Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 januari 2013

Nieuwe internationale ranking van universiteiten voorgesteld in Dublin

Een nieuwe ranking van universiteiten, gerealiseerd met financiering van de Europese Unie, wordt vandaag (30 januari) onder het Ierse EU-voorzitterschap in Dublin aan het publiek voorgesteld. Deze nieuwe "multidimensionale" lijst wijkt af van de traditionele aanpak van het rangschikken van universiteiten volgens hun prestaties, waarbij de onderzoekskwaliteit meestal onevenredig veel aandacht krijgt. In plaats daarvan zullen de universiteiten scores krijgen aan de hand van een breder scala van factoren, op vijf terreinen: reputatie op onderzoeksgebied, kwaliteit van het onderwijs, internationale oriëntatie, succesvolle kennisoverdracht (bijvoorbeeld partnerschappen met het bedrijfsleven en met startende ondernemingen) en regionale betrokkenheid. Naar verwachting zullen ongeveer 500 universiteiten uit Europa en de hele wereld zich aanmelden om aan de ranking deel te nemen. De eerste resultaten worden begin 2014 bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de voorstelling zei Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugd het volgende: "Universiteiten zijn een van Europa's meest geslaagde uitvindingen, maar wij mogen niet op onze lauweren rusten. Wij moeten meer strategisch denken en handelen om het potentieel van onze universiteiten volledig te benutten. Daarom is er behoefte aan betere informatie over wat zij aanbieden en hoe goed zij presteren. De bestaande rankings beklemtonen vaak vooral de onderzoeksprestaties, maar U-Multirank zal studenten en onderwijsinstellingen een helder beeld geven van de prestaties van de universiteiten op verschillende belangrijke domeinen. Deze kennis zal studenten helpen om de universiteit te kiezen die voor hen de beste is. U-Multirank zal verder bijdragen tot de modernisering en kwaliteit van het hoger onderwijs, omdat universiteiten hun sterke en zwakke punten kunnen vaststellen en van elkaars ervaringen kunnen leren; ten slotte zullen beleidsmakers een vollediger beeld van het hoger onderwijs krijgen, zodat zij de prestaties van hun land als geheel kunnen verbeteren."

De Ierse minister van Onderwijs, Ruairi Quinn, zal de conferentie openen waarop deze ranking wordt voorgesteld. Hij zei het volgende: "Aangezien het hoger onderwijs steeds belangrijker wordt voor het Europees welzijn in sociaal, cultureel en economisch opzicht, neemt onze behoefte aan kwaliteit en diversiteit in het hoger onderwijs toe. Het Ierse voorzitterschap engageert zich ten volle om deze nieuwe fase van U-Multirank mee op te starten. Ik spoor de instellingen van hoger onderwijs aan om deze kans te grijpen en mee te werken aan een ranking die de talrijke positieve aspecten van de activiteiten van het hoger onderwijs in heel Europa zal belichten ten voordele van studenten, managers van onderwijsinstellingen, beleidsmakers en andere belanghebbenden."

U-Multirank zal niet alleen onderwijsinstellingen vergelijken en een objectieve rangschikking bieden, maar zal aan de universiteiten ook scores toekennen in vier specifieke vakdomeinen: bedrijfskunde, werktuigkunde, elektrotechniek en fysica. De lijst van afzonderlijke disciplines wordt de volgende jaren geleidelijk aan uitgebreid.

Achtergrond

Een onafhankelijk consortium zal de ranking opstellen onder leiding van het Centre for Higher Education (CHE) in Duitsland en het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) in Nederland. Tot de partners behoren het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies van de Universiteit Leiden (CWTS), informatiespecialisten Elsevier, de Bertelsmann Stiftung en het softwarebedrijf Folge 3. Het consortium zal ook samenwerken met nationale rankingpartners en organisaties van belanghebbenden (studenten, universiteiten en bedrijven) om volledigheid en nauwkeurigheid te garanderen.

De nieuwe ranking zal neutraal zijn en zich baseren op meetbare criteria en gegevens. Door de multidimensionale benadering is de ranking geschikt voor elke universiteit die terugkoppeling over haar prestaties wil krijgen. Individuele gebruikers zullen ook een "op maat gemaakte" ranking kunnen verkrijgen op basis van hun specifieke behoeften; hierdoor kunnen zij informatie inwinnen over de instellingen of disciplines die hen het meest interesseren en de criteria volgens hun eigen voorkeur laten doorwegen.

U-Multirank is de bekroning van een initiatief dat voortkomt uit een in 2008 onder het Franse voorzitterschap van de Europese Unie georganiseerde conferentie, waar werd opgeroepen tot een nieuwe ranking van universiteiten, op basis van een methodologie die rekening houdt met verschillende dimensies van uitmuntendheid in een internationale context.

De Europese Commissie heeft vervolgens een uitvoerbaarheidsstudie in opdracht gegeven, die is verricht door een consortium van organisaties op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek (CHERPA) en die in 2011 is afgerond. Deze studie, waarbij 150 instellingen van hoger onderwijs in Europa en elders in de wereld betrokken waren, heeft bevestigd dat het concept van een multidimensionale ranking realistisch en uitvoerbaar is. Online meetinstrumenten zijn ontwikkeld om de benodigde gegevens te verzamelen. Het consortium zal ook gebruikmaken van bestaande nationale rankings om te vermijden aan de universiteiten meer dan een keer dezelfde vragen te moeten stellen.

Voor U-Multirank zal financiering ten bedrage van in totaal 2 miljoen euro uit het programma "Een leven lang leren" beschikbaar worden gesteld in 2013-2014, plus eventueel aanvullende startsubsidies in 2015-2016. Het is de bedoeling dat de ranking daarna door een onafhankelijke organisatie zal worden beheerd.

Meer informatie

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter: @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott +32 22959258; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam +32 22959667


Side Bar