Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 11. julija 2013

Nova pravila EU: proti zavajajočim informacijam in za varnejšo kozmetiko

Kozmetični izdelki v trgovinah, izdelani v EU ali uvoženi od drugod, morajo z današnjim dnem v celoti izpolnjevati zahteve iz uredbe o kozmetiki, ki določa strožje varnostne standarde in točnejše informacije za potrošnike.

Evropski komisar za potrošnike Neven Mimica: Za varstvo potrošnikov je zdaj bolje poskrbljeno. Kozmetični izdelki, ki jih bodo kupovali, od osnovnih potrebščin, kot je zobna krema, do razkošnejših, kot je šminka ali vodica po britju, bodo opremljeni z jasnejšimi podatki. Nova pravila omogočajo tudi lažji pregon kršiteljev, tako bodo lahko potrošniki kupljenim izdelkom mirne duše zaupali.

Od večjega zaupanja potrošnikov naj bi imeli korist tudi proizvajalci. Kozmetična industrija EU ima pomembno mesto v svetovnem gospodarstvu, saj v njej deluje več kot 4000 proizvajalcev, mnogi med njimi so vodilni v svetu. V sektorju je posredno in neposredno zaposlenih več kot 1,5 milijona ljudi.

Najpomembnejše spremembe iz uredbe o kozmetiki, ki sta jo sprejela Svet in Evropski parlament leta 2009:

Strožje varnostne zahteve za kozmetične izdelke: z današnjim dnem morajo proizvajalci pri poročilu o varnosti izdelka, ki ga morajo pripraviti pred trženjem izdelka, upoštevati posebne zahteve.

Uvedba pojma odgovorne osebe: v prodajo grejo lahko samo kozmetični izdelki, za katere je v  EU določena odgovorna pravna ali fizična oseba. Nova uredba o kozmetiki natančno in jasno določa, kdo je odgovorna oseba in kakšne so njene dolžnosti. Odgovorna oseba mora voditi dokumentacijo o izdelku, vključno z oceno varnosti izdelka, jo sproti posodabljati in jo po potrebi dati na razpolago nacionalnim organom tržne inšpekcije.

Centralizirana priglasitev vseh kozmetičnih izdelkov, ki so dani na trg EU: proizvajalci bodo izdelek priglasili samo enkrat, in sicer na portalu za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP). Z informacijami na portalu bodo lahko centri za preprečevanje zastrupitev v primeru nesreč v nekaj sekundah ugotovili sestavo izdelka, pristojni inšpekcijski organi pa bodo na portalu našli informacije o vseh kozmetičnih izdelkih na trgu EU.

Uvedba obveščanja o hujših neželenih učinkih: dolžnost odgovorne osebe bo, da o vseh hujših neželenih učinkih kozmetičnega izdelka obvesti pristojne nacionalne organe. Pristojni organi bodo zbirali tudi informacije, ki jih bodo na primer poslali uporabniki izdelkov in zdravstveni delavci, ter bodo morali te informacije posredovati drugim državam EU.

Nova pravila glede uporabe nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih: uporaba barvil, konzervansov in UV-filtrov, tudi iz nanomaterialov, bo morala biti izrecno dovoljena. Pri izdelkih, ki vsebujejo nanomateriale, za katere uredba o kozmetičnih izdelkih ne omejuje uporabe, bo Evropska komisija v primeru pomislekov opravila popolno oceno varnosti. Pri navajanju sestavin izdelka je treba nanomateriale označiti z besedico nano v oklepaju, ki sledi imenu snovi, na primer: titanov dioksid (nano).

Z današnjim dnem veljavna uredba Evropske komisije poleg tega določa še skupne kriterije za trditve glede učinkovitosti kozmetičnega izdelka: proizvajalci, ki bodo želeli svoj izdelek označiti s trditvijo, na primer učinkuje 48 ur“ na dezodorantu, bodo morali upoštevati šest skupnih kriterijev: skladnost z zakonodajo, resničnost, dokazno gradivo, odkritost, poštenost, odločanje potrošnikov na podlagi informacij. Nacionalni pristojni organi bodo te kriterije uporabili za preverjanje trditev na kozmetičnih izdelkih.

Osnovne informacije

  • Med kozmetične izdelke ne štejemo samo ličil, parfumov in vodic po britju, temveč tudi izdelke, ki so bistvenega pomena za zdravje in dobro počutje prebivalcev, denimo kreme za sončenje, zobno kremo in izdelke za čiščenje in umivanje.

  • Nova uredba o kozmetičnih izdelkih je bila sicer sprejeta leta 2009, vendar je začela veljati 11. julija 2013 po prehodnem obdobju, ki je proizvajalcem olajšalo prilagoditev na nova pravila. Prvi evropski predpis o kozmetiki je bil sprejet pred 35 leti in je do danes doživel že sedem občutnih sprememb.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Spletna stran komisarja Mimice:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komisar Mimica na Twitterju: @MimicaEU

Generalni direktorat za zdravje in potrošnike na Twitterju: @EU_Consumer

Kontakt:

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar