Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 10.

A Bizottság egységes szanálási mechanizmust javasol a bankunió számára

Az Európai Bizottság a mai napon előterjesztette a bankunió egységes szanálási mechanizmusára vonatkozó javaslatát. A mechanizmus az egységes felügyeleti mechanizmust (IP/12/953) egészítené ki, amelynek 2014 végén történő életbe lépése után az euróövezetben és a bankunióhoz csatlakozó más tagállamokban levő bankok az Európai Központi Bank (EKB) közvetlen felügyelete alá fognak tartozni. Az egységes szanálási mechanizmus biztosítja majd, hogy ha az egységes felügyeleti mechanizmusban részt vevő bankok – a megerősített felügyelet ellenére is – súlyos nehézségeket tapasztalnak, szanálásuk hatékonyan kezelhető legyen, és minimális költségekkel járjon az adófizetőkre és a reálgazdaságra nézve.

José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke kijelentette: „Ezzel a javaslattal a bankunió összes alkotóeleme terítékre került, segítségükkel szilárdabb alapokra helyezzük az ágazatot, helyreállítjuk a bizalmat és megszüntetjük a pénzügyi piacok töredezettségét. Az euróövezetben és a részvételi szándékukat jelző más tagállamokban működő bankok közös európai felügyeletéről már sikerült megállapodásra jutnunk. Ezt a mai javaslat a csődközeli helyzetbe kerülő bankok kezelésére vonatkozó erős és integrált egységes rendszerrel egészíti ki. A jövőbeni bankcsődök kockázatát nem küszöbölhetjük ki, azonban az egységes szanálási mechanizmusnak és a Szanálási Alapnak köszönhetően a jövőben maguk a bankok – nem pedig az európai adófizetők – viselik majd a veszteségek terhét.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Szemtanúi voltunk, hogy a bankválságok milyen sebességgel képesek átterjedni a határokon, negatív bizalmi spirált előidézve az euróövezet egészében. Azt is láttuk, hogy egy nagy, több országban tevékenykedő bank összeomlása nyomán milyen összetett és zavaros helyzet alakulhat ki: a Dexia szanálása nem követendő példa. Olyan rendszerre van szükségünk, amely gyors és hatékony döntéseket eredményez anélkül, hogy bármilyen kétség merülne fel az államháztartásra gyakorolt hatásokkal kapcsolatban, és amelynek szabályai biztonságot teremtenek a piacokon. Ez a lényege az egységes szanálási mechanizmusra vonatkozó mai javaslatnak: a felügyelet és a szanálás központi összehangolása, és ezzel egyidejűleg az összes érintett nemzeti szereplő bevonása, valamint a megfelelő szanálási finanszírozási források biztosítása, amik együttesen lehetővé teszik a bankválságok hatékonyabb kezelését a bankunióban, továbbá hozzájárulnak az államadósság-válságok és a nehéz helyzetben levő bankok közötti összefüggés megszüntetéséhez.”

Az egységes felügyeleti mechanizmus megerősített felügyeleti kerete csakúgy, mint a szigorúbb prudenciális követelmények (lásd MEMO/13/272) előmozdítják majd a bankok biztonságosságát. Annak kockázata azonban, hogy egy bank súlyos likviditásproblémákkal vagy fizetőképességi gondokkal szembesüljön, soha nem zárható ki teljes mértékben. A bankfelügyeletet és a szanálást ugyanazon a központi szinten kell összehangolni és végrehajtani, hogy ezáltal kordában lehessen tartani a bizonytalanságot, és meg lehessen előzni, hogy a bankostromok az euróövezet más részeit is megfertőzzék.

Az egységes szanálási mechanizmus keretében a bankok helyreállítására és szanálására vonatkozó, hamarosan elfogadásra kerülő eljárásjogi szabályokat (lásd: IP/12/570) fogják alkalmazni a bankunióban. Az EU Pénzügyminiszteri Tanácsa június 27-én megállapodásra jutott az új szabályokkal kapcsolatos általános megközelítésről (MEMO/13/601), az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága pedig május 20-án elfogadta erről szóló jelentését. A Tanács és az Európai Parlament hamarosan megkezdi a tárgyalásokat, és őszig várhatóan megállapodás születik a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvről.

Az egységes szanálási mechanizmus a következőképpen működne:

  • Az EKB – mint felügyeleti szerv – jelzi, ha az euróövezetben vagy a bankunióban részt vevő valamely tagállamban letelepedett banknak súlyos pénzügyi nehézségei támadnak, és szanálásra van szükség.

  • Az EKB, az Európai Bizottság és az illetékes (az adott bank székhelye, illetve bankfiókjai és/vagy leányvállalatai szerinti) nemzeti hatóságok képviselőiből álló Egységes Szanálási Testület előkészíti a bank szanálását. A Testület széles hatáskörökkel rendelkezik a bankaszanálás mikéntjének elemzése és meghatározása tekintetében: eldönti, mely eszközöket alkalmazzák, és hogyan vonják be az Európai Szanálási Alapot. A nemzeti szanálási hatóságokat szorosan bevonják ebbe a munkába.

  • A Bizottság az Egységes Szanálási Testület ajánlása vagy saját kezdeményezése alapján dönt a bank szanálás alá helyezéséről és ennek időpontjáról, továbbá meghatározza a szanálási eszközök és az Alap felhasználásának keretét. A végső döntés jogi okokból nem hárulhat a Testületre.

  • A szanálási terv végrehajtásáért a nemzeti szanálási hatóságok felelősek az Egységes Szanálási Testület felügyelete alatt.

  • Az Egységes Szanálási Testület felügyeli a szanálást. Nyomon követi, hogy a nemzeti szanálási hatóságok általi nemzeti szintű végrehajtást, és amennyiben valamely hatóság nem tenne eleget a határozatban foglaltaknak, közvetlenül a bajban levő bankoknak is címezhet végrehajtási utasításokat.

  • Egységes Bankszanálási Alapot hoznak létre, amely az Egységes Szanálási Testület irányítása alá tartozik, és biztosítja a középtávú finanszírozási források hozzáférhetőségét a banki szerkezetátalakítások során. Az Alapot a bankszektor hozzájárulásaiból finanszírozzák, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv tervezetének megfelelően az euróövezeti és a bankunióban részt vevő tagállamok nemzeti szanálási alapjai helyébe lépnek.

A Bizottság szerepe a bankszanálás kezdeményezésére és a szanálási keretre vonatkozó döntés meghozatalára korlátozódik. Ezáltal biztosított az összhang az egységes piaccal és az állami támogatásra vonatkozó uniós szabályokkal, továbbá megmarad a mechanizmus egészének függetlensége és elszámoltathatósága.

Az Európai Tanács június 27–28-i ülésén az uniós vezetők célul tűzték ki, hogy 2013 végéig megállapodnak a mechanizmusról, hogy azt még a jelenlegi, 2014-ben véget érő európai parlamenti ciklus alatt elfogadhassák. Ez lehetővé tenné, hogy a mechanizmust 2015 januárjától alkalmazzák a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvvel együtt.

Az új szabályok hatályba lépéséig a bankválságokat továbbra is a nemzeti rendszereknek megfelelően kezelik. Ezek a rendszerek azonban egyre közelítenek majd a szanálás elfogadott elveihez, vagyis ahhoz, hogy a bankok veszteségeit az adófizetők helyett a részvényesekre és a hitelezőkre hárítják. Ez egyrészt a bankoknak nyújtott állami támogatás ma elfogadott, felülvizsgált irányelvei (lásd: IP/13/672), másrészt a bankoknak az Európai Stabilitási Mechanizmus keretében történő közvetlen feltőkésítésére vonatkozó lehetőség révén érhető el. Mindkét esetben megfelelő tehermegosztásra van szükség a bank magánbefektetői között – ez a nemzeti forrásokból és az Európai Stabilitási Mechanizmus forrásaiból nyújtott állami támogatás feltétele.

Háttér-információk

A Bizottság a bankunió kiépítését eredményező ütemtervről szóló közleményben (2012. szeptember), illetve a valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezetében (2012. november) jelentette be az egységes szanálási mechanizmust.

Az Európai Tanács 2012 decemberében felismerte az egységes szanálási mechanizmus létrehozásának szükségességét a bankunión belül működő egységes felügyeleti mechanizmus kiegészítéseként. 2013 márciusában egy sor intézkedés révén kötelezettséget vállalt a bankunió kiteljesítésére, és megerősítette, hogy az egységes szanálási mechanizmusra vonatkozó bizottsági javaslatot elsőbbséget élvező kérdésként kell megvizsgálni abból a célból, hogy még a jelenlegi európai parlamenti ciklus 2014-es vége előtt elfogadják azt.

Az Európai Parlament következetesen kiállt a bankszanálás finanszírozási forrásainak fokozottabb összehangolása mellett, és a 2013. június 13-án elfogadott állásfoglalásban felszólította a Bizottságot, hogy a lehető legrövidebb időn belül fogadja el az egységes szanálási mechanizmus létrehozásáról szóló javaslatot.

Lásd: MEMO/13/675 és MEMO/13/679

További információk:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/banking-union/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar