Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 januari 2013

Ny internationell universitetsrankning lanseras i Dublin

En ny EU-finansierad universitetsrankning, U-Multirank, lanseras i dag i Dublin under Irlands EU-ordförandeskap. Den här nya flerdimensionella rankningen är ett avsteg från de traditionella rankningarna, som oftast har inriktats oproportionerligt mycket på forskningens kvalitet. Nu ska i stället universitet och högskolor jämföras enligt ett bredare urval av faktorer på fem områden: forskningsrenommé, undervisningens kvalitet, internationell inriktning, framgång i kunskapsöverföring (t.ex. partnerskap med näringslivet och nyföretagande) samt bidrag till regional tillväxt. Omkring 500 universitet och högskolor i och utanför Europa förväntas delta i rankningen, och de första resultaten ska publiceras i början av 2014.

– Universitet är en av Europas mest framgångsrika uppfinningar, men vi kan inte vila på lagrarna. Vi måste tänka och handla strategiskt för att ta vara på potentialen i våra universitet. Därför behöver vi bättre information om vad de erbjuder och hur bra de presterar. De befintliga rankningarna brukar framför allt lyfta fram forskningen, men U-Multirank ska ge de studerande och organisationer en tydlig bild av resultaten över en hel rad viktiga områden. Med den här kunskapen kan studerande välja det universitet eller den högskola som passar dem bäst, och de bidrar också till att modernisera och förbättra den högre utbildningen genom att universitet kan kartlägga sina starka och svaga sidor och lära av varandra. Rakningen ger också de politiska beslutsfattarna en fullständigare bild av högskolesystemen, så att de kan stärka sina länders resultat som helhet, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

– I takt med att den högre utbildningen blir allt viktigare för Europas samhälle, kulturliv och ekonomi ökar också behovet av kvalitet och mångfald i våra system för högre utbildning. Det irländska ordförandeskapet är fast beslutet att understödja vidareutvecklingen av U-Multirank. Jag uppmanar alla universitet och högskolor att ta vara på det här tillfället att vara med och bygga upp ett rankningssystem som belyser de många fördelarna i hela Europa för studerande, högskoleanställda, beslutsfattare och andra berörda parter, säger den irländska utbildningsministern Ruairi Quinn, som inviger konferensen där rankningen presenteras.

Förutom en tillförlitlig allmän rangordning av universitet och högskolor kommer också U-Multirank att rangordna dem inom fyra ämnen: företagsekonomi, maskinteknik, elektroteknik och fysik. Till dessa ämnen kommer fler att läggas framöver.

Bakgrund

Rankningen sammanställs av ett oberoende konsortium under ledning av Centre for Higher Education (CHE) i Tyskland och Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) i Nederländerna. Andra partner i konsortiet är bl.a. Centre for Science and Technology Studies vid Leidens universitet (CWTS), informationsföretaget Elsevier, Bertelsmannstiftelsen och programvaruföretaget Folge 3. Konsortiet ska också samarbeta med nationella rankare och intresseorganisationer för studerande, högre utbildning och näringsliv så att rankningen blir heltäckande och rättvisande.

Rankningen ska vara opartisk och bygga på mätbara kriterier och uppgifter. Det multidimensionella upplägget gör den lämplig för alla universitet och högskolor som vill veta hur man presterar. De enskilda användarna kan också få en rankning skräddarsydd efter sina behov. Det gör att de kan få information om de högskolor eller ämnen som intresserar dem mest och de kan vikta kriterierna efter sina egna intressen.

U-Multirank är produkten av ett initiativ som togs vid en konferens 2008, anordnad av EU:s dåvarande ordförandeland Frankrike. Där efterlyste man en ny universitetsrankning som byggde på flera kvalitetsdimensioner och hade internationell inriktning.

EU-kommissionen beställde sedan en genomförbarhetsstudie av konsortiet CHERPA, bestående av högskole- och forskningsorganisationer, som blev färdig 2011. Studien bygger på arbete med 150 högskolor i och utanför Europa, och visade att det var fullt genomförbart att utforma och genomföra en multidimensionell rankning. Enkätverktyg på nätet har tagits fram för att samla in uppgifter. Konsortiet ska också samarbeta med befintliga nationella rankningar så att man slipper ställa samma frågor till samma högskola flera gånger.

U-Multirank får totalt 2 miljoner euro i EU-anslag från programmet för livslångt lärande 2013–2014, med möjlighet till ytterligare två års groddfinansiering 2015–2016. Målet är att en oberoende organisation sedan ska sköta rankningen.

Mer information

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar