Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 10 lipca 2013 r.

Przyszłość Europy: przewodniczący Barroso i wiceprzewodnicząca Reding debatują z obywatelami w Warszawie

Jutro Polacy będą mieli okazję wypowiedzieć się o przyszłości Europy. Odbywający się Warszawie dialog z obywatelami jest kolejnym takim spotkaniem – poprzedziły go 22 podobne debaty z obywatelami w 14 państw członkowskich. 11 lipca 2013 r. przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, wiceprzewodnicząca Viviane Reding oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zasiądą do debaty z ponad 300 obywatelami.

„Ludzie dobrze wiedzą, że wiele dotyczących ich problemów i zagrożeń wykracza poza poziom państwa – i że rozwiązań też trzeba szukać na szczeblu ponadnarodowym. Integracja europejska może wspierać państwa członkowskie w prowadzonych przez nie politykach i poszerzać zakres swobody europejskich obywateli. Tylko zjednoczona Europa może zagwarantować, że błędy przeszłości się nie powtórzą, a problemy przyszłości będą rozwiązywane skuteczniej” – oświadczył przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. „To brak wsłuchiwania się w problemy obywateli naraża nas na ryzyko rozdrobnienia. Chciałabym zobaczyć autentyczną debatę na temat kierunku, w jakim powinna pójść Unia Europejska w nadchodzących latach, zarówno pod względem gospodarczym, jak i politycznym. Debatę, w której udział bierze każdy obywatel. Dlatego właśnie jutro pojawię się w Warszawie, a następnie – w tym i w przyszłym roku – w każdym kraju Unii Europejskiej”.

„Debata o przyszłości Europy i o konsekwencjach kryzysu gospodarczego nabiera rozpędu. Musimy jasno zdawać sobie sprawę, dokąd zmierzamy w nadchodzących latach. Zdanie obywateli ma dzisiaj szczególne znaczenie. Z niecierpliwością czekam na wizytę w Warszawie, dzięki której będę mogła poznać opinie Polaków” - dodała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Polska jest częścią samego rdzenia Unii Europejskiej, kraj ten odegrał istotną rolę w wyprowadzaniu Europy z kryzysu i tworzeniu narzędzi, które w przyszłości pozwolą nam uniknąć powielania starych błędów. Mam nadzieję, że Polska nadal będzie odgrywała aktywną i istotną rolę w budowaniu silniejszej Europy”.

Popołudniową debatę w Warszawie otworzy przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. W imieniu Prezydenta Komorowskiego głos zabierze jego doradca, były Premier Tadeusz Mazowiecki. Następnie inicjatywę przejmą wiceprzewodnicząca Reding i posłanka do Parlamentu Europejskiego Róża Thun, które będą rozmawiać z uczestnikami o kryzysie gospodarczym, prawach obywateli i przyszłości Europy. Przewodniczący Barroso tego samego dnia rano weźmie też udział w 1. spotkaniu nt. „Nowej narracji dla Europy”, w ramach którego będzie dyskutować z intelektualistami, przedstawicielami świata kultury i artystami. Na otwarciu tego spotkania pojawi się też premier Donald Tusk.

W dialogu obywatelskim w Warszawie udział weźmie bardzo zróżnicowana grupa osób – przedsiębiorcy, przedstawiciele świata kultury, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń studenckich. Dzięki sieci punktów informacyjnych Europe Direct, działającej w 31 polskich miastach, udział w debacie w stolicy będą mogli wziąć zainteresowani obywatele z całego kraju. Dwugodzinną dyskusję będzie moderował Michał Adamczyk z TVP.

Debata odbędzie się w godzinach 14.30-16.30 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Będzie transmitowana na żywo w internecie. Udział mogą w niej wziąć również obywatele z całej Europy za pośrednictwem serwisu Twitter (hashtag #EUDeb8).

11 maja 2013 r. w Warszawie odbył się już jeden dialog obywatelski z Januszem Lewandowskim, komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, a ponad 3 000 oglądało relację na żywo w internecie.

Kontekst

Czego dotyczy dialog z obywatelami?

Komisja Europejska zainaugurowała w styczniu Europejski Rok Obywateli (IP/13/2), poświęcony obywatelom i przysługującym im prawom. Przez cały rok 2013 i 2014 komisarze UE, posłowie do Parlamentu Europejskiego i politycy krajowi ze wszystkich krajów UE będą spotykać się z obywatelami i rozmawiać o ich oczekiwaniach co do przyszłości Europy.

Wiceprzewodnicząca Reding wzięła już udział w debatach w Kadyksie (Hiszpania), Grazu (Austria), Berlinie (Niemcy), Dublinie (Irlandia), Coimbrze (Portugalia), Salonikach (Grecja), Brukseli (Belgia) i Esch-sur-Alzette (Luksemburg). W 2013 i 2014 r. w całej Unii Europejskiej odbędzie się wiele takich dialogów, a liczni europejscy, krajowi i lokalni politycy będą podejmować debatę z obywatelami ze wszystkich środowisk. Wszystkie debaty można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-debate.

W ciągu dwudziestu lat, które upłynęły od momentu wprowadzenia obywatelstwa UE, udało się wiele osiągnąć. Niedawno opublikowane badanie wykazało, że obecnie 63 proc. obywateli uważa się za „Europejczyków”. W Polsce odsetek ten jest nawet wyższy i wynosi 74 proc. (zob. załącznik). W całej UE obywatele na co dzień korzystają z przysługujących im praw. Nie zawsze są jednak ich świadomi. Na przykład około sześciu na dziesięciu Polaków twierdzi, że nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach jako obywateli UE.

Dlatego też dialogi obywatelskie są kluczowym elementem Europejskiego Roku Obywateli – roku poświęconego obywatelom i przysługującym im prawom.

Dlaczego właśnie teraz Komisja podejmuje te działania?

Ponieważ Europa znajduje się obecnie na rozdrożu. Wszyscy rozmawiają o jej przyszłości – o przekształceniu UE w unię polityczną, w federację państw lub w stany zjednoczone Europy. Nadchodzące miesiące i lata będą decydujące dla przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Dalsza integracja europejska musi iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji demokratycznej Unii. Właśnie dlatego obywatele Europy powinni wziąć aktywny udział w debacie i wyrazić swoje zdanie.

Jaki będzie wynik tych spotkań?

Głosy obywateli zebrane podczas spotkań pomogą Komisji w sporządzeniu planów przyszłej reformy UE. Jednym z głównych celów debat będzie również przygotowanie gruntu pod wybory europejskie, które odbędą się w 2014 r.

W dniu 8 maja 2013 r. Komisja Europejska opublikowała drugie sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, w którym zaproponowano 12 nowych, konkretnych sposobów na rozwiązanie problemów, z jakimi wciąż zmagają się obywatele (IP/13/410 i MEMO/13/409). Sprawozdanie na temat obywatelstwa stanowi odpowiedź Komisji na szeroko zakrojone konsultacje społeczne prowadzone od maja 2012 r. (IP/12/461) oraz na pytania i sugestie, które pojawiły się podczas dialogów obywatelskich dotyczących praw obywateli UE i ich przyszłości. W konsultacjach wzięło udział 12 tys. obywateli UE, a Polacy stanowili wśród nich najliczniejszą grupę – nadesłali 18 proc. wszystkich formularzy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat debaty w Warszawie:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Debaty z obywatelami na temat przyszłości Europy: http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Europejski Rok Obywateli: http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

Europejczycy mają głos – wyniki konsultacji społecznych na temat praw obywateli UE: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa: http://ec.europa.eu/reding

• Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Weź udział w debacie przez Facebooka: www.facebook.com/komisjaeuropejska i na Twitterze: @EUinPL #EUdeb8

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Załącznik

1. Polacy uważają, że UE najlepiej potrafi sobie poradzić z obecnym kryzysem

2. Ponad siedmiu na dziesięciu Polaków czuje się obywatelami EU, co drugi zna swoje prawa

3. Polacy postrzegają swobodny przepływ osób, towarów i usług jako największe osiągnięcie UE


Side Bar