, eelkõige programmides Erasmus+ ja teadusuuringutele suunatud „Horisont 2020” kasutab komisjon ära programmi Erasmus Mundus ja Marie Curie meetmete edusamme tagamaks, et Euroopa kõrghariduse rahvusvahelistumine ja ajakohastamine kuuluksid jätkuvalt kõige tähtsamate ülesannete hulka.

Euroopa Komisjoni rahvusvahelistumist käsitleva strateegia põhieesmärgid:

  • parandada Euroopa hariduse üldist kvaliteeti, hõlbustades vastastikust õpet, koostööd ja võrdlust kogu maailma haridusasutustega;

  • edendada innovatsiooni ja töökohtade loomist Euroopas, köites rahvusvaheliselt liikuvaid üliõpilasi ja erioskustega sisserändajaid;

  • avardada väljavaateid, suurendada tööhõivet ja valmistada üliõpilasi ette maailmakodanikeks ning

  • mõjutada ning köita uusi sihtrühmi ELi positsiooni kindlustamiseks maailmas.

Lisateave

Facts & Figures: European higher education in the world

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Euroopa 2020

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar