Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 lipca 2013 r.

Nowe przepisy zwiększą od dziś rzetelność informacji i bezpieczeństwo kosmetyków w UE

Od dzisiaj kosmetyki na półkach sklepowych – zarówno wyprodukowane w UE, jak i importowane spoza jej obszaru – muszą być w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, które podnosi normy bezpieczeństwa i zapewnia konsumentom dokładniejsze informacje.

Komisarz unijny ds. polityki konsumenckiej Neven Mimica powiedział: Konsumenci są teraz lepiej chronieni i mają dostęp do bardziej rzetelnych informacji o kupowanych kosmetykach. Dotyczy to zarówno podstawowych produktów codziennego użytku – np. pasty do zębów, jak i drobnych przyjemności w postaci nowej szminki czy płynu po goleniu. Nowe rozporządzenie ułatwia również egzekwowanie przepisów, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród kupujących oraz ich zaufanie do produktów.

Wzrost zaufania powinien przynieść korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom. Przemysł kosmetyczny stanowi jeden z najcenniejszych atutów gospodarczych UE, ponieważ wiele europejskich firm z tego sektora – który liczy przeszło 4 tys. producentów – zajmuje czołową pozycję na świecie. Sektor produkcji kosmetyków bezpośrednio i pośrednio zapewnia ponad 1,5 mln miejsc pracy.

Główne zmiany wprowadzone rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, przyjętym przez Radę i Parlament Europejski w 2009 r., obejmują następujące rozwiązania.

Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla produktów kosmetycznych: od dzisiaj, przed wprowadzeniem produktu do obrotu, producenci muszą spełnić szczegółowe wymogi związane z opracowywaniem sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu.

Wprowadzenie pojęcia „osoby odpowiedzialnej”: do obrotu można wprowadzać jedynie takie produkty kosmetyczne, dla których na terenie UE wyznaczono „osobę odpowiedzialną”, będącą osobą prawną lub fizyczną. Nowe rozporządzenie dotyczące kosmetyków umożliwia ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej i jasno określa jej obowiązki. Osoba odpowiedzialna musi również przechowywać i aktualizować dokumentację produktu, w tym ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Dokumentację należy udostępniać na żądanie krajowych organów nadzoru rynkowego.

Scentralizowane zgłaszanie wszystkich produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu w UE: producent musi zgłosić swój produkt tylko raz – za pomocą unijnego portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP). Informacje gromadzone w portalu pozwolą pracownikom krajowych ośrodków kontroli zatruć na błyskawiczny dostęp do składu produktów w nagłych wypadkach. Z kolei właściwe organy będą mogły łatwo uzyskać informacje o wszystkich produktach kosmetycznych wprowadzonych do obrotu w UE – na potrzeby nadzoru rynkowego.

Wprowadzenie zgłaszania ciężkiego działania niepożądanego: osoba odpowiedzialna będzie zobowiązana do zgłaszania ciężkiego działania niepożądanego właściwym organom krajowym. Organy te będą również zbierać informacje, np. od użytkowników i pracowników służby zdrowia, oraz będą musiały przekazywać je pozostałym państwom członkowskim UE.

Nowe przepisy dotyczące stosowania nanomateriałów w produktach kosmetycznych: stosowanie barwników, substancji konserwujących i filtrów UV – w tym nanomateriałów – wymaga zezwolenia. Jeżeli Komisja Europejska będzie miała zastrzeżenia do produktów zawierających inne nanomateriały, na które rozporządzenie dotyczące kosmetyków nie nakłada ograniczeń, zostaną one poddane pełnej ocenie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym. W wykazie składników nanomateriały należy oznaczać, podając po nazwie substancji wyraz „nano” w nawiasie, np. „ditlenek tytanu (nano)”.

Ponadto dzisiaj przyjęto nowe rozporządzenie Komisji, które ustanawia wspólne kryteria oświadczeń dotyczących kosmetyków: producenci zamierzający zamieścić na produkcie jakieś oświadczenie (np. „48-godzinna skuteczność” w przypadku dezodorantów) muszą spełnić sześć następujących wspólnych kryteriów: zgodność z przepisami, prawdziwość udzielanych informacji, dowody, zgodność ze stanem faktycznym, uczciwość oraz świadome podejmowanie decyzji. Właściwe organy krajowe będą mogły sprawdzać zgodność oświadczeń z tymi kryteriami.

Kontekst

  • Kosmetyki to nie tylko produkty do makijażu, perfumy i płyny po goleniu, ale także produkty ważne dla zdrowia i dobrostanu konsumentów: produkty chroniące przed promieniami UV, pasty do zębów, mydła, żele pod prysznic i szampony.

  • Nowe rozporządzenie dotyczące kosmetyków, przyjęte w 2009 r., wchodzi w życie dnia 11 lipca 2013 r. – po okresie przejściowym umożliwiającym sektorowi dostosowanie się do nowych przepisów. Przepisy unijne dotyczące kosmetyków przyjęto po raz pierwszy 35 lat temu. Siedem razy dokonano w nich znaczących zmian.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_pl.htm

Strona internetowa komisarza Mimicy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komisarz Mimica w serwisie Twitter: @MimicaEU

DG SANCO w serwisie Twitter: @EU_Consumer

Kontakt:

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar