Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. juuli 2013

President Barroso ja asepresident Viviane Reding arutlevad Varssavis kodanikega Euroopa tuleviku üle

Pärast 22 arutelu kodanikega 14 liikmesriigis on Poola kodanikel võimalus jagada oma arvamusi Euroopa tuleviku teemal. Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja asepresident Viviane Reding ning Euroopa Parlamendi liige Róża Thun arutlevad 11. juulil 2013 Varssavis Kopernikuse teaduse keskuses rohkem kui 300 kodanikuga.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles: „Meie kodanikud mõistavad, et paljud heaolu ohustavad probleemid ja riskid ulatuvad riigi piiridest kaugemale, ja sellest tulenevalt ka lahendused. Euroopa integratsiooniga saab toetada riigi poliitikat ja tugevdada Euroopa kodanike vabadusi. Vaid Euroopa suudab tagada, et varasemad vead ei korduks ja tulevaste probleemidega tegeletakse tõhusamalt. Tegelik killustumise oht tuleneb sellest, et kodanike muresid ei kuulata ära. Soovin näha tõelist arutelu selle üle, mis suunas Euroopa Liit peaks järgmistel aastatel liikuma nii majanduslikus kui ka poliitilises plaanis. Soovin näha mõttevahetust, mis kaasab iga kodaniku. Sel põhjusel oleme homme Varssavis ning teistes ELi liikmesriikides sellel ja tuleval aastal.”

Euroopa Liidu õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik ning Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding sõnas: „Arutelu Euroopa tuleviku ja majanduskriisi tagajärgede üle kogub hoogu. Meil on vaja selget arusaama sellest, mis suunas me liigume järgmistel aastatel. Kodanike arvamus on olulisem kui kunagi varem ning ma ootan huviga kohtumist Varssavis, et kuulda Poola kodanike seisukohti. Poola kuulub Euroopa Liidu tuumikusse. Ta on otsustavalt mõjutanud seda, kuidas Euroopat kriisist välja tuua ja leida Euroopale õiged vahendid, millega tagada, et varasemad vigu ei tehta uuesti. Ma loodan, et Poola jätkab oma tähtsa ja aktiivse rolli täitmist ning tegutseb edasi tugevama Euroopa nimel.”

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ning Poola endine peaminister ja praegune presidendi nõunik Tadeusz Mazowiecki käivitavad arutelu Varssavis ja annavad ohjad üle asepresident Redingile ja Euroopa Parlamendi liikmele Róża Thunile, kes koos osalejatega arutavad majanduskriisi, kodanike õiguste ja Euroopa tuleviku teemasid. Sama päeva hommikul korraldab president Barroso Euroopa uue narratiivi esimese peaassamblee, kus ta kohtub intellektuaalide, kultuuritegelaste ja kunstnikega ning mille avamisel osaleb ka Poola peaminister Donald Tusk.

Kodanike arutelul Varssavis osaleb väga mitmekesine ettevõtjate ning kultuurivaldkonna, valitsusväliste organisatsioonide ja üliõpilasliitude esindajate seltskond. 31 Poola linnas tegutsevad Europe Direct’i teabekeskused tagavad, et kõik huvitatud kodanikud üle kogu Poola saaksid osaleda pealinnas toimuval arutelul. Kahetunnist üritust juhatab Michał Adamczyk Poola avalik-õiguslikust televisioonist TVP.

Arutelu toimub 14.30–16.30 Kesk-Euroopa aja järgi Kopernikuse teaduse keskuses Varssavis. Otseülekanne toimub ka internetis. Euroopa kodanikud saavad arutelus osaleda Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8).

11. mail 2013 toimus Varssavis juba üks kodanike arutelu ELi rahastamisprogrammide koostamise ja eelarve voliniku Janusz Lewandowskiga. Osales ligikaudu 200 inimest ning rohkem kui 3000 jälgis arutelu veebist.

Taust

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu selle aasta jooksul ning ka 2014. aastal peavad Euroopa Komisjoni volinikud, parlamendiliikmed ja liikmesriikide poliitikud kõikjal ELis kodanikega arutelusid selle üle, millised on nende ootused Euroopa tuleviku suhtes.

Asepresident Reding on juba pidanud arutelusid Hispaanias Cádizis, Austrias Grazis, Saksamaal Berliinis, Iirimaal Dublinis, Portugalis Coimbras, Kreekas Thessalonikis, Belgias Brüsselis ja Luksemburgis Esch-sur-Alzette'is. 2013. ja 2014. aastal toimub üle kogu Euroopa Liidu veel palju samalaadseid arutelusid, kus Euroopa, riigi ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad debatis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/european-debate.

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud. Äsja avaldatud ELi uuringust ilmneb, et praegu tunneb end eurooplasena 63% kodanikest. Poolas on see näitaja veelgi suurem – 74% (vt lisa). Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli inimesed ei tea, millised õigused neil Euroopa Liidu kodanikena on. Näiteks väidab ligi kuus poolakat kümnest, et neil ei ole piisavalt teavet Euroopa Liidu kodaniku õiguste kohta.

See on põhjus, miks kodanike arutelud saavad põhitähelepanu Euroopa kodanike aastal – see on aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Euroopa on tänaseks jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägivad kõik ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu ehk rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Lähikuud ja -aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Seepärast on oluline, et Euroopa Liidu kodanikud osalevad aktiivselt arutelus ja teevad end kuuldavaks.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanike aruteludest saadav tagasiside aitab Euroopa Komisjonil valida, millises suunas ELi tulevase reformi kavandamisel liikuda. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas Euroopa Komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta, milles on esitatud 12 uut konkreetset meedet nende probleemide lahendamiseks, mis ELi kodanikke ikka veel muretsema panevad (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on komisjoni vastus 2012. aasta mais alguse saanud laiapõhjalisele internetikonsultatsioonile (IP/12/461). Selles võetakse kokku ka kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja soovitused Euroopa Liidu kodanike õiguste ja tuleviku kohta. Konsultatsioonist võttis osa 12 000 ELi kodanikku, kusjuures poolakad moodustasid suurima eraldiseisva rühma, kelle küsimused ja soovitused moodustasid 18% koguarvust.

Lisateave

Lisateave Varssavis toimuva arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_pl.htm

Euroopa kodanike aasta: http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Eurooplased võtavad sõna – ELi kodanikuõigusi käsitleva konsultatsiooni tulemused: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

Arutelus osalemine Facebookis: www.facebook.com/komisjaeuropejska, ja Twitteris: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar