Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juli 2013

Nieuwe EU-regels tegen misleidende informatie en voor veiligere cosmetica in de EU

Vanaf vandaag moeten cosmetica uit de EU of uit derde landen die in de EU worden verkocht, voldoen aan de Cosmeticaverordening, die de veiligheidsnormen verstrengt en de consument beter informeert.

Neven Mimica, EU-commissaris voor Consumentenbeleid, zei hierover: "Of het nu gaat om producten die we elke dag nodig hebben, zoals tandpasta, of kleine luxeartikelen, zoals een nieuwe lippenstift of aftershave, de consument is nu beter beschermd en heeft duidelijkere informatie over de cosmetica die hij koopt. De nieuwe regels maken ook de handhaving gemakkelijker en zorgen zo voor een grotere gemoedsrust en een groter vertrouwen in de gekochte producten."

Een groter vertrouwen komt zowel de producent als de consument ten goede. De ruim 4 000 cosmeticafabrikanten, waarvan vele wereldmarktleiders zijn, vormen een grote troef voor de EU in de mondiale economie. De sector schept direct en indirect meer dan 1,5 miljoen banen.

De Cosmeticaverordening van de Raad en het Parlement uit 2009 heeft tot de volgende belangrijke wijzigingen geleid:

Strengere veiligheidsvoorschriften voor cosmetische producten: Vanaf vandaag moeten de fabrikanten specifieke voorschriften naleven wanneer ze – voordat ze een product in de handel brengen – een productveiligheidsrapport opstellen.

Invoering van het begrip "verantwoordelijke persoon": Er mogen alleen cosmetische producten in de handel worden gebracht waarvoor een rechtspersoon of een natuurlijke persoon binnen de EU als "verantwoordelijke persoon" is aangewezen. De nieuwe Cosmeticaverordening maakt een precieze identificatie van de verantwoordelijke persoon mogelijk en geeft een helder overzicht van zijn verplichtingen. De verantwoordelijke persoon moet ook het productinformatiedossier met onder meer de veiligheidsbeoordeling van het product bijwerken en bij een inspectie door de nationale markttoezichtautoriteiten kunnen voorleggen.

Gecentraliseerde kennisgeving van alle cosmetische producten die in de EU in de handel worden gebracht: De fabrikant moet maar één keer aangifte doen van zijn product, namelijk via de Cosmetic Products Notification Portal (EU-portaal voor de kennisgeving van cosmetische producten, CPNP). Dankzij het portaal heeft het personeel van nationale antigifcentra bij ongelukken onmiddellijk toegang tot de samenstelling van de producten en hebben de bevoegde markttoezichtautoriteiten gemakkelijk toegang tot informatie over alle cosmetische producten op de EU-markt.

Invoering van de verplichting om ernstige ongewenste bijwerkingen te melden: de verantwoordelijke persoon moet ernstige ongewenste bijwerkingen melden aan de bevoegde nationale instanties. De instanties verzamelen ook informatie van bijvoorbeeld gebruikers en gezondheidswerkers en moeten de informatie met de andere EU-lidstaten delen.

Nieuwe regels voor het gebruik van nanomaterialen in cosmetische producten: Kleurstoffen, conserveermiddelen en uv-filters moeten – ook wanneer het om nanomaterialen gaat – uitdrukkelijk worden toegestaan. Voor producten die andere nanomaterialen bevatten die niet op andere wijze zijn beperkt door de Cosmeticaverordening, wordt een volledige veiligheidsbeoordeling op EU-niveau verricht indien de Commissie twijfels heeft. In de lijst van ingrediënten moet worden vermeld dat een product nanomaterialen bevat door na de naam van de stof het woord "nano" tussen haakjes te schrijven, bijvoorbeeld "titanium dioxide (nano)".

Voorts wordt vandaag een nieuwe verordening van de Commissie vastgesteld met gemeenschappelijke criteria voor beweringen over cosmetische producten. Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat beweringen op hun producten, bijvoorbeeld "werkt 48 uur" voor deodoranten, aan zes gemeenschappelijke criteria voldoen: de wettelijke eisen zijn nageleefd, de bewering is juist, zij is onderbouwd met bewijsmateriaal, zij is eerlijk, zij is billijk en de consument kan met kennis van zaken een beslissing nemen. De nationale bevoegde instanties zullen beweringen aan deze criteria kunnen toetsen.

Achtergrond

  • Bij cosmetica gaat het niet alleen om make-up, parfum en aftershave, maar ook om producten die onmisbaar zijn voor de gezondheid en het welzijn van de consument, zoals zonnebrandmiddelen, tandpasta en reinigingsproducten.

  • De nieuwe Cosmeticaverordening, die in 2009 is vastgesteld, treedt op 11 juli 2013 in werking na een overgangsperiode waarin de sector de kans heeft gekregen om zich aan de nieuwe regels aan te passen. De eerste Europese cosmeticaregelgeving is 35 jaar geleden vastgesteld en is niet minder dan 7 keer substantieel gewijzigd.

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_nl.htm

Website van EU-commissaris Mimica:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Volg EU-commissaris Mimica op Twitter @MimicaEU

Volg DG SANCO op Twitter @EU_Consumer

Contact:

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar