Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. heinäkuuta 2013

Euroopan tulevaisuus: puheenjohtaja Barroso ja varapuheenjohtaja Reding keskustelemaan kansalaisten kanssa Varsovaan

EU-päättäjien ja kansalaisten välillä on järjestetty jo 22 keskustelutilaisuutta 14 jäsenvaltiossa. Seuraavaksi puolalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä Euroopan tulevaisuudesta, kun Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, varapuheenjohtaja Viviane Reding sekä Euroopan parlamentin jäsen Róża Thun pitävät 11. heinäkuuta 2013 Varsovassa keskustelutilaisuuden, johon osallistuu yli 300 kansalaista.

Tilaisuuden avaavat puheenjohtaja Barroso ja Puolan entinen pääministeri, nykyinen Puolan presidentin neuvonantaja, Tadeusz Mazowiecki, minkä jälkeen varapuheenjohtaja Reding ja parlamentin jäsen Róża Thun keskustelevat osallistujien kanssa talouskriisistä, EU:n kansalaisten oikeuksista sekä Euroopan tulevaisuudesta. Osallistujien joukossa on yrittäjiä sekä kulttuurielämän, kansalaisjärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen edustajia.

Puheenjohtaja Barroson mukaan kansalaiset ymmärtävät, että monet ongelmat, riskit ja uhat heidän hyvinvoinnilleen ylittävät valtioiden rajat, joten niihin on löydettävä myös rajat ylittäviä ratkaisuja. "Euroopan yhdentyminen tukee kansallisia toimintalinjoja ja lujittaa Euroopan kansalaisten vapauksia. Vain Eurooppa voi taata, etteivät menneisyyden virheet toistu ja että tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastataan paremmin." Barroson mielestä todellinen pirstoutumisen riski syntyy siitä, ettei kansalaisten huolia kuunnella. "Haluan nähdä jokaisen EU:n kansalaisen osallistuvan kunnolliseen keskusteluun siitä, kuinka EU:n pitäisi kehittyä tulevina vuosina sekä taloudellisesti että poliittisesti. Siksi me vierailemme huomenna Varsovassa ja tämän ja ensi vuoden aikana jokaisessa jäsenvaltiossa", kertoi Barroso.

"Kun keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ja talouskriisin seurauksista kiihtyy, meillä pitää olla selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan olemme menossa tulevina vuosina", totesi Viviane Reding, komission varapuheenjohtaja ja oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari. "Kansalaisten mielipiteet ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin, ja odotan pääseväni Varsovaan kuulemaan puolalaisten ajatuksia. Puola on vaikuttanut ratkaisevasti siihen, että Eurooppa selviytyy kriisistä ja saa käyttöönsä oikeat välineet, joilla varmistetaan, ettei menneisyyden virheitä toisteta."

Puolan Europe Direct -tiedotuspisteet 31 kaupungista varmistavat, että asiasta kiinnostuneet kansalaiset ympäri Puolaa voivat osallistua pääkaupungissa järjestettävään keskustelutilaisuuteen. Kansalaiset kaikkialta Euroopasta voivat seurata tilaisuutta myös suorana lähetyksenä verkossa. Lisäksi keskusteluun voi osallistua Twitterin välityksellä (hashtag: #EUDeb8). Tilaisuus järjestetään Varsovan Copernicus Science Centressä kello 14.30–16.30 Keski-Euroopan aikaa, ja sitä johtaa Michał Adamczyk Puolan kansallisesta televisioyhtiöstä TVP:stä.

Saman päivän aamuna, 11. heinäkuuta, puheenjohtaja Barroso pitää ensimmäisen yleiskokouksen liittyen uuteen narratiiviin Euroopasta. Tähän kokoukseen osallistuu älymystöä, kulttuurielämän edustajia ja taiteilijoita. Kokousta on avaamassa myös Puolan pääministeri Donald Tusk

Varsovassa pidettiin keskustelutilaisuus kansalaisten kanssa jo 11. toukokuuta 2013. Tilaisuuteen osallistui rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaava komissaari Janusz Lewandowski. Lähes 200 kansalaista tuli paikan päälle tapahtumaan ja yli 3000 seurasi lähetystä suorana verkossa.

Tausta

Mistä keskusteluissa kansalaisten kanssa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Vuosien 2013 ja 2014 aikana komissaarit, parlamentin jäsenet ja kansalliset poliitikot jalkautuvat eri puolille EU:ta keskustelemaan kansalaisten kanssa näiden odotuksista Euroopan tulevaisuuden suhteen.

Varapuheenjohtaja Reding on jo pitänyt keskustelutilaisuuden Cádizissa (Espanjassa), Grazissa (Itävallassa), Berliinissä (Saksassa), Dublinissa (Irlannissa), Coimbrassa (Portugalissa), Thessalonikissa (Kreikassa), Brysselissä (Belgiassa) ja Esch-sur-Alzettessa (Luxemburgissa). Eri puolilla Euroopan unionia järjestetään tänä ja ensi vuonna vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/european-debate.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Tuoreesta EU:n kyselytutkimuksesta ilmenee, että nykyisin 63 prosenttia EU:n kansalaisista mieltää itsensä "eurooppalaisiksi". Puolassa luku on vielä korkeampi – 74 prosenttia (katso liite). Suomessa luku on peräti 78 prosenttia.

EU:n kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin kaikkialla EU:ssa. Ihmiset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia näistä oikeuksista. Esimerkiksi noin kuusi kymmenestä puolalaisesta on sitä mieltä, että he eivät ole hyvin perillä oikeuksistaan EU:n kansalaisina. Samaa mieltä on hieman yli puolet (55 prosenttia) suomalaisista. Tästä syystä keskustelut kansalaisten kanssa ovat olennainen osa Euroopan kansalaisten teemavuotta, jonka aikana keskitytään kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. Sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua, jonka yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee, on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta.

Siksi on tärkeää, että eurooppalaiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja saavat äänensä kuuluviin.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Keskusteluissa kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi keskustelutilaisuuksien päätavoitteista on myös pohjustaa vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Euroopan komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 toisen EU:n kansalaisuutta koskevan katsauksen, jossa ehdotetaan 12:ta uutta, konkreettista keinoa, joilla voitaisiin poistaa kansalaisten edelleen kohtaamia vaikeuksia (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsaus on komission vastaus sekä toukokuussa 2012 käynnistettyyn laajaan verkkokyselyyn (IP/12/461) että kansalaisten oikeuksia ja tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin ja ehdotuksiin, jotka ovat nousseet esiin keskusteluissa. Verkkokyselyyn vastasi 12 000 EU:n kansalaista. Suurimman yksittäisen vastaajaryhmän muodostivat puolalaiset, joita oli 18 prosenttia vastaajista.

Lisätietoja

Lisätietoja Varsovan keskustelutilaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Keskusteluja kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Euroopan kansalaisten teemavuosi: http://europa.eu/citizens-2013/fi/home

Eurooppalaisten ääni kuuluviin – tulokset kansalaisten oikeuksia EU:ssa koskevasta julkisesta kuulemisesta: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_fi.pdf

Varapuheenjohtajan, oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komissaarin Viviane Redingin verkkosivut: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

Osallistuminen keskusteluun Facebookissa: www.facebook.com/komisjaeuropejska ja Twitterissä: @EUinPL #EUdeb8

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Liite

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar