Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 11. jūlijā

No šodienas ar jauniem ES noteikumiem sāk cīņu pret maldinošu informāciju, uz ES plauktiem nogādājot drošāku kosmētiku

No šodienas ES ražotajai un no trešajām valstīm importētajai kosmētikai veikalu plauktos pilnībā jāatbilst Kosmētikas regulai, pastiprinot drošības standartus un sniedzot pilnīgāku informāciju patērētājiem.

Eiropas patērētāju politikas komisārs Nevens Mimica sacīja: "No tādas ikdienas nepieciešamības kā zobu pasta līdz mazām greznībām, kā jauna lūpu krāsa vai pēcskūšanās losjons – tagad patērētāji ir labāk pasargāti un informēti par kosmētiku, ko iegādājas." Jaunie noteikumi arī atvieglos likumu piemērošanu, sniedzot lielāku mieru un uzticēšanos iegādātajiem produktiem."

Lielāka uzticēšanās sniegs labumu kā ražotājiem, tā patērētājiem. Tā kā ES darbojas daudzi pasaules vadošie kosmētikas nozares uzņēmumi un vairāk nekā 4000 kosmētikas ražotāju, kosmētikas indrustrijai ir būtiska loma globalizētajā ekonomikā. Tiešā un netiešā veidā šajā nozarē nodarbināti vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku.

Visbūtiskākās izmaiņas, kas tika ieviestas ar Kosmētikas regulu, ko 2009. gadā pieņēma Padome un Parlaments, ir šādas:

Pastiprinātas drošības prasības kosmētikas produktiem. No šodienas ražotājiem jāpakļaujas specifiskām prasībām, gatavojot kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu pirms produkta laišanas tirgū.

Atbildīgas personas jēdziena ieviešana. Tirgū var laist tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kuriem kā atbildīgā persona ir noteikta juridiska vai fiziska persona ES. Jaunā Kosmētikas regula rada iespēju precīzi identificēt atbildīgo personu un skaidri noteikt tās pienākumus. Tāpat atbildīgajai personai ir jāglabā produkta informatīvā dokumentācija (tostarp produkta drošības novērtējums), kam ir jābūt pieejamai un atjauninātai gadījumā, ja pārbaudi veic valstu tirgus uzraudzības iestādes.

Centralizēti paziņojumi par visiem kosmētikas produktiem, kas laisti ES tirgū. Ražotājam būs jāpaziņo savs produkts tikai vienreiz – ES Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portālā (CPNP). Šajā portālā uzglabātā informācija sniegs iespēju valstu toksikoloģijas centru personālam uzzināt produktu sastāvu sekunžu laikā, ja noticis negadījums, bet kompetentajām iestādēm – tirgus novērošanas nolūkā viegli piekļūt informācijai par visiem kosmētikas produktiem, kas laisti ES tirgū.

Nopietnas nevēlamas ietekmes paziņošana. Atbildīgajai personai būs pienākums paziņot nopietnu nevēlamu ietekmi valsts kompetentajām iestādēm. Iestādes arī vāks informāciju, piemēram, no produkta lietotājiem un veselības aizsardzības darbiniekiem, un tām būs pienākums dalīties šajā informācijā ar citām ES dalībvalstīm.

Jauni noteikumi par nanomateriālu izmantošanu kosmētikas produktos. Krāsvielām, konservantiem un UV filtriem, ieskaitot to vidū esošos nanomateriālus, jābūt skaidri atļautiem. Citus nanomateriālus saturoši produkti, ko neierobežo Kosmētikas regula, tiks pakļauti pilnam drošības izvērtējumam ES līmenī, ja Komisijai radīsies kādas bažas. Nanomateriāliem sastāvdaļu sarakstā jābūt apzīmētiem ar vārdu "nano" iekavās pēc vielas nosaukuma, piemēram, "titāna dioksīds (nano)".

Turklāt šodien pieņemtā jaunā Komisijas regula nosaka kopīgus kritērijus kosmētikas norādēm. Ražotājiem, kas vēlas izvietot norādi uz sava produkta, piemēram, "48 stundu iedarbība" uz dezodorantiem, būs jāievēro seši kopējie kritēriji: atbilstība tiesību aktiem, patiesums, pamatojums ar pierādījumiem, godīgums, taisnīgums un informēta lēmumu pieņemšana. Valsts kompetentās iestādes varēs pārbaudīt norāžu atbilstību šiem kritērijiem.

Vispārīga informācija

  • Par kosmētikas līdzekļiem uzskata ne tikai dekoratīvo kosmētiku, smaržas un pēcskūšanās līdzekļus, bet arī patērētāju veselībai un labklājībai svarīgus produktus, kā saules aizsarglīdzekļus, zobu pastas un mazgāšanās līdzekļus

  • Jaunā Kosmētikas regula, kas tika pieņemta 2009. gadā, stājas spēkā 2013. gada 11. jūlijā pēc pārejas perioda, kurā industrija pielāgojās jaunajiem noteikumiem. Eiropas tiesību akti par kosmētiku pirmo reizi tika pieņemti pirms 35 gadiem un ir būtiski pārskatīti vismaz septiņas reizes.

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Komisāra Mimicas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sekojiet komisāram Mimicam portālā "Twitter": @MimicaEU

Sekojiet DG SANCO [Veselības un patērētāju ĢD] portālā "Twitter": @EU_Consumer

Contacts :

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar