Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. juuli 2013

EL võtab alates tänasest vastu uued eeskirjad, et võidelda eksitava teabega ning tagada ohutumate kosmeetikatoodete pääs turule

Alates tänasest peavad nii ELis toodetud kui kolmandatest riikidest turustamise otstarbel sissetoodud kosmeetikatooted vastama täielikult kosmeetikatoodete määrusele, millega karmistatakse ohutusnõudeid ning pakutakse tarbijatele ulatuslikumat teavet.

Tarbijapoliitika volinik Neven Mimica sõnas: „Tarbijad on nüüd nii igapäevast tarbekosmeetikat, nagu hambapasta, kui ka luksuslikumaid tooteid, uut huulepulka või siis raseerimisjärgset näovett kasutades paremini kaitstud ning neil on ostetud toodetest parem ülevaade. Uued eeskirjad muudavad määruse jõustamise lihtsamaks ning kannavad hoolt selle eest, et iga ostetud toote puhul oleks tagatud tarbijate meelerahu ja kindlustunne.”

Suuremast usaldusest peaksid kasu saama nii tootjad kui tarbijad. Euroopa kosmeetikatööstus hõlmab 4000 kosmeetikaettevõtet, kellest mitmel on ülemaailmne liidripositsioon, mis annab ELile globaliseerunud majanduse tingimustes suure eelise. Otseselt ja kaudselt on sektoriga seotud üle 1,5 miljoni töökoha.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 2009. aastal vastu võetud kosmeetikatoodete määruse kõige olulisemad muudatused on järgmised:

Karmimad ohutusnõuded kosmeetikatoodetele. Nüüdsest peavad tootjad kosmeetikatoodete turulelaskmisele eelneva ohutusaruande koostamisel võtma arvesse erinõudeid.

Määrusesse on lisatud mõiste „vastutav isik”. Turule lastakse ainult need tooted, millele on ELis määrataud juriidilisest või füüsilisest isikust vastutav isik. Uue kosmeetikatoodete määrusega võimaldatakse täpselt kindlaks määrata vastutav isik ning selles loetletakse selgelt tema kohustused. Vastutaval isikul peab olema toote andmik, mis sisaldab – juhuks kui turujärelvalveasutused soovivad kontrolli teostada – toote alati kättesaadavat ning ajakohastatud ohutushinnangut.

Tsentraliseeritud teavitamine kõikidest ELi turule toodud kosmeetikatoodetest. Tootja peab teavitama oma tootest ainult üks kord – läbi ELi kosmeetikatoodete teavitamise portaali (CPNP). Portaalis sisalduv teave võimaldab riiklikel mürgistusteabekeskustel pääseda õnnetuse korral kiiresti ligi toodete koostist käsitlevale teabele ning pädevatel asutustel on järelevalve eesmärgil ligipääs informatsioonile kõikide ELi turule toodud kosmeetikatoodete kohta.

Lisatud on tõsistest soovimatutest kõrvalmõjudest teavitamise kohustus. Vastutav isik on kohustatud teavitama pädevaid riigiasutusi tõsistest soovimatutest kõrvalmõjudest. Asutused koguvad informatsiooni ka tarbijatelt ning tervishoiutöötajatelt ning kohustuvad seda teavet jagama teiste liikmesriikidega.

Uued eeskirjad nanomaterjalide kasutamise kohta kosmeetikatoodetes. Värv- ja säilitusainete ning UV-filtrite, sh ka nanomaterjali kujul esinevate UV-filtrite kasutamiseks peab olema selgesõnaline luba. Kahtluse korral võib komisjon viia Euroopa tasandil läbi selliste toodete täieliku ohutushindamise, mis sisaldavad nanomaterjale, mille kasutamist kosmeetikatoodete määruses otseselt ei piirata. Nanomaterjalid tuleb seega toote koostisosade loendis välja tuua: sõna „nano” peab sulgudes järgnema koostisaine nimetusele, nt „titaandioksiid (nano)”.

Täna vastu võetud komisjoni määrusega kehtestatakse veel ühised kriteeriumid kosmeetikatoodetel kasutatavate väidete jaoks. Tootjad, kes soovivad märkida oma tootele väite (nt deodorandile „48-tunnine efektiivsus”) peavad silmas pidama kuut ühist kriteeriumi: vastavust õigusnormidele, tõepärasust, tõendipõhisust, ausust, õiglust ja teadlike otsuste tegemist. Pädevad riigiasutused võivad alati kontrollida väidete vastavust kõnealustele kriteeriumidele.

Taust

  • Kosmeetikatooted ei ole mitte ainult meigitarbed, parfüümid ja habemeajamisjärgsed näoveed, vaid ka tarbijate tervise ja heaolu jaoks elutähtsad tooted, nagu päikesekaitsevahendid, hambapasta ning puhastustooted.

  • Uus 2009. aastal vastu võetud kosmeetikatoodete määrus jõustub pärast üleminekuperioodi 11. juulil 2013, et ettevõtjatel oleks piisavalt aega uute eeskirjadega kohanemiseks. Esimene kosmeetikat käsitlev Euroopa õigusakt võeti esmakordselt vastu 35 aastat tagasi ning seda on vähemalt seitsmel korral oluliselt muudetud.

Lisateave

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Volinik Mimica koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Jälgi volinik Mimica tegemisi Twitteris: @MimicaEU

Jälgi tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi tegemisi Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (ad interim) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar