Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 10.

Az uniós regionális politika radikális reformjáról szóló európai parlamenti szavazást követően Hahn biztos felszólítja a tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul készítsék elő a növekedést szolgáló uniós programok új generációját

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős uniós biztos felszólította a tagállamokat és a régiókat, hogy haladéktalanul kezdjék meg az uniós strukturális alapok 2014–2020-as időszakra szóló programjainak tervezését. E felhívást azt követően intézte hozzájuk, hogy az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága számos olyan jelentést fogadott el, amelyek lényegében hozzájárulnak a regionális politika radikális reformjához.

A jelentések az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok között a regionális politikai programok leghatékonyabb módon való igazgatását szolgáló széleskörű változásokról folytatott tárgyalások eredményét tükrözik. Az új megközelítés szerint az uniós beruházások túlnyomó részét a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú területekre kell összpontosítani. Az eredmények mérése érdekében számszerűsíthető célok kitűzését írja elő, és új finanszírozási feltéteket határoz meg.

A szavazás után Hahn biztos a következőket nyilatkozta: „Az Európai Tanács legutóbbi ülésén az Unió arra buzdította a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az európai strukturális és beruházási alapok felhasználását a foglalkoztatás és a növekedés serkentése érdekében. A mai szavazást követően ehhez rendelkezésükre állnak a szükséges eszközök. Nincs veszteni való időnk. E reformokat követően az uniós regionális politikának lehetősége nyílik arra, hogy kezelje a hosszú távú növekedést gátló fő akadályokat az Unióban. A reformok beruházásainkat a gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú területekre irányítják: a kkv-k támogatására, a kutatásra és innovációra, a digitális menetrendre és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra – mindez összhangban az Európa 2020 stratégia növekedési programjával. E reformok révén a kézzelfogható eredmények és az erőteljesebb teljesítmény elérése érdekében korszerűsítjük a szakpolitikát. Fontos kiemelni, hogy e menetrend megvalósítása céljából új szakpolitikánk teljes mértékben kiaknázza az európai régiók lehetőségeit.

Hahn biztos hozzátette: „Különös tisztelettel adózom Danuta Hübnernek, a Regionális Fejlesztési Bizottság elnökének az ügy érdekében tett erőfeszítéseiért, akárcsak a jelentések szerzőiként közreműködő európai parlamenti képviselőknek. Hübner asszony kollégáival együtt mindent megtett azért, hogy szakpolitikánkat a célnak megfelelően alakítsuk ki. A továbbiakban a tagállamokon, és azok régióin és városain a sor, hogy előrelépéseket tegyenek a következő időszakra való felkészülés terén. "

A mai napon elfogadott előzetes megállapodás a regionális politikára vonatkozó reformcsomag túlnyomó részét lefedi. Bár egyes nyitott kérdésekről – pl. a teljesítéshez kötött tartalékról és a makrogazdasági feltételrendszerről – még folynak a tárgyalások, a mai napon elfogadott intézkedések stabil alapot biztosítanak a programozás kialakításához. Létrehozzák az egyes tagállamok és az Európai Bizottság közötti partnerségi megállapodásokban rögzítendő fő célkitűzések és finanszírozási prioritások meghatározására vonatkozó szabályokat. Ezek szolgálnak a részletesebb nemzeti és regionális programok kiindulópontjául.

Egyes tagállamok már elkészültek partnerségi megállapodásuk tervezetével. A Bizottság elvárásai szerint ez év végéig valamennyi tervezetet véglegesítik, 2014 első felében pedig megállapodás születik az összes programról, hogy a beruházásokat késedelem nélkül a növekedés és foglalkoztatás területére lehessen irányítani.

A mai szavazás által megerősített reform főbb elemei:

  • A beruházásoknak a növekedés és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságú területekre való összpontosítása, az Európa 2020 stratégiában leírtak szerint, mind az öt európai strukturális és beruházási alapra (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) vonatkozó közös szabályok alkalmazásával.

  • A költségvetés legnagyobb hányada néhány, az Európa 2020 növekedési stratégiához szorosan kapcsolódó számú prioritásra összpontosítandó. Közelebbről:

  • Az ERFA költségvetésének 50–80 %-a az innovációt és a kutatás-fejlesztést, a digitális menetrendet, a kkv-k versenyképességét és az alacsony széndkioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást elősegítő intézkedésekre fordítandó.

  • Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság terén további kötelezettség írja elő, hogy legalább 12–20 % fordítandó az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra.

  • A tagállamoknak és a régióknak egyértelmű és mérhető célokat kell meghatározniuk a beruházások hatására vonatkozóan. Az előrehaladást mérni és jelenteni kell.

  • A bürokrácia csökkentését és az uniós források felhasználását segítő intézkedések: több olyan közös szabály, amely az összes alapra érvényes, célzottabb, ugyanakkor kisebb mértékű jelentési kötelezettségek, a digitális technológia kiterjedtebb alkalmazása („e-kohézió” ).

Háttér

A Bizottság 2011. október 6-án elfogadta a 2014–2020-as időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatait.

Az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politikája: jogszabályjavaslatok

Ezek mindenekelőtt arra irányultak, hogy az uniós beruházások Európa hosszú távú növekedési és foglalkoztatási céljaira (az Európa 2020 stratégiára) való összpontosítás érdekében megerősítsék a szakpolitika stratégiai dimenzióját, továbbá arra, hogy határozott hangsúlyt kapjanak az eredmények.

A regionális és helyi hatóságokkal, a gazdasági és szociális partnerekkel, valamint a civil társadalmat képviselő szervezetekkel való partnerség elve kulcsfontosságú elem az új szakpolitikában, amelynek megvalósításában különösen fontos lépés az európai partnerségi magatartási kódex elfogadása.

További információk:

Az EP Regionális Fejlesztési Bizottsága által a mai napon elfogadott jelentések (amint rendelkezésre áll)

A Regionális Fejlesztési Bizottság szavazásáról videofelvétel tekinthető meg a „Europe by satellite” (EBS) szolgáltatáson keresztül

MEMO/13/678: További háttér-információk, valamint kérdések és válaszok a kohéziós politika reformjáról.

https://www.yammer.com/regionetwork

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kapcsolattartók :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10)


Side Bar