Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 juli 2013

EU:s framtid: Barroso och Reding debatterar med Warszawas medborgare

Efter 22 dialoger med medborgarna i 14 olika EU-länder får nu även Polens medborgare möjlighet att dela med sig av sina synpunkter om EU:s framtid. I morgon håller kommissionens ordförande José Manuel Barroso, vice ordförande Viviane Reding och parlamentsledamot Róża Thun en debatt med mer än 300 medborgare i Copernicus Science Centre i Warszawa.

– Våra medborgare inser att många av problemen, riskerna och hoten mot deras välfärd går bortom nationell nivå, och därför måste också lösningarna göra det. Den europeiska integrationen kan stödja den nationella politiken och samtidigt stärka EU-medborgarnas friheter. Endast EU kan garantera att gårdagens misstag inte upprepas och att framtidens utmaningar hanteras bättre, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Den verkliga risken för fragmentering ligger i att inte lyssna på medborgarnas synpunkter. Jag vill se en verklig debatt om hur EU ska utvecklas under de kommande åren, både på det ekonomiska och på det politiska planet. Det ska vara en debatt som engagerar alla. Därför kommer vi att besöka Warszawa i morgon och resten av EU-länderna under de två kommande åren.

– Allteftersom debatten om EU:s framtid och följderna av den ekonomiska krisen tar fart måste vi ha en tydlig vision om vart vi är på väg under de kommande åren. Jag ser fram emot att besöka Warszawa för att lyssna på vad de polska medborgarna har att säga, säger vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. Polen tillhör EU:s inre cirkel och polsk påverkan har varit avgörande när det gäller att föra EU ut ur krisen och att utrusta oss med rätt verktyg för att säkerställa att de misstag som gjorts inte upprepas. Jag förväntar mig att Polen kommer att fortsätta spela en aktiv och avgörande roll i kampen för ett starkare EU.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso och den före detta premiärministen samt nuvarande presidentens rådgivare Tadeusz Mazowiecki kommer att starta debatten i Warszawa innan de lämnar över tyglarna till vice ordförande Viviane Reding and parlamentsledamot Róża Thun som tillsammans med deltagarna ska diskutera den ekonomiska krisen, medborgarrättigheter och EU:s framtid. I morgon förmiddag håller José Manuel Barroso även den första Generalförsamlingen för en ny skildring av Europa, ett möte mellan intellektuella, kulturrepresentanter och konstnärer. Vid mötets öppnande närvarar Polens premiärminister Donald Tusk.

Dialogen i Warszawa besöks av en blandad publik bestående av både företagare, kulturrepresentanter, icke-statliga organisationer och studentorganisationer. Europa direkt-informationskontoren som finns i 31 polska städer ska se till att intresserade från hela Polen kan delta i samtalet. Den två timmar långa debatten leds av Michał Adamczyk från den polska offentliga TV-kanalen TVP.

Debatten äger rum mellan 14:30 och 16:30 (CET) i Copernicus Science Centre i Warszawa, och direktsänds även på nätet. Människor från hela Europa kan också delta via Twitter genom att använda hashtaggen #EUDeb8.

Den 11 maj i år var Warszawa värdstad för en annan medborgardialog med Janusz Lewandowski, kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget. Nästan 200 personer deltog, och mer än 3000 personer följde direktsändningen på nätet.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari i år drog kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2), ett år tillägnat medborgarna och deras rättigheter. Under hela 2013 och 2014 kommer EU-kommissionärer, parlamentsledamöter och nationella politiker runtom i EU att träffa medborgarna för att diskutera hur man ser på Europas framtid.

Vice ordförande Viviane Reding har redan hållit debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Österrike), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grekland), Bryssel (Belgien) och Esch-sur-Alzette (Luxemburg). Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 och 2014 och detta kommer ge nationella politiker, lokala politiker och EU-politiker ett tillfälle att möta människor från alla samhällsskikt. Alla samtal kan följas här: http://ec.europa.eu/european-debate.

Mycket har åstadkommits under de senaste tjugo åren av EU-medborgarskap. Enligt en ny EU-undersökning känner sig 63 % av medborgarna “europeiska”. I Polen är siffran ännu högre, hela 74 % (se bilaga). Medborgare runtom i EU utövar sina rättigheter nästan dagligen, utan att vara medvetna om vilka rättigheterna är. Omkring sex av tio polacker uppger till exempel att de inte har fått tillräckligt med information om sina rättigheter som EU-medborgare.

Detta är anledningen till varför medborgardialogerna är en central del av Europaåret för medborgarna.

Varför gör kommissionen detta just nu?

Dagens EU står vid ett vägskäl. Många pratar om EU:s framtid och om att röra sig mot en politisk union, en federation av nationalstater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigt att befolkningen aktivt deltar i debatten och framför sina åsikter.

Vad kommer dialogerna att leda till?

Medborgarnas synpunkter under samtalen kommer att hjälpa kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dem är att bereda marken för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 publicerade kommissionen sin andra Rapport om EU-medborgarskap, som presenterade tolv nya, konkreta åtgärder för att lösa vanliga problem som medborgare fortfarande stöter på (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten är kommissionens svar på ett omfattande elektroniskt samråd från maj 2012 (IP/12/461) och de förslag och frågor som togs upp i medborgardialoger om deras rättigheter och framtid. Totalt deltog 12 000 EU-medborgare i samrådet, varav den största enskilda gruppen bestod av polacker, med 18 % av det totala antalet bidrag.

Läs mer

Mer information om Warszawadialogen:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Debatter med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Europaåret för medborgarna: http://europa.eu/citizens-2013/en/home

EU-medborgarna yttrar sig – resultaten av det offentliga samrådet om medborgarnas rättigheter i EU: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Webbplats för Viviane Reding, vice ordförande och kommissionsledamot för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Delta i debatten via Facebook: www.facebook.com/komisjaeuropejska, och Twitter: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56

Annex

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar