Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. januarja 2013

V Dublinu uvedli novo mednarodno lestvico najboljših univerz

V okviru irskega predsedovanja EU so danes (30. januarja) v Dublinu javno uvedli nov sistem ocenjevanja univerz, vzpostavljen s sredstvi Evropske unije. Nova
večdimenzionalna lestvica pomeni odmik od tradicionalnega pristopa k uvrščanju univerz, ki je nesorazmerno veliko težo dajal odličnosti raziskovalnega dela. Namesto tega uvaja uvrščanje univerz po širšem naboru dejavnikov na petih različnih področjih: ugled raziskovalne dejavnosti, kakovost poučevanja in učenja, mednarodna usmerjenost, uspešnost pri prenosu znanja (na primer partnerstva s podjetji, tudi zagonskimi) in prispevek k regionalni gospodarski rasti. Po pričakovanju naj bi se v sistem ocenjevanja prijavilo približno 500 univerz iz Evrope in sveta, prvi rezultati pa bodo znani na začetku leta 2014.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: Univerza je eden največjih dosežkov Evrope, vendar ne moremo počivati na lovorikah. Razmišljati in ukrepati moramo bolj strateško in uresničiti ves potencial naših univerz. Toda za to potrebujemo boljše informacije o tem, kaj univerze ponujajo in kako uspešne so. Dosedanje lestvice preveč poudarjajo raziskovalne dosežke, z lestvico U-Multirank pa bodo študenti in visokošolske ustanove dobili jasno sliko svoje uspešnosti na številnih pomembnih področjih. Študenti bodo tako lahko laže izbrali univerzo ali visoko šolo, ki jim najbolj ustreza. Z novim sistemom ocenjevanja bomo prispevali tudi k modernizaciji in kakovosti visokega šolstva, saj bo univerzam omogočil prepoznati svoje močne in šibke točke ter se učiti iz izkušenj drugih univerz. Z novo lestvico bodo tudi snovalci politik dobili boljši pregled nad svojim visokošolskim sistemom in bodo lahko z ukrepi izboljšali uspešnost svoje države kot celote.

Konferenco ob uvedbi novega sistema ocenjevanja je odprl irski minister za izobraževanje Ruairi Quinn, ki je dejal: „Visokošolsko izobraževanje postaja vse bolj bistvenega pomena za socialno, kulturno in ekonomsko blaginjo Evrope, hkrati se povečuje potreba po kakovosti in raznovrstnosti naših visokošolskih sistemov. Irsko predsedstvo je trdno odločeno, da podpre uresničitev druge faze uvedbe lestvice U-Multirank. Vse visokošolske ustanove pozivam, naj izkoristijo priložnost in sodelujejo pri postavitvi sistema ocenjevanja, ki bo v dobro študentov, vodstev visokošolskih ustanov, snovalcev politike in drugih deležnikov osvetlil številne pozitivne vidike visokošolske dejavnosti v Evropi.

Lestvica U-Multirank bo dala zanesljivo strokovno primerjavo univerzitetnih ustanov, poleg tega bo univerze ocenjevala še na štirih tematskih področjih: poslovne študije, strojništvo, elektroinženirstvo in fizika. Seznam posameznih disciplin bodo v prihodnjih letih postopno širili.

Ozadje

Lestvico najboljših univerz bo sestavljal neodvisni konzorcij z nemškim Centrom za visokošolsko izobraževanje (CHE) in nizozemskim Centrom za študije politike visokošolskega izobraževanja (CHEPS) na čelu. Med partnerji so še Center za naravoslovne in tehnološke študije Univerze v Leidnu, znanstvena založba Elsevier, fundacija Bertelsmann in izdelovalec programske opreme Folge 3. Konzorcij bo celovitost in točnost ocenjevanja zagotovil še s sodelovanjem z nacionalnimi partnerskimi organizacijami za ocenjevanje univerz in organizacijami deležnikov – študentov, univerz in gospodarstva.

Novi sistem ocenjevanja bo nepristranski in bo temeljil na merljivih kriterijih in podatkih. Zaradi svojega večdimenzionalnega pristopa bo primeren za vse univerze in visoke šole, ki jih zanimajo podatki o njihovi uspešnosti. Uporabili ga bodo lahko tudi posamezniki, saj jim bo sestavil individualizirano lestvico univerz glede na njihove potrebe. Tako bodo imeli v rokah informacije o ustanovah in disciplinah, ki jih najbolj zanimajo, in jih bodo lahko primerjali po svojih kriterijih.

Lestvica U-Multirank je rezultat pobude za nov sistem ocenjevanja uspešnosti univerz, ki so jo predstavili leta 2008 na konferenci v okviru francoskega predsedovanja Evropski uniji. Udeleženci konference so pozvali k razvrščanju po metodologiji, ki bi upoštevala različna področja odličnosti v mednarodnem merilu.

Evropska komisija je nato naročila študijo izvedljivosti, ki jo je opravil konzorcij visokošolskih in raziskovalnih organizacij po imenu CHERPA. Študija je bila končana leta 2011. Temeljila je na sodelovanju 150 visokošolskih ustanov iz Evrope in sveta in je potrdila, da sta realna tako koncept kot izvedba večdimenzionalnega ocenjevanja. Za zbiranje potrebnih podatkov so razvili spletne anketne instrumente. Konzorcij bo sodeloval tudi z obstoječimi nacionalnimi sistemi ocenjevanja ter tako preprečil, da bi univerze morale večkrat odgovarjati na ista vprašanja.

Evropska unija bo za lestvico U-Multirank iz programa za vseživljenjsko učenje namenila 2 milijona evrov v obdobju 2013–2014, z možnostjo podaljšanja začetnega financiranja za dve leti v obdobju 2015–2016. Lestvico bo potem vodila neodvisna organizacija.

Več informacij

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar