Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 10. júla 2013

Budúcnosť Európy: predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a podpredsedníčka Redingová diskutujú s občanmi vo Varšave

Po 22 dialógoch s občanmi v 14 členských štátoch budú mať aj občania v Poľsku príležitosť podeliť sa o svoje názory o budúcnosti Európy. Dňa 11. júla 2013 bude predseda Európskej komisie José Manuel Barroso, podpredsedníčka Viviane Redingová a poslankyňa Európskeho parlamentu Róża Thunová diskutovať s viac ako 300 občanmi v Kopernikovom vedeckom centre vo Varšave.

„Naši občania si uvedomujú, že mnohé problémy, riziká a hrozby pre ich blahobyt presahujú úroveň národného štátu, a teda ich riešenia by takisto mali byť prijímané na nadnárodnej úrovni.“ Európska integrácia môže podporovať vnútroštátne politiky a posilniť slobody európskych občanov. Len Európa môže zaistiť, že sa chyby z minulosti nebudú znovu opakovať a budúce výzvy sa budú riešiť lepšie,“ vyhlásil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso. „Skutočné riziko roztrieštenosti pochádza z toho, že nikto nevypočuje obavy občanov. Potešila by ma skutočná diskusia o tom, ako by sa Európska únia mala v nasledujúcich rokoch vyvíjať, a to v hospodárskom, ako aj politickom zmysle. Diskusiu, do ktorej by sa zapojili všetci občania. Preto budeme zajtra vo Varšave a v ostatných krajinách EÚ ešte tento, prípadne budúci rok.“

„Keďže diskusia o budúcnosti Európy a dôsledkoch hospodárskej krízy naberá na obrátkach, potrebujeme mať jasnú predstavu o tom, kam budeme v nasledujúcich rokoch smerovať. To, čo si občania myslia, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a osobne sa veľmi teším na to, keď si vo Varšave vypočujem názory poľských občanov,“ uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Poľsko patrí do užšieho kruhu Európskej únie a vplyv Poľska má zásadný význam pre vyvedenie Európy z krízy a vybavenie Európy správnymi nástrojmi, ktorými sa zaistí, že chyby z minulosti sa nebudú znovu opakovať. Očakávam, že Poľsko bude aj naďalej zohrávať aktívnu a dôležitú úlohu pri presadzovaní silnejšej Európy.“

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a bývalý poľský predseda vlády a súčasný poradca poľského prezidenta, Tadeusz Mazowiecki, začnú debatu vo Varšave a potom odovzdajú slovo podpredsedníčke Redingovej a poslankyni Európskeho parlamentu Róże Thunovej, ktoré budú diskutovať s účastníkmi o hospodárskej kríze, právach občanov a budúcnosti Európy. Ráno v ten istý deň sa predseda Barroso zúčastní Prvého valného zhromaždenia o novej vízii Európy stretnutia s intelektuálmi, zástupcami zo sveta kultúry a umelcami, pričom jeho otvorenia sa zúčastní aj poľský predseda vlády Donald Tusk

Občianskeho dialógu vo Varšave sa zúčastní veľmi rozmanité publikum zahŕňajúce podnikateľov, zástupcov zo sveta kultúry, mimovládne organizácie a asociácie študentov. Sieť informačných centier Europe Direct, ktoré pôsobia v 31 mestách v Poľsku, takisto zaistí, že na dialógu v poľskom hlavnom meste sa môžu zúčastniť občania z celého Poľska, ktorí o to majú záujem. Dvojhodinové podujatie bude moderovať Michał Adamczyk z poľskej verejnoprávnej televízie TVP.

Debata sa uskutoční od 14:30 do 16:30 SEČ v Kopernikovom vedeckom centre vo Varšave. Bude sa vysielať naživo online. Občania z celej Európy sa môžu zapojiť aj prostredníctvom Twitteru na #EUDeb8.

Dňa 11. mája 2013 už Varšava zorganizovala občiansky dialóg s Januszom Lewandowskim, komisárom EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet. Zúčastnilo sa ho takmer 200 ľudí a viac ako 3000 sledovalo internetové vysielanie naživo.

Súvislosti

V čom spočíva občiansky dialóg?

V januári Európska komisia odštartovala Európsky rok občanov (IP/13/2), rok venovaný občanom a ich právam. V priebehu celého roku a v roku 2014 sa komisári EÚ, poslanci Európskeho parlamentu a politici v členských štátoch budú stretávať s občanmi v celej EÚ, aby si vypočuli ich očakávania týkajúce sa budúcnosti Európy.

Podpredsedníčka Redingová už viedla diskusie v Cádize (Španielsko), meste Graz (Rakúsko), Berlíne (Nemecko), Dubline (Írsko), Coimbre (Portugalsko), Thesalonikách (Grécko), Bruseli (Belgicko) a v Esch-sur-Alzette (Luxembursko). V celej Európskej únii bude v priebehu roku 2013 a 2014 prebiehať mnoho ďalších dialógov a do diskusie s občanmi zo všetkých sociálnych skupín sa zapoja európski, národní aj miestni politici. Všetky dialógy možno sledovať na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/european-debate.

Za dvadsať rokov od zavedenia občianstva EÚ sa dosiahlo veľa: podľa nedávneho prieskumu EÚ sa dnes cíti byť „Európanmi“ 63 % občanov. V Poľsku je toto číslo dokonca ešte vyššie – 74 % (pozri prílohu). Práva plynúce z občianstva EÚ využívajú ľudia v celej Únii každý deň. Nie vždy sú si však ľudia vedomí existencie týchto práv. Napríklad asi šesť z desiatich Poliakov uvádza, že nie sú o právach, ktoré ako občania EÚ majú, dobre informovaní.

Preto sú dialógy s občanmi hlavným bodom Európskeho roka občanov – roka, ktorý je venovaný občanom a ich právam.

Prečo to Komisia robí práve teraz?

Pretože sa Európa nachádza na križovatke. Každý hovorí o budúcnosti Európy, o smerovaniu k politickej únii, k federácii národných štátov alebo o Spojených štátoch európskych. Nadchádzajúce mesiace a roky budú pre budúcu orientáciu Európskej únie rozhodujúce. Ďalšia európska integrácia musí ísť ruka v ruke s posilnením demokratickej legitimity Únie. Práve preto je dôležité, aby sa obyvatelia Európy aktívne zapojili do debaty a vyjadrili svoje názory.

Čo bude výsledkom týchto dialógov?

Spätná väzba od občanov, ktorú sa počas občianskych dialógov podarí získať, bude pre Komisiu istým návodom pri spracovaní plánov budúcej reformy EÚ. Jedným z hlavných cieľov dialógov bude aj pripraviť pôdu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2014.

Dňa 8. mája 2013 Európska komisia uverejnila svoju druhú Správu o občianstve EÚ, v ktorej predložila 12 nových konkrétnych opatrení na riešenie problémov, ktoré občania ešte stále majú (IP/13/410 a MEMO/13/409). Správa o občianstve je reakciou Komisie na rozsiahlu online konzultáciu, ktorá prebiehala od mája 2012 (IP/12/461), a na vznesené otázky a návrhy o právach občanov a ich budúcnosti, ktoré vznikli v rámci občianskych dialógov. Na konzultácii sa zúčastnilo dvanásťtisíc občanov, pričom Poliaci tvorili najväčšiu skupinu s 18 % z celkového počtu príspevkov.

Viac informácií nájdete na:

Ďalšie informácie o varšavskom dialógu:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Diskusie s občanmi o budúcnosti Európy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Európsky rok občanov: http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Európania majú čo povedať — výsledky verejnej konzultácie o právach občanov v EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetová stránka Vivian Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo: http://ec.europa.eu/reding

Vivian Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Zapojiť sa do diskusie cez Facebook: www.facebook.com/komisjaeuropejska, a cez Twitter: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Príloha

1. Poliaci sú presvedčení, že súčasnú krízu môže najlepšie vyriešiť EÚ

2. Viac ako sedem z desiatich Poliakov má pocit, že sú občanmi EÚ, každý druhý pozná svoje práva

3. Poliaci považujú voľný pohyb osôb, tovarov a služieb za najväčší úspech EÚ.


Side Bar