Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 stycznia 2013 r.

W Dublinie zainaugurowano nowy międzynarodowy ranking uniwersytetów

Nowy ranking uniwersytetów, ustanowiony z pomocą finansową Unii Europejskiej, zostanie dziś (30 stycznia) oficjalnie zainaugurowany w Dublinie w trakcie irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej. Nowa „wielowymiarowa” klasyfikacja zrywa z tradycyjnym podejściem do oceniania wyników uniwersytetów, które w większości przypadków przywiązuje nieproporcjonalnie dużą wagę do renomy uniwersytetów w zakresie badań naukowych. Uniwersytety będą obecnie oceniane według szerszego zakresu wskaźników, w pięciu różnych obszarach. Liczyć się będą: renoma w zakresie badań naukowych, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, sukcesy na polu transferu wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz wkład we wzrost gospodarczy na szczeblu regionalnym. Oczekuje się, że do nowego rankingu zgłosi się około 500 uniwersytetów z Europy i całego świata, a pierwsze wyniki klasyfikacji zostaną opublikowane na początku 2014 r.

Przed oficjalną inauguracją Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Uniwersytety są jednym z najbardziej udanych europejskich wynalazków, ale nie możemy spocząć na laurach. Musimy myśleć i działać bardziej strategicznie, aby zrealizować w pełni potencjał naszych szkół wyższych. W tym celu potrzebujemy wiarygodniejszych informacji o ich ofercie i wynikach. Istniejące rankingi podkreślają przede wszystkim osiągnięcia w zakresie badań naukowych. Dzięki U-Multirank studenci i instytucje uzyskają natomiast jasny obraz wyników uniwersytetów w całym zakresie istotnych dziedzin. Wiedza ta umożliwi studentom wybór najlepszego dla nich uniwersytetu czy uczelni. Nowy ranking przyczyni się również do modernizacji i poprawy jakości szkolnictwa wyższego, umożliwiając uniwersytetom określenie ich silnych lub słabych stron oraz czerpanie ze wspólnych doświadczeń, a decydentom politycznym – uzyskanie pełniejszego obrazu systemów szkolnictwa wyższego, dzięki czemu będą mogli poprawić ogólne osiągnięcia swoich państw.”

Konferencję, na której zostanie zainaugurowany ranking, otworzy irlandzki minister ds. edukacji i umiejętności, Ruairi Quinn, który powiedział: „Potrzeba zapewnienia jakości i różnorodności w naszych systemach szkolnictwa wyższego wzrasta, gdyż szkolnictwo wyższe staje się coraz bardziej kluczowe dla dobrobytu społecznego, kulturalnego i gospodarczego Europy. Prezydencja irlandzka silnie angażuje się w działania na rzecz wspierania kolejnej fazy rozwoju U-Multirank. Wzywam instytucje szkolnictwa wyższego do wykorzystania możliwości uczestniczenia w tworzeniu systemu klasyfikacji, dzięki któremu ujawnione zostanie wiele pozytywnych aspektów działania szkolnictwa wyższego w całej Europie, z korzyścią dla studentów, przywódców instytucjonalnych, decydentów politycznych i innych zainteresowanych stron.”

U-Multirank to nie tylko wiarygodny ranking porównawczy instytucji – pozwoli on również na ocenę uniwersytetów w czterech konkretnych obszarach tematycznych: studia biznesowe, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektroniczna i fizyka. Wykaz poszczególnych dyscyplin będzie stopniowo rozszerzany w kolejnych latach.

Informacje ogólne

Ranking tworzony będzie przez niezależne konsorcjum, pod przewodnictwem Centrum Szkolnictwa Wyższego (Centre for Higher Education, CHE) w Niemczech oraz Ośrodka Badań Polityki w zakresie Szkolnictwa Wyższego (Center for Higher Education Policy Studies, CHEPS) w Holandii. Wśród partnerów znajdą się Ośrodek badań i technologii na Uniwersytecie w Lejdzie (Centre for Science and Technology Studies, CWTS), specjaliści zarządzania informacją z Elsevier, Fundacja Bertelsmanna oraz firma oferująca oprogramowanie – Folge 3. Aby zapewnić pełny i dokładny obraz sytuacji, konsorcjum będzie również współpracować z rankingami krajowymi i organizacjami skupiającymi zainteresowane strony, reprezentującymi studentów, uniwersytety i przedsiębiorstwa.

Nowy ranking będzie bezstronny, oparty na wymiernych kryteriach i danych. Wielowymiarowe podejście do tworzenia rankingu sprawi, że klasyfikacja będzie odpowiednia dla każdego uniwersytetu czy uczelni szukających informacji zwrotnych o swoich wynikach. Również indywidualni użytkownicy będą mogli otrzymać skrojony na własną miarę ranking odzwierciedlający ich szczególne potrzeby; otrzymają w ten sposób informacje o najbardziej interesujących ich instytucjach czy dyscyplinach i będą ważyli kryteria zgodnie z własnymi preferencjami.

U-Multirank jest zwieńczeniem inicjatywy powstałej na konferencji zorganizowanej w 2008 r. podczas francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Wystąpiono wówczas z wnioskiem o utworzenie nowego rankingu uniwersytetów opartego na metodyce odzwierciedlającej różne wymiary doskonałości w kontekście międzynarodowym.

W następstwie tego wniosku Komisja Europejska zleciła studium wykonalności, przeprowadzone przez konsorcjum organizacji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych (CHERPA) i zakończone w 2011 r. Studium, w którym wykorzystano dane ze 150 instytucji szkolnictwa wyższego z Europy i całego świata, potwierdziło, że zarówno koncepcja, jak i wdrożenie wielowymiarowego rankingu są realistyczne. Opracowano internetowe instrumenty umożliwiające zebranie koniecznych danych do klasyfikacji. Konsorcjum współpracować będzie również z istniejącymi rankingami krajowymi, aby uniknąć powtórnego zadawania uniwersytetom tych samych pytań.

U-Multirank otrzyma wsparcie UE w wysokości 2 mln euro z programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2013–2014, z możliwością dalszego finansowania „zalążkowego” na kolejne dwa lata (2015–2016). Docelowo ranking prowadzony byłby następnie przez niezależną organizację.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar