Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 juli 2013

De toekomst van Europa: voorzitter Barroso en vicevoorzitter Reding in debat met burgers in Warschau

Na 22 burgerdialogen in 14 lidstaten krijgen de inwoners van Polen de kans om hun standpunt over de toekomst van Europa uiteen te zetten. Op 11 juli 2013 gaan de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, vicevoorzitter Viviane Reding en Europarlementslid Róża Thun in debat met ruim 300 burgers in het wetenschapscentrum Copernicus in Warschau.

"Onze burgers zijn zich ervan bewust dat heel wat problemen en risico’s die hun welzijn bedreigen, het nationale niveau overstijgen. Voor de oplossingen geldt dus hetzelfde. Europese integratie kan het nationale beleid ondersteunen en de vrijheden van de Europese burgers versterken. Alleen Europa kan garanderen dat de fouten uit het verleden niet opnieuw worden gemaakt en dat de problemen voor de toekomst beter worden aangepakt,” aldus José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. "Als we niet luisteren naar de bezorgdheden van de burgers, is het gevaar op versnippering reëel. Ik wil een echt debat over de richting die de Europese Unie de komende jaren moet nemen, zowel op economisch als op politiek vlak. Een debat waarbij elke burger betrokken wordt. Daarom gaan we morgen naar Warschau en trekken we dit jaar en volgend jaar naar elk land van de EU."

"Het debat over de toekomst van Europa en de gevolgen van de economische crisis komt goed op gang. We hebben nood aan een duidelijke visie over de richting die we de komende jaren moeten nemen. Hoe burgers daarover denken, is belangrijker dan ooit en ik kijk ernaar uit om in Warschau het standpunt van de Poolse burgers te horen," aldus vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap Viviane Reding. "Polen behoort tot de kern van de Europese Unie. De Poolse invloed is van cruciaal belang geweest om Europa uit de crisis te leiden en om ervoor te zorgen dat de fouten uit het verleden niet opnieuw worden gemaakt. Ik hoop dat Polen zijn belangrijke rol actief zal blijven spelen op weg naar een sterker Europa."

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, zal in Warschau het debat inleiden. Daarna zullen vicevoorzitter Reding, Europarlementslid Róża Thunen en Tadeusz Mazowiecki, de voormalige premier van Polen en momenteel adviseur van de Poolse president, de fakkel overnemen en met de deelnemers discussiëren over de economische crisis, de rechten van burgers en de toekomst van Europa. Diezelfde dag zal voorzitter Barroso ‘s ochtends de Eerste algemene vergadering over een nieuw verhaal voor Europa houden, een bijeenkomst van intellectuelen, vertegenwoordigers van de culturele wereld en kunstenaars. De opening zal worden bijgewoond door de Poolse premier, Donald Tusk.

De burgerdialoog in Warschau zal worden bijgewoond door een zeer divers publiek van ondernemers, vertegenwoordigers van de culturele wereld, niet-gouvernementele organisaties en studentenverenigingen. De 31 Europe Direct-informatiecentra in Polen zullen ervoor zorgen dat geïnteresseerde burgers uit alle hoeken van het land aan de dialoog kunnen deelnemen. Moderator van het twee uur durende evenement is Michał Adamczyk van de Poolse openbare televisiezender TVP.

Het debat vindt plaats van 14.30 tot 16.30 uur in het wetenschapscentrum Copernicus in Warschau. Het is in heel Europa live te bekijken via webstream. Burgers uit heel Europa kunnen deelnemen via Twitter door hashtag #EUDeb8 te gebruiken.

Op 11 mei 2013 vond in Warschau al een burgerdialoog plaats met Janusz Lewandowski, EU-commissaris voor Financiële programmering en begroting. Bijna 200 mensen namen aan het debat deel en meer dan 3 000 anderen volgden via webstream.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

In januari luidde de Europese Commissie het Europees Jaar van de burger in (IP/13/2), een jaar gewijd aan burgers en hun rechten. Dit jaar en volgend jaar zullen leden van de Commissie, Europarlementariërs en nationale politici in de hele EU met burgers over hun toekomstverwachtingen voor Europa debatteren.

Vicevoorzitter Reding heeft al debatten gevoerd in Cádiz (Spanje), Graz (Oostenrijk), Berlijn (Duitsland), Dublin (Ierland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Griekenland), Brussel (België) en Esch-sur-Alzette (Luxemburg). Overal in de Europese Unie zullen in de loop van 2013 en 2014 nog veel meer dialogen plaatsvinden. Daarbij zullen Europese, nationale en lokale politici de discussie aangaan met burgers uit alle lagen van de bevolking. U kunt alle dialogen volgen via: http://ec.europa.eu/european-debate/index_nl.htm.

Sinds de invoering van het EU-burgerschap twintig jaar geleden, is er veel bereikt. Een onlangs gepubliceerde EU-enquête toont aan dat op dit moment 63 % van de burgers zich “Europeaan” voelt. In Polen is dit percentage nog hoger, namelijk 74 % (zie bijlage). In de hele EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit, maar mensen zijn zich niet altijd van deze rechten bewust. Ongeveer zes van de tien Polen zeggen bijvoorbeeld dat zij niet goed over hun rechten als EU-burger zijn geïnformeerd.

Daarom staan de burgerdialogen centraal in het Europees Jaar van de burger, een jaar dat gewijd is aan burgers en hun rechten.

Waarom neemt de Commissie juist nu dit initiatief?

Omdat Europa zich op een kruispunt bevindt. Overal wordt gepraat over de toekomst van Europa, de totstandbrenging van een politieke unie, een federatie van natiestaten of een verenigde staten van Europa. De komende maanden en jaren zullen voor de toekomstige koers van de Europese Unie doorslaggevend zijn. Verdergaande Europese integratie moet gepaard gaan met een versterking van de democratische legitimiteit van de Unie. Daarom is het zo belangrijk dat de inwoners van Europa actief aan het debat deelnemen en hun stem laten horen.

Wat zal het resultaat van de dialogen zijn?

De feedback van burgers tijdens de dialogen zal de Commissie richtsnoeren bieden voor de opstelling van haar plannen voor een toekomstige hervorming van de EU. Een van de voornaamste doelstellingen van de dialogen is ook de Europese verkiezingen van 2014 voor te bereiden.

Op 8 mei 2013 publiceerde de Commissie haar tweede verslag over het EU-burgerschap, waarin 12 nieuwe, concrete maatregelen worden geschetst om de resterende problemen aan te pakken waarmee EU-burgers nog steeds te maken hebben (IP/13/410 en MEMO/13/409). Het verslag is het antwoord van de Commissie op een online-raadpleging in mei 2012 (IP/12/461) en op de vragen die tijdens de burgerdialogen zijn gesteld over de rechten van EU-burgers en hun toekomst. Aan de raadpleging namen 12 000 EU-burgers deel. Polen leverde het grootste aantal bijdragen (18 % van het totaal).

Meer informatie

Meer informatie over de burgerdialoog in Warschau:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Debatten met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Europees Jaar van de burger: http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europeanen laten hun stem horen — Resultaten van de openbare raadpleging over de rechten van EU-burgers: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_nl.pdf

Website van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Deelnemen aan het debat via Facebook: www.facebook.com/komisjaeuropejska, en via Twitter: @EUinPL #EUdeb8

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar