Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 juli 2013

Nya EU-regler mot vilseledande information och för säkrare kosmetika på butikshyllorna i EU

Från och med idag gäller den nya kosmetikaförordningen för all kosmetika på våra butikshyllor, både den som tillverkas i EU och den som importeras från andra länder. I och med kosmetikaförordningen får vi förstärkta säkerhetsnormer och bättre information till konsumenterna.

Konsumenterna får nu bättre skydd och tydligare information om de kosmetiska produkter de köper, både när det gäller sådant vi använder dagligen, t.ex. tandkräm, och andra produkter, kanske ett nytt läppstift eller ett nytt rakvatten. De nya reglerna gör det också lättare att kontrollera att reglerna efterlevs och ger både större trygghet och förtroende för produkterna, säger Neven Mimica, EU-kommissionär med ansvar för konsumentpolitiken.

Ett större förtroende för produkterna bör bli till nytta för både producenter och konsumenter. Med många världsledande företag i denna sektor och med över 4000 kosmetikatillverkare är kosmetikaindustrin en stor tillgång för EU i den globaliserade ekonomin. Sektorn skapar över 1,5 miljoner arbetstillfällen, direkt och indirekt.

Bland de viktigaste ändringarna i den nya kosmetikaförordningen (som antogs av rådet och Europaparlamentet 2009) finns följande:

Skärpta säkerhetskrav för kosmetiska produkter: Från och med idag måste tillverkarna uppfylla särskilda krav när de utarbetar en produktsäkerhetsrapport innan de släpper ut en produkt på marknaden.

Begreppet ansvarig person införs: Endast kosmetiska produkter för vilka det utsetts en ansvarig person (som kan vara en juridisk eller fysisk person) inom EU får släppas ut på marknaden. Genom den nya kosmetikaförordningen kan man exakt identifiera vem som är den ansvariga personen och det framgår klart vilka skyldigheter detta medför. Den ansvariga personen måste också hålla produktinformationsdokumentet, inklusive säkerhetsbedömningen av produkten, tillgängligt och aktuellt om de nationella myndigheterna med ansvar för marknadsövervakning skulle göra en inspektion.

Centraliserad anmälan av alla kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden: Tillverkarna behöver bara anmäla sin produkt en gång. Det sker via EU:s portal Cosmetic Products Notification Portal (CPNP). I portalen lagras information om produkternas sammansättning som personalen från de nationella giftinformationscentralerna kan få tillgång till inom några sekunder vid olyckor. Även de behöriga myndigheter som ansvarar för marknadsövervakning får lätt tillgång till information om alla kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden.

Införande av rapportering om allvarliga biverkningar: En ansvarig person är skyldig att meddela allvarliga biverkningar till de behöriga nationella myndigheterna. Myndigheterna kommer också att sammanställa information från t.ex. användare och hälso- och sjukvårdspersonal. De kommer att vara skyldiga att utbyta information med andra EU-medlemsländer.

Nya regler för användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter: Färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter, även sådana som är nanomaterial, måste vara uttryckligen tillåtna. Produkter innehållande andra nanomaterial som inte på något annat sätt begränsas genom kosmetikaförordningen kommer att bli föremål för en fullständig säkerhetsbedömning på EU-nivå om kommissionen hyser oro för säkerheten. Nanomaterial måste i ingrediensförteckningen vara märkt med ordet ”nano” inom parentes precis efter namnet på substansen, t.ex. ”titanium dioxide (nano)”.

I en ny kommissionsförordning som antas i dag fastställs dessutom gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter: Tillverkare som vill använda ett påstående om sin produkt, t.ex. ”Effektiv i 48 timmar” för deodoranter, måste följa sex gemensamma kriterier: lagenlighet, sanningsenlighet, bevisning, vederhäftighet, skälighet och välgrundade beslut. De nationella behöriga myndigheterna kommer att kunna kontrollera påståendena gentemot dessa kriterier.

Bakgrund

  • Kosmetika innefattar inte bara makeup, parfymer och rakvatten utan också produkter som spelar en avgörande roll för konsumenternas hälsa och välbefinnande, t.ex. solskyddskräm, tandkräm och rengöringsprodukter.

  • Den nya kosmetikaförordningen, som antogs 2009, träder i kraft den 11 juli 2013 efter en övergångsperiod för att industrin skulle kunna anpassa sig till de nya reglerna. Den första EU-lagstiftningen om kosmetika antogs för 35 år sedan och har omarbetats grundligt vid minst sju tillfällen.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Kommissionär Neven Mimicas webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Följ Neven Mimica på Twitter: @MimicaEU

Följ GD SANCO på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar