Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. janvārī

Dublinā atklāj jaunu starptautisku universitāšu reitingu

Šodien (30. janvārī) ES Īrijas prezidentūra Dublinā publiski paziņo, ka sāk darboties jauns augstskolu reitings, kas izveidots, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Jaunā "daudzpusīgā" iekļaušana sarakstā nozīmē atkāpi no universitāšu snieguma klasifikācijas tradicionālās pieejas, kurā nesamērīgi liela uzmanība bija pievērsta pētniecības izcilībai. Tā vietā universitātes sarindos pēc plašāka kritēriju klāsta, kas aptver piecas atsevišķas jomas: reputācija pētniecības jomā, mācīšanas un mācīšanās kvalitāte, starptautiskā ievirze, panākumi zināšanu pārnesē (piemēram, partnerības ar uzņēmumiem un jaundibinātiem uzņēmumiem) un ieguldījums reģiona izaugsmē. Paredzēts, ka apmēram 500 augstskolas Eiropā un visā pasaulē pieteiksies dalībai reitingā un pirmie rezultāti tiks publicēti 2014. gada sākumā.

Runājot par gaidāmo reitinga darbības atklāšanu, Andrula Vasiliu, Eiropas komisāre izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietās, teica: "Universitātes ir viens no Eiropas visveiksmīgākajiem izgudrojumiem, bet mēs nevaram gulēt uz lauriem. Mums jādomā un jārīkojas stratēģiskāk, lai pilnībā izmantotu mūsu universitāšu potenciālu. Šajā nolūkā mums ir vajadzīga labāka informācija par universitāšu piedāvājumu un par to darba kvalitāti. Esošajiem reitingiem ir tendence uzsvērt pētniecības sasniegumus, bet U-Multirank pirmām kārtām dos studentiem un iestādēm skaidru priekšstatu par to sniegumu vairākās svarīgās jomās. Šīs zināšanas palīdzēs viņiem izvēlēties sev piemērotākās universitātes vai koledžas. Turklāt tas arī veicinās modernizāciju un uzlabos augstākās izglītības kvalitāti, ļaujot universitātēm identificēt to priekšrocības un trūkumus un mācīties no citu pieredzes; visbeidzot, tas dos politikas veidotājiem pilnīgu priekšstatu par to augstākās izglītības sistēmām, lai tie varētu uzlabot savas valsts veikumu kopumā."

Reitinga darbības atklāšanas konferencē runās Ruairi Kvinns [Ruairi Quinn], Īrijas izglītības un apmācības ministrs. Viņš sacīja: "Tā kā augstākajai izglītībai ir aizvien lielāka nozīme Eiropas sociālajā, kultūras un ekonomiskajā labklājībā, tad palielinās vajadzība pēc mūsu augstākās izglītības sistēmu kvalitātes un dažādības. Īrijas prezidentūra ir stingri apņēmusies palīdzēt atbalstīt U-Multirank nākamo posmu izvēršanu. Es aicinu augstākās izglītības iestādes izmantot šo iespēju piedalīties šādas reitinga sistēmas veidošanā, kura izcels augstākās izglītības daudzos pozitīvos aspektus visā Eiropā, kas būs izdevīgi studentiem, mācību iestāžu vadītājiem, politikas veidotājiem un citām ieinteresētajām personām."

Papildus mācību iestāžu autoritatīvam salīdzinājumam U-Multirank vērtēs universitātes četrās īpašās darbības jomās: uzņēmējdarbības studijas, mašīnbūve, elektrotehnika un fizika. Īpašo disciplīnu sarakstu turpmākajos gados pakāpeniski paplašinās.

Vispārīga informācija

Reitingu sagatavos neatkarīgs konsorcijs, ko vada Augstākās izglītības centrs (CHE) (Vācija) un Augstākās izglītības politikas studiju centrs (CHEPS) (Nīderlande). Partneri ir Leidenes Universitātes Zinātnisko un tehnoloġisko pētījumu centrs (Centre for Science and Technology Studies — CWTS), informācijas speciālisti Elsevier, Bertelsmana fonds un programmatūras uzņēmums Folge 3. Lai nodrošinātu pilnīgumu un precizitāti, konsorcijs strādās arī ar nacionālajiem reitinga partneriem un ieinteresēto personu organizācijām, kas pārstāv studentus, universitātes un uzņēmumus.

Jaunais reitings būs objektīvs, jo tas pamatojas uz izmērāmiem kritērijiem un datiem. Tā daudzpusīgā pieeja to padara piemērotu katrai universitātei vai koledžai, kas vēlas gūt atsauksmes par savu darbību. Individuālie lietotāji varēs arī izmantot "personalizētu" reitingu, kas atspoguļo to specifiskās vajadzības. Tas ļaus iegūt informāciju par mācību iestādēm vai disciplīnām, kuras tos visvairāk interesē, un vērtēt kritērijus atbilstoši savām vēlmēm.

Ar sistēmas U-Multirank izveidi mērķi sasniegusi iniciatīva, kura tika sākta 2008. gadā Eiropas Savienībā Francijas prezidentūras laikā rīkotā konferencē un ar kuru tika aicināts izveidot jaunu augstskolu reitingu, pamatojoties uz metodiku, kas atspoguļotu dažādus izcilības aspektus starptautiskā kontekstā.

Pēc tam Eiropas Komisija uzdeva veikt priekšizpēti, ko veica augstskolu un pētniecības iestāžu konsorcijs CHERPA un kas tika pabeigta 2011. gadā. Pētījumā, kura pamatā bija darbs ar 150 augstākās izglītības iestādēm Eiropā un visā pasaulē, apstiprinājās, ka daudzpusīga reitinga koncepcija un īstenošana ir reāli iespējama. Lai savāktu vajadzīgos datus, tika izstrādāti tiešsaistes pētījuma instrumenti. Konsorcijs strādās arī ar esošajiem valstu reitingiem, lai izvairītos no nepieciešamības uzdot universitātēm tos pašus jautājumus vairākkārt.

U-Multirank 2013.-2014. gadā saņems kopā 2 miljonu eiro ES finansējumu no Mūžizglītības programmas ar iespēju iegūt sākuma kapitālu vēl uz diviem gadiem 2015.-2016. gadā. Mērķis ir panākt, lai šo reitinga sistēmu uzturētu kāda neatkarīga organizācija.

Papildu informācija

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība.

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne.

Andrula Vasiliu Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersonas :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar