Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. heinäkuuta 2013

Tästä päivästä lähtien uusilla EU:n säännöillä torjutaan harhaanjohtavia tietoja ja tuodaan EU:n hyllyille turvallisempaa kosmetiikkaa

Tästä päivästä lähtien kauppojen hyllyillä olevan kosmetiikan – niin EU:ssa valmistetun kuin sen ulkopuolelta tuodun – olisi oltava täysin kosmetiikka-asetuksen mukaista. Asetuksella varmistetaan tiukemmat turvallisuusnormit ja parannetaan tiedotusta kuluttajille.

Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica totesi, että kuluttajien suoja on nyt parantunut ja heillä on selkeämmät tiedot ostamistaan kosmeettisista valmisteista, olipa sitten kyse päivittäisistä välttämättömyystuotteista kuten hammastahnasta tai huulipunan tai partaveden kaltaisista arjen luksustuotteista. ”Uusilla säännöillä helpotetaan lisäksi täytäntöönpanon valvontaa, jolloin kuluttajat saavat paremmin mielenrauhan ostamiensa tuotteiden suhteen ja uskaltavat luottaa niihin.

Luottamuksen lisääntyminen hyödyttää niin valmistajia kuin kuluttajia. Kosmetiikkateollisuus on EU:lle merkittävä valtti maailmantaloudessa: monet alan johtavista yrityksistä sijaitsevat EU:ssa ja valmistajia on yli 4 000. Ala luo suoraan ja välillisesti yli 1,5 miljoonaa työpaikkaa.

Neuvoston ja parlamentin vuonna 2009 antamalla kosmetiikka-asetuksella käyttöön otettuihin tärkeimpiin muutoksiin kuuluvat seuraavat

Kosmeettisten valmisteiden tiukemmat turvallisuusvaatimukset: Tästä päivästä lähtien valmistajien on noudatettava erityisiä vaatimuksia laatiessaan turvallisuusselvityksen ennen tuotteen saattamista markkinoille.

’Vastuuhenkilön’ käsitteen ottaminen käyttöön: Markkinoille voidaan saattaa vain sellaisia kosmeettisia valmisteita, joiden osalta on EU:ssa nimetty oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö ’vastuuhenkilöksi’. Uudessa kosmetiikka-asetuksessa mahdollistetaan vastuuhenkilön tarkka määrittäminen ja esitetään selkeästi tämän velvoitteet. Vastuuhenkilön on lisäksi säilytettävä tuotetiedot, mukaan luettuna tuotteen turvallisuuden arviointi, saatavilla ja ajan tasalla kansallisten markkinavalvontaviranomaisten mahdollista tarkistusta varten.

Kaikkien EU:n markkinoille saatettujen kosmeettisten valmisteiden keskitetty ilmoittaminen: Valmistajien tarvitsee ilmoittaa tuotteensa vain kerran – kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten EU-portaalin kautta. Kansallisten myrkytyskeskusten henkilöstö voi portaaliin talletettujen tietojen ansiosta onnettomuustapauksissa sekunneissa selvittää tuotteen koostumuksen. Toimivaltaiset viranomaiset voivat sen ansiosta markkinavalvontatarkoituksia varten päästä helposti käsiksi kaikkia EU:n markkinoille saatettuja tuotteita koskeviin tietoihin.

Vakavia ei-toivottuja vaikutuksia koskevan raportoinnin ottaminen käyttöön: Vastuuhenkilön velvollisuutena on ilmoittaa vakavista ei-toivotuista vaikutuksista toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Viranomaiset myös keräävät mm. käyttäjiltä ja terveydenhoitoalan ammattilaisilta saatuja tietoja, ja niiden vastuulla on jakaa nämä tiedot muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa.

Nanomateriaalien käyttöä kosmeettisissa valmisteissa koskevat uudet säännöt: Väriaineiden, säilöntäaineiden ja UV-suodattimien, myös niiden, jotka ovat nanomateriaaleja, on oltava nimenomaisesti sallittuja. Sellaisia muita nanomateriaaleja sisältävistä tuotteista, joita ei muuten rajoiteta kosmetiikka-asetuksella, on tehtävä täysimääräinen turvallisuuden arviointi EU:n tasolla, jos komissio on asiasta vähänkään huolissaan. Nanomateriaalit on mainittava ainesosaluettelossa siten, että aineen nimen jälkeen mainitaan sana 'nano' sulkeissa, esim. "titaanidioksidi (nano)".

Tänään voimaan tulevassa uudessa kosmetiikka-asetuksessa esitetään lisäksi yhteiset kriteerit kosmeettisia valmisteita koskeville väittämille: Jos valmistaja haluaa lisätä tuotteeseensa väittämän (esim. ”48 tunnin teho” deodoranttien osalta), sen on noudatettava seuraavia kuutta yhteistä kriteeriä: lainmukaisuus, totuudenmukaisuus, näyttöön perustuva tuki, rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja perusteltujen päätösten tekeminen. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa väittämät näiden kriteerien suhteen.

Taustaa

  • Kosmeettisiin valmisteisiin kuuluu meikkien, hajuvesien ja partavesien lisäksi myös tuotteita, jotka ovat olennaisen tärkeitä kuluttajien terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, kuten aurinkosuojat, hammastahnat ja puhdistustuotteet.

  • Vuonna 2009 annettu uusi kosmetiikka-asetus tulee voimaan 11. heinäkuuta 2013 siirtymäkauden jälkeen, jonka aikana teollisuus on voinut mukautua uusiin sääntöihin. Kosmeettisia valmisteita koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä annettiin ensimmäisen kerran 35 vuotta sitten, ja sitä on sittemmin tarkistettu merkittävästi peräti 7 kertaa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Komissaari Mimican verkkosivusto:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komissaari Mimica Twitterissä: @MimicaEU

Terveys- ja kuluttaja-asioiden PO Twitterissä: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (virkaa toimittava) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar