Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. juli 2013

Nye EU-regler fra i dag: Vildledende oplysninger bekæmpes, og der kommer sikrere kosmetik på hylderne i EU

Fra og med i dag skal de kosmetiske produkter, der står på hylderne, fuldt ud være i overensstemmelse med kosmetikforordningen, hvad enten de er fremstillet i EU eller er importeret fra tredjelande. Dermed styrkes sikkerhedsstandarderne, ligesom forbrugerne sikres bedre information.

Neven Mimica, EU-kommissær for forbrugere, sagde: "Fra de daglige fornødenheder som tandpasta til den lille luksus, man tillader sig i form af f.eks. en ny læbestift eller aftershave, vil forbrugerne fra nu af være bedre beskyttet og bedre informeret om de kosmetiske produkter, de køber. De nye regler gør det også lettere at håndhæve lovgivningen og skaber større tryghed og tillid til de produkter, der lægges i indkøbskurven."

Større tillid burde være til gavn for både producenter og forbrugere. Med mange af verdens førende inden for denne sektor og med over 4 000 kosmetikproducenter er kosmetikindustrien et væsentligt aktiv for EU i den globaliserede økonomi. Sektoren beskæftiger direkte eller indirekte over 1,5 millioner mennesker.

De væsentligste ændringer, der indføres med kosmetikforordningen, som Rådet og Europa-Parlamentet vedtog i 2009, omfatter:

Styrkede sikkerhedskrav til kosmetiske produkter: Fra i dag skal producenterne overholde særlige krav ved udarbejdelse af en rapport om sikkerheden ved et produkt, inden det markedsføres.

Indførelse af begrebet "ansvarlig person": Der må kun markedsføres kosmetiske produkter, for hvilke en juridisk eller fysisk person er blevet udpeget til at være "ansvarlig person" i EU. Den nye kosmetikforordning gør det muligt præcist at identificere den ansvarlige person, og den beskriver klart de forpligtelser, der skal opfyldes. Den ansvarlige person skal desuden holde dossieret med produktinformationer, herunder sikkerhedsvurderingen af produktet, tilgængeligt og ajourført med henblik på de nationale markedsovervågningsmyndigheders kontrol.

Centraliseret anmeldelse af alle kosmetiske produkter, der markedsføres i EU: Producenten vil kun skulle anmelde sit produkt én gang - dette sker via EU’s portal til anmeldelse af kosmetiske produkter. De oplysninger, der opbevares i portalen, vil gøre det muligt for de nationale giftinformationscentralers personale at tjekke et produkts sammensætning på få sekunder i tilfælde af ulykker. Samtidig får de kompetente myndigheder nem adgang til oplysninger om alle de kosmetiske produkter, der markedsføres i EU, til brug i markedsovervågningen.

Indførelse af indberetning af alvorlige uønskede virkninger: Den ansvarlige person vil have pligt til at indberette alvorlige uønskede virkninger til de kompetente nationale myndigheder. Myndighederne vil desuden indsamle oplysninger fra f.eks. brugere og sundhedspersoner og vil skulle dele oplysningerne med andre EU-lande.

Nye regler om anvendelse af nanomaterialer i kosmetiske produkter: Farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, herunder nanomaterialer, skal udtrykkeligt godkendes. Produkter, der indeholder andre nanomaterialer, som ikke er omfattet af restriktioner i øvrigt i henhold til kosmetikforordningen, vil skulle underkastes en fuldstændig sikkerhedsvurdering på EU-plan, hvis Kommissionen har betænkeligheder med hensyn til det pågældende produkt. Nanomaterialer skal i ingredienslisten være mærket med ordet "nano" i parentes efter stoffets navn, f.eks. "titandioxid (nano)".

Dertil kommer, at en ny kommissionsforordning, som blev vedtaget i dag, indeholder fælles kriterier for anprisninger af kosmetiske produkter: Producenter, der ønsker at forsyne deres produkt med en anprisning, f.eks. "48 timers effekt" for deodoranter, vil skulle overholde seks fælles kriterier: overholdelse af lovbestemte krav, rigtighed, dokumentation, ærlighed, rimelighed og beslutningstagning på et velinformeret grundlag. De nationale kompetente myndigheder vil kunne kontrollere anprisninger ud fra disse kriterier.

Baggrund

  • Kosmetik omfatter ikke blot makeup, parfume og aftershave, men også produkter, der er nødvendige for forbrugernes sundhed og velbefindende, såsom solcreme, tandpasta, sæbe og shampoo.

  • Den nye kosmetikforordning, som blev vedtaget i 2009, træder i kraft den 11. juli 2013 efter en overgangsperiode, hvor industrien har haft mulighed for at tilpasse sig de nye regler. Den første EU-lovgivning om kosmetik blev vedtaget for 35 år siden og er siden blevet ændret på væsentlige punkter mindst 7 gange.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm

Neven Mimicas websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Følg Neven Mimica på Twitter: @MimicaEU

Følg GD SANCO på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (midlertidigt) (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar