Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 11. července 2013

Nové právní předpisy EU bojují proti zavádějícím informacím a zvyšují bezpečnost kosmetických výrobků prodávaných v EU

Od dnešního dne by kosmetické přípravky, ať už vyráběné v EU nebo dovážené ze třetích zemí, měly být plně v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích, které přináší posílení bezpečnostních norem a lepší informace pro spotřebitele.

Evropský komisař pro spotřebitelskou politiku Neven Mimica uvedl: „Od každodenních potřeb, jako je zubní pasta, až po trochu luxusu, jako je nová rtěnka nebo voda po holení, jsou spotřebitelé nyní lépe chráněni a mají o kosmetických přípravcích, které kupují, jasnější informace. Tato nová pravidla rovněž usnadňují prosazování předpisů a zákazníkům přinášejí klid a důvěru ve výrobky, které zakoupili.“

Větší důvěra by měla být přínosem jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. S mnoha světovými špičkami v tomto odvětví a více než 4 000 výrobci kosmetických přípravků je kosmetický průmysl pro EU v globalizovaném světě velkým přínosem. Toto odvětví vytváří přímo a nepřímo více než 1,5 milionu pracovních míst.

K nejvýznamnějším změnám zavedeným nařízením o kosmetických přípravcích, které Rada a Parlament přijaly v roce 2009, patří:

Posílení požadavků na bezpečnost kosmetických přípravků: Od dnešního dne musí výrobci při přípravě zprávy o bezpečnosti výrobku před uvedením na trh splnit zvláštní požadavky.

Zavedení pojmu „odpovědná osoba“: Na trh smějí být uváděny pouze kosmetické přípravky, pro něž je v EU určena určitá právnická či fyzická osoba jako „odpovědná osoba“. Nové nařízení o kosmetických přípravcích umožňuje přesně stanovit, kdo je odpovědnou osobou a jasně popisuje její povinnosti. Odpovědná osoba musí rovněž vést informační dokumentaci k přípravku, včetně posouzení bezpečnosti výrobku, která musí být k dispozici a aktuální v případě kontroly ze strany vnitrostátních orgánů pro dohled nad trhem.

Centralizované oznamování všech kosmetických přípravků uváděných na trh EU: Výrobci budou muset oznamovat své výrobky pouze jednou, a to prostřednictvím portálu EU pro oznamování kosmetických přípravků (CPNP). Informace uložené v portálu umožní v případě nehody zaměstnancům vnitrostátních toxikologických středisek přístup ke složení přípravků, a příslušné orgány získají pro účely dohledu nad trhem snadný přístup k informacím o všech kosmetických přípravcích uváděných na trh v EU.

Zavedení povinnosti hlásit závažné nežádoucí účinky: Odpovědná osoba bude mít povinnost oznamovat příslušným vnitrostátním orgánům závažné nežádoucí účinky. Orgány budou rovněž shromažďovat informace pocházející např. od uživatelů a zdravotnických odborníků a budou povinny sdílet informace s ostatními členskými státy EU.

Nová pravidla pro používání nanomateriálů v kosmetických přípravcích: Barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového záření, včetně těch, které obsahují nanomateriály, musí být výslovně povoleny. Přípravky obsahující jiné nanomateriály, které nejsou nařízením o kosmetických přípravcích jinak omezeny, budou předmětem úplného posouzení bezpečnosti na úrovni EU, pokud bude mít Komise obavy. Nanomateriály musí být v seznamu složek označeny výrazem „nano“ uváděným v závorkách za názvem látky, např. „oxid titaničitý (nano)“.

Kromě toho nové nařízení Komise, které bylo dnes přijato, stanoví společná kritéria pro tvrzení týkající se kosmetických přípravků: výrobci, kteří chtějí na svém přípravku uvádět určité tvrzení, např. „účinnost 48 hodin“ u deodorantů, budou muset splňovat šest společných kritérií: dodržování právních předpisů, pravdivost, důkazní podporu, čestnost, férovost a informované rozhodování. Příslušné vnitrostátní orgány budou moci tato tvrzení na základě těchto kritérií kontrolovat.

Souvislosti

  • Kosmetické přípravky nezahrnují jen líčidla, parfémy a vody po holení, ale také výrobky, které jsou nezbytné pro zdraví a pohodu spotřebitelů, jako je například ochrana proti slunečnímu záření, zubní pasta nebo pleťové čisticí přípravky.

  • Nové nařízení o kosmetických přípravcích, které bylo přijato v roce 2009, vstoupí v platnost dne 11. července 2013, po přechodném období, které průmyslu umožnilo přizpůsobit se novým pravidlům. Evropské právní předpisy o kosmetických přípravcích byly poprvé přijaty před 35 lety a byly sedmkrát zásadně revidovány.

Více informací:

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_cs.htm

Internetové stránky komisaře Mimicy:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komisař Mimica na Twitteru: @MimicaEU

GŘ SANCO na Twitteru: @EU_Consumer

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (přechodně) (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar