Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 10. jūlijā

Eiropas nākotne: Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un priekšsēdētāja vietniece Redinga rīko debates ar pilsoņiem Varšavā

Pēc 22 dialogiem ar pilsoņiem 14 dalībvalstīs arī Polijas iedzīvotājiem būs iespēja paust savu viedokli par Eiropas nākotni. 2013. gada 11. jūlijā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga un Eiropas Parlamenta deputāte Ruža Tuna (Róża Thun) rīkos debates ar vairāk nekā 300 pilsoņiem Kopernika Zinātnes centrā Varšavā.

“Mūsu pilsoņi apzinās, ka daudzas problēmas, riski un draudi viņu labklājībai pārsniedz robežu, kurā pietiek ar rīcību valsts līmenī, tādēļ arī risinājumiem jābūt atbilstīgiem. Eiropas integrācija var atbalstīt valstu politiku un stiprināt ES pilsoņu brīvības. Tikai Eiropa var sniegt garantiju, ka pagātnes kļūdas vairs neatkārtosies un varēsim labāk risināt problēmas nākotnē," teica Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu. "Lielākās briesmas, ko rada sadrumstalotība, ir nespēja sadzirdēt pilsoņu bažas. Es vēlos, lai notiktu īstas debates par to, kā turpmākajos gados Eiropas Savienībai būtu jāattīstās ekonomiski un politiski. Debates, kurās iesaistās ikviens pilsonis. Tāpēc mēs rīt būsim Varšavā un šā un nākamā gada laikā apmeklēsim visas ES dalībvalstis.”

“Tā kā debates par Eiropas nākotni un ekonomiskās krīzes sekām kļūst arvien plašākas, mums ir jābūt skaidram redzējumam par to, kādā virzienā mēs dosimies nākamajos gados. Pilsoņu viedoklis ir svarīgāks nekā jebkad agrāk, un es ar nepacietību gaidu iespēju Varšavā uzklausīt Polijas iedzīvotāju viedokli,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. "Polija ir viena no ietekmīgākajām valstīm Eiropas Savienībā, un tai bija izšķiroša loma Eiropas izvešanā no krīzes un Eiropas nodrošināšanā ar pareizajiem rīkiem, kas ļauj neatkārtot pagātnes kļūdas. Es ceru, ka Polijai arī turpmāk būs aktīva un nozīmīga loma Eiropas nostiprināšanā.”

Debates Varšavā atklās Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un bijušais Polijas premjerministrs, pašreizējā Polijas prezidenta padomnieks Tadeušs Mazoveckis, pēc tam nododot stafeti priekšsēdētāja vietniecei Redingai un Eiropas Parlamenta deputātei Ružai Tunai, kas ar dalībniekiem apspriedīs ekonomisko krīzi, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotni. Tās pašas dienas rītā priekšsēdētājs Barrozu vadīs 1. Ģenerālo asambleju "Jauns vēstījums par Eiropu", kurā piedalīsies intelektuāļi, kultūras nozares pārstāvji un mākslinieki; asamblejas atklāšanā uzstāsies arī Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Pilsoņu dialogu Varšavā apmeklēs ļoti plašs dalībnieku loks: uzņēmēji, kultūras nozares, nevalstisko organizāciju un studentu apvienību pārstāvji. Europe Direct informācijas centri, kas darbojas 31 Polijas pilsētā, arī nodrošinās, ka ieinteresētie pilsoņi no visas Polijas varēs piedalīties dialogā, kurš notiks Polijas galvaspilsētā. Divas stundas ilgo pasākumu vadīs Mihals Adamčiks (Michał Adamczyk) no Polijas sabiedriskās televīzijas TVP.

Debates notiks no 14:30 līdz 16:30 pēc Viduseiropas laika Kopernika Zinātnes centrā Varšavā. Tām varēs sekot tiešraidē internetā. Pilsoņi no visas Eiropas var arī piedalīties, izmantojot Twitter un birku #EUDeb8.

2013. gada 11. maijā Varšavā jau notika pilsoņu dialogs ar ES finanšu plānošanas un budžeta komisāru Janušu Levandovski (Janusz Lewandowski). Tajā piedalījās gandrīz 200 cilvēku, un vairāk nekā 3000 interesentu sekoja tiešraidei tīmeklī.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī uzsāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Visa gada garumā un 2014. gadā ES Komisijas locekļi, Eiropas Parlamenta deputāti un valstu politiķi visā Eiropas Savienībā tiekas ar pilsoņiem, lai apspriestu, ko viņi sagaida attiecībā uz Eiropas nākotni.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Redinga jau piedalījās debatēs Kadisā (Spānijā), Grācā (Austrijā), Berlīnē (Vācijā), Dublinā (Īrijā), Koimbrā (Portugālē) un Salonikos (Grieķijā), Briselē (Beļģijā) un Ešā pie Alzetes (Luksemburgā). Visā Eiropas Savienībā 2013. un 2014. gadā notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Debatēm var sekot šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/european-debate.

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Nesen veikts ES pētījums liecina, ka pašlaik 63 % pilsoņu jūtas piederīgi Eiropai. Polijā šis rādītājs ir pat lielāks – 74% (sk. pielikumu). Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču pilsoņi ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni seši no desmit Polijas iedzīvotājiem apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņu tiesībām.

Tāpēc Pilsoņu dialogi ir Eiropas pilsoņu gada centrālais elements, un šis gads ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa pašlaik ir krustcelēs. Eiropas nākotne pašlaik ir ļoti aktuāls jautājums, un daudzi runā par virzību uz tādu politisku savienību kā Nacionālu Valstu Federāciju vai Eiropas Savienotajām Valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstības virzībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas pilsoņi aktīvi iesaistītos debatēs un paustu savu viedokli.

Kas tiks panākts dialogu rezultātā

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai rīkoties, plānojot turpmāko ES reformu. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro Ziņojumu par ES pilsonību, kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašo sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un pilsoņu dialogos izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni. Apspriešanās piedalījās divpadsmit tūkstoši ES pilsoņu, tostarp Polijas iedzīvotāji veidoja lielāko grupu, kuras devums bija 18 % no kopējā izteikto viedokļu skaita.

Sīkāka informācija

Vairāk informācijas par dialogu Varšavā:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Debates ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Eiropas Pilsoņu gads: http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Eiropieši izsaka savu viedokli – sabiedriskās apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces Redingas "Twitter" konts: @VivianeRedingEU

Piedalieties debatēs Facebook: www.facebook.com/komisjaeuropejska un Twitter: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktpersonas :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar