Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2013

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να σκέφτονται παγκόσμια, δηλώνει η Επιτροπή

Το διεθνές τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταβάλλεται ριζικά ως προς τη μορφή και το μέγεθος, καθώς αντιμετωπίζει μεγαλύτερο ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Η κατάσταση αυτή επιβάλλει μια γενική επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των 4 000 πανεπιστημίων της Ευρώπης — όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο εκπαίδευσης των ευρωπαίων φοιτητών στις χώρες καταγωγής τους. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική, την «Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο», που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στους ευρωπαίους πτυχιούχους ότι θα αποκτούν τις διεθνείς δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον πλέον ελκυστικό προορισμό για φοιτητές από όλον τον κόσμο. Το Erasmus +, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, θα διαθέτει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ τοn χρόνο για την υποστήριξη των διεθνών ανταλλαγών φοιτητών και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τους εταίρους της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια πρέπει να σκέφτονται παγκόσμια. Πρέπει να ενεργούν με τρόπο στρατηγικό, ώστε να αξιοποιήσουν τη φήμη της Ευρώπης για υψηλής ποιότητας τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει να προωθήσουν τη διεθνή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού και να παρέχουν καινοτομικά προγράμματα σπουδών παγκόσμιου επιπέδου, καθώς και αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα. Ενώ είναι πολλά τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που διαθέτουν καλές συνδέσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, πολλά δεν διαθέτουν μια σαφή στρατηγική για την ενίσχυση των δεσμών με μη ευρωπαίους εταίρους. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αναπτύξουν τα διεθνή τους δίκτυα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο για όλους: οι χώρες πρέπει να ενεργήσουν στο μέτρο των δυνάμεών τους

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 19 εκατομμύρια φοιτητές πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα πανεπιστήμια θα πρέπει να καλλιεργήσουν μια διεθνή προοπτική και μεταξύ των φοιτητών που δεν μετακινούνται (85 %), έτσι ώστε και να αποκτήσουν τις διεθνείς δεξιότητες που χρειάζονται σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να εκπονήσουν διεθνή προγράμματα σπουδών, να προωθήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και να επεκτείνουν τη ψηφιακή μάθηση.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως αναμένεται να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2030 και να φθάσει τα 400 εκατ. από τα περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2000, με ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στην Ασία και τη Λατινική Αμερική. Σήμερα η Ευρώπη προσελκύει περίπου το 45 % του συνόλου των διεθνών φοιτητών, αλλά οι ανταγωνιστές της αυξάνουν διαρκώς τις επενδύσεις τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνώς μετακινούμενων φοιτητών είναι η Κίνα, η Ινδία και η Νότιος Κορέα.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus +, που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014, θα προσφέρει για πρώτη φορά ευκαιρίες σε φοιτητές από χώρες εκτός της Ευρώπης να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των πτυχιακών τους σπουδών σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ή το αντίθετο. Θα χρηματοδοτηθούν 135 000 ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου — 100 000 περισσότερες από ό, τι στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος Erasmus Mundus, συν τα 3 εκατομμύρια ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού στο εσωτερικό της ΕΕ.

Ιστορικό

Η ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση στον κόσμο αξιοποιεί το έργο που ξεκίνησε το 2011 με το θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ (IP/11/1043), που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και του επίκαιρου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι νέοι είναι εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας.

Η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών εταιρικών σχέσεων σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσω της νέας γενιάς προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος Erasmus + και του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα, η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την επιτυχία του Erasmus Mundus και τις δράσεις «Mαρί Κιουρί», ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διεθνοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής της Επιτροπής για τη διεθνοποίηση είναι:

  • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης μέσω της διευκόλυνσης της αμοιβαίας μάθησης, της συνεργασίας και της σύγκρισης με άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.

  • Προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, μέσω της προσέλκυσης διεθνώς μετακινούμενων φοιτητών και μεταναστών με δεξιότητες.

  • Διεύρυνση των οριζόντων, αύξηση της απασχολησιμότητας, προετοιμασία των φοιτητών για να γίνουν πολίτες του κόσμου και

  • προσέλκυση νέων ακροατηρίων με τρόπο που να προβάλει τη θέση της ΕΕ στον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Facts & Figures: European higher education in the world

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρώπη 2020

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Υπεύθυνοι επικοινωνίας :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Nτίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar