Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. juli 2013

Europas fremtid: Formanden for Kommissionen José Manuel Barroso og næstformand Viviane Reding debatterer med borgerne i Warszawa

Efter 22 borgerdialoger i 14 medlemsstater får borgerne i Polen nu mulighed for at udveksle synspunkter om Europas fremtid. Den 11. juli 2013 afholder Europa‑Kommissionens formand José Manuel Barroso, næstformand Viviane Reding og medlem af Europa‑Parlamentet Róża Thun en debat med over 300 borgere i Copernicus Science Centre i Warszawa.

"Borgerne er klar over, at mange af de problemer og risici, der truer deres velfærd, rækker ud over de nationale grænser, og at løsningerne derfor skal gøre det samme. Europæisk integration kan støtte de nationale politikker og styrke de europæiske borgeres friheder. Kun Europa kan garantere, at fortidens fejltagelser ikke gentager sig, og at fremtidens udfordringer løses bedre," sagde Europa‑Kommissionens formand José Manuel Barroso. "Den virkelige fare for opsplitning sker, hvis vi ikke lytter til borgernes bekymringer. Jeg vil gerne se en ægte debat om, hvilken retning Den Europæiske Union skal udvikle sig i de kommende år, både hvad angår økonomi og politik. En debat, der inddrager alle borgere. Det er derfor, at vi besøger Warszawa i morgen og hvert enkelt EU‑land i år og næste år."

"Eftersom debatten om Europas fremtid og den økonomiske krises konsekvenser tager fart, er vi nødt til at have en klar vision om, i hvilken retning vi skal gå i de kommende år. Borgernes mening er vigtigere end nogensinde, og jeg ser frem til at komme til Warszawa og høre polakkernes mening," sagde næstformand Viviane Reding, der er EU‑kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab. "Polen hører til EU's kerne, og landet har spillet en afgørende rolle i forbindelse med at få Europa ud af krisen og har samtidig været med til at udvikle de rette værktøjer til at sikre, at fortidens fejltagelser ikke gentager sig. Jeg forventer, at Polen fortsat kommer til at spille en aktiv og afgørende rolle med hensyn til at fremme et stærkere Europa."

Europa‑Kommissionens formand José Manuel Barroso og Polens tidligere premierminister og nuværende rådgiver for præsidenten Tadeusz Mazowiecki starter debatten i Warszawa, før han giver ordet til næstformand Viviane Reding og medlem af Europa‑Parlamentet Róża Thun, der skal diskutere den økonomiske krise, borgerrettigheder og Europas fremtid med deltagerne. Samme dags morgen holder formand José Manuel Barroso den første generalforsamling om En ny fortælling for Europa, hvor intellektuelle, kulturrepræsentanter og kunstnere mødes, og hvor den polske premierminister Donald Tusk deltager i åbningsdelen.

Borgerdialogen i Warszawa samler et meget forskelligartet publikum med deltagelse af både entreprenører, kulturrepræsentanter, ikke-statslige organisationer og studenterforeninger. Europe Direct-informationscentrene, der findes i 31 byer i Polen, vil også sikre, at interesserede borgere fra hele Polen kan deltage i debatten i hovedstaden. Den to timer lange begivenhed styres af Michał Adamczyk fra den offentlige polske tv-kanal TVP.

Debatten finder sted fra kl. 14.30-16.30 CET i Copernicus Science Centre i Warszawa. Den kan streames live på nettet, og borgere fra hele Europa kan deltage via Twitter ved at bruge hashtag #EUDeb8.

Warszawa var allerede den 11. maj 2013 vært for en borgerdialog med Janusz Lewandowski, der er EU‑kommissær for finansiel programmering og budget. Næsten 200 mennesker deltog, og over 3 000 streamede debatten live på nettet.

Baggrund

Hvad er borgerdialoger?

I januar kickstartede Europa-Kommissionen Borgernes Europaår (IP/13/2) – et år, der er tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder. I løbet af i år har EU‑kommissærer, medlemmer af Europa‑Parlamentet og nationale politikere fra hele EU mødtes med borgerne for at debattere deres forventninger for Europas fremtid, og de vil fortsætte med det i 2014.

Viviane Reding har allerede afholdt debatter i Cádiz (Spanien), Graz (Østrig), Berlin (Tyskland), Dublin (Irland), Coimbra (Portugal), Thessaloniki (Grækenland), Bruxelles (Belgien) og Esch-sur-Alzette (Luxembourg). I løbet af 2013 og 2014 vil der blive afholdt mange flere dialoger overalt i EU, hvor europæiske, nationale og lokale politikere debatterer med borgere fra alle samfundslag. Alle dialogerne kan følges her: http://ec.europa.eu/european-debate.

Der er opnået meget i de tyve år, der er gået, siden EU‑borgerskabet blev indført. Således viser en nyligt offentliggjort EU-undersøgelse, at 63 % af borgerne føler sig "europæiske". I Polen ligger tallet en anelse højere på 74 % (se bilaget). Borgerne i hele EU udøver deres rettigheder i dagligdagen, men de er ikke altid bevidste om disse rettigheder. Undersøgelser viser eksempelvis, at omkring seks ud af ti polakker ikke føler sig velinformeret om deres rettigheder som EU-borgere.

Derfor er borgerdialogerne en vigtig del af Borgernes Europaår – et år, der er tilegnet borgerne og deres rettigheder.

Hvorfor tager Kommissionen dette initiativ netop nu?

Fordi EU i dag står ved en skillevej. Alle taler om Europas fremtid, om at komme nærmere en politisk union, en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. De kommende måneder og år vil være afgørende for EU's fremtid. Yderligere europæisk integration bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet. Det er derfor vigtigt, at Europas borgere går aktivt ind i debatten og kommer til orde.

Hvad skal der komme ud af disse dialoger?

Borgernes tilbagemeldinger vil fungere som en retningslinje for Kommissionen, når der skal udarbejdes en fremtidig reform af EU. Et af hovedformålene med dialogerne er også at forberede EU-valgene i 2014.

Europa‑Kommissionen offentliggjorde den 8. maj 2013 den anden rapport om unionsborgerskab, der angiver 12 konkrete foranstaltninger til at løse de problemer, som borgerne stadig oplever (IP/13/410 og MEMO/13/409). Rapporten om unionsborgerskab er Kommissionens svar på en større onlinehøring, der blev lanceret i maj 2012 (IP/12/461), og de spørgsmål og forslag, der dukkede op under borgerdialogerne om EU‑borgernes rettigheder og fremtid. 12 000 EU‑borgerne deltog i høringen, hvor polakkerne udgjorde den største gruppe med 18 % af de samlede bidrag.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om dialogen i Warszawa:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/poland/warsaw/july_en.htm

Debatmøder med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_da.htm

Borgernes Europaår 2013: http://europa.eu/citizens-2013/en/home

Europæerne siger deres mening – resultatet af den offentlige høring om borgerrettigheder i EU: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_da.pdf

Websted for næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab: http://ec.europa.eu/reding

Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Deltag i debatten via Facebook: www.facebook.com/komisjaeuropejska og via Twitter: @EUinPL #EUdeb8

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag

1. Poles believe the EU can best tackle the current crisis

2. More than seven out of ten Poles feel they are EU citizens, one in two knows his or her rights

3. Poles consider the free movement of people, goods and services to be the EU’s greatest achievement


Side Bar