Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. července 2013

Podle Komise musí Evropské univerzity přemýšlet globálně

S rostoucí konkurencí ze zemí jako Čína a Indie se prostředí mezinárodního vysokoškolského vzdělávání dramaticky mění co do formy i rozsahu. Tato situace volá po změně způsobu práce všech 4 000 univerzit v Evropě, a to nejen na mezinárodní úrovni, ale rovněž co se týče způsobu vzdělávání evropských studentů v jejich vlastních zemích. Evropská komise dnes představuje novou strategii nazvanou „Evropské vysokoškolské vzdělávání ve světě“, která si klade za cíl zajistit, aby absolventi z Evropy disponovali mezinárodně využitelnými dovednostmi potřebnými pro práci kdekoli ve světě a aby Evropa zůstávala pro zahraniční studenty nejatraktivnější destinací. Z nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+ bude přiděleno přes 400 milionů eur ročně na podporu mezinárodní výměny studentů a posílení spolupráce mezi evropskými univerzitami a jejich partnery z celého světa.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Evropské univerzity musí přemýšlet globálně. Je zapotřebí, aby strategicky využívaly vynikající pověst špičkového evropského vysokoškolského vzdělávání. Musí podporovat mezinárodní mobilitu studentů a zaměstnanců, vytvářet inovativní studijní plány světové třídy a dbát na to, aby vyučování a výzkum dosahovaly vynikající úrovně. Mnohé evropské univerzity mají sice dobře fungující kontakty v rámci EU, ale mnohým schází jasná strategie, jak posilovat vztahy s partnery mimo Evropu. To se musí naléhavě změnit. Komise bude podporovat členské státy při vytváření mezinárodních sítí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Neexistuje však model, který by bylo možné aplikovat na všechny. Země musí umět využít svých silných stránek.“

Na univerzitách a ostatních vysokoškolských institucích po celé Evropské unii studuje přes 19 milionů studentů. Komise zdůrazňuje, že univerzity musí rovněž podporovat mezinárodní perspektivu 85 % studentů, kteří se mobility neúčastní, aby si i oni osvojili mezinárodně využitelné dovednosti potřebné v globalizovaném světě. Univerzity musí tedy vytvořit mezinárodní studijní plány, podporovat jazykové dovednosti a rozšiřovat možnosti digitálního vzdělávání.

Očekává se, že se počet vysokoškolských studentů ve světě zčtyřnásobí z přibližně 100 milionů studentů v roce 2000 na 400 milionů v roce 2030, přičemž mimořádně rychle tato čísla porostou v Asii a Latinské Americe. Do Evropy v současné době míří asi 45 % všech studentů využívajících mezinárodní mobility. Její konkurenti však své investice do vysokoškolského vzdělávání rychlým tempem zvyšují. Největší část studentů využívajících mezinárodní mobilitu pochází z Číny, Indie a Jižní Koreje.

Do nového programu Erasmus+, který bude zahájen v lednu 2014, budou poprvé začleněny příležitosti pro studenty zpoza evropských hranic, kteří mohou strávit část vysokoškolského studia na evropské univerzitě, a naopak. Vedle 3 milionů výměn studentů a zaměstnanců v rámci EU z něj bude financována i výměna 135 000 studentů a zaměstnanců mezi EU a ostatními zeměmi světa, což je o 100 000 více než u stávajícího programu Erasmus Mundus.

Souvislosti

Evropské vysokoškolské vzdělávání vychází z plánu modernizace vysokoškolského vzdělávání (IP/11/1043), který byl představen v roce 2011, jehož cílem je zlepšit kvalitu a relevanci vysokoškolského vzdělávání, aby mladí lidé byli vybaveni tou správnou kombinací dovedností potřebných na trhu práce.

Komise je odhodlána posilovat partnerství na akademické půdě v globálním měřítku. Komise bude prostřednictvím nové generace programů EU, jmenovitě programu Erasmus+ a programu Horizont 2020 pro výzkum, stavět na úspěchu programů Erasmus Mundus a akce „Marie Curie“ s cílem zajistit nejvyšší prioritu internacionalizace a modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě.

Mezi hlavní cíle strategie internacionalizace Komise patří:

  • zvýšení celkové kvality evropského vzdělávání prostřednictvím podpory vzájemného učení, spolupráce a srovnání s ostatními vzdělávacími subjekty z celého světa,

  • podpora inovací a vytváření pracovních příležitostí v Evropě díky příchodu studentů využívajících mezinárodní mobilitu a kvalifikovaných migrantů,

  • rozšíření horizontů, zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce a příprava studentů na to, že se stanou světoobčany, a

  • ovlivňování a zapojení nových cílových skupin tak, aby se zlepšilo postavení EU ve světě.

Více informací

Facts & Figures: European higher education in the world

Evropská komise: Vzdělávání a odborná příprava

http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar