Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 30 d.

Dubline skelbiamas naujas tarptautinis universitetų reitingas

Sausio 30 d. Europos Sąjungai pirmininkaujanti Airija Dubline paviešins naują universitetų reitingavimo sistemą, parengtą naudojantis ES lėšomis. Pagal šią daugiamatę sistemą nebebus naudojamasi tradiciniais universitetų veiklos vertinimo kriterijais, iš esmės grindžiamais universitetų meistriškumu vienoje – mokslinių tyrimų – srityje. Universitetai bus vertinami pagal gerokai įvairesnius kriterijus, kuriuos galima suskirstyti į penkias kategorijas: meistriškumas mokslinių tyrimų srityje, dėstymo ir mokymosi kokybė, tarptautinė veikla, žinių perdavimo efektyvumas (pavyzdžiui, partnerystė su įmonėmis, įskaitant naujas) ir indėlis į regiono ekonomikos augimą. Tikimasi, kad pagal naująją reitingavimo sistemą bus įvertinta maždaug 500 Europos ir kitų pasaulio šalių universitetų; pirmieji rezultatai turėtų būti paskelbti 2014 m. pradžioje.

Rengdamasi paskelbti naujieną, už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Universitetai – vienas sėkmingiausių Europos išradimų. Tačiau užmigti ant laurų nevalia. Kad išlaisvintume visą mūsų universitetų potencialą, turime mąstyti ir veikti strategiškai. Todėl turime būti geriau informuoti, ką universitetai siūlo ir kaip vertinama jų veikla. Šiuo metu vertinant universitetus daugiausia dėmesio skiriama mokslinių tyrimų veiklai, o „U-Multirank“ padės studentams ir institucijoms gauti tikslesnės informacijos apie universitetų veiklą svarbiausiose srityse. Tai padės būsimiems studentams pasirinkti jiems tinkamiausią mokymosi įstaigą. Be to, bus prisidedama prie aukštojo mokslo modernizavimo ir kokybės didinimo, nes išryškės konkrečių universitetų privalumai ir trūkumai ir jie galės mokytis vieni iš kitų. Politikai galės susidaryti aiškesnį vaizdą apie savo šalies aukštojo mokslo sistemas ir imtis veiksmų padėčiai pagerinti.“

Konferencijos, kurios metu bus pristatyta naujoji reitingavimo sistema, pradžią paskelbs Airijos švietimo ministras Ruairi Quinnas. Jis kalbėjo: „Aukštasis mokslas darosi vis svarbesnis Europos socialinei, kultūrinei ir ekonominei gerovei, todėl didėja reikmė užtikrinti aukštojo mokslo sistemų kokybę ir įvairovę. Europos Sąjungai pirmininkaujanti Airija yra tvirtai įsipareigojusi remti kitą „U-Multirank“plėtotės etapą. Raginu aukštąsias mokyklas pasinaudoti šia proga ir prisidėti prie naujosios reitingavimo sistemos, parodysiančios visos Europos aukštųjų mokyklų privalumus ir teiksiančios naudos studentams, institucijoms, politikams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams.“

„U-Multirank“ ne tik patikimai parodys aukštųjų mokyklų vietą bendroje vertinimo skalėje, bet ir suskirstys juos pagal keturias studijų sritis: verslo, mechaninės inžinerijos, elektros inžinerijos ir fizikos. Ateityje studijų sričių sąrašas bus papildytas.

Pagrindiniai faktai

Reitingavimo sistemą rengs nepriklausomas konsorciumas, kuriam vadovaus Aukštojo mokslo centras (CHE) (Vokietija) ir Aukštojo mokslo politikos tyrimų centras (CHEPS) (Nyderlandai). Tarp konsorciumo partnerių – Mokslo ir technologijų studijų centras prie Leideno universiteto, mokslinės literatūros leidykla „Elsevier“, Bertelsmanno fondas ir programinės įrangos kūrėja „Folge 3“. Kad užtikrintų reitingavimo sistemos išsamumą ir tikslumą, konsorciumas bendradarbiaus su atitinkamų šalių reitingavimo specialistais ir su studentams, universitetams bei verslui atstovaujančiomis organizacijomis.

Naujoji reitingavimo sistema bus objektyvi, grindžiama išmatuojamais kriterijais ir duomenimis. Šią daugiamatę sistemą bus galima pritaikyti bet kuriai aukštajai mokyklai, norinčiai kad jos veikla būtų įvertinta. Pavieniai vartotojai reitingavimo sistema galės naudotis pagal asmenines reikmes – gauti informacijos apie juos dominančias institucijas ar disciplinas ir jas įvertinti pagal jiems aktualius kriterijus.

Sistemos „U-Multirank“ sukūrimas apvainikuoja 2008 m. konferencijoje, kurią surengė Europos Sąjungai pirmininkaujanti Prancūzija, gimusią iniciatyvą, pagal kurią siekta parengti naują universitetų reitingavimo sistemą, grindžiamą įvairių su kompetencija susijusių aspektų vertinimo tarptautiniu mastu metodika.

Po konferencijos Europos Komisija iš aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų sudarytam konsorciumui CHERPA pavedė atlikti galimybių studiją. Ji baigta rengti 2011 m. Galimybių studijos, atliktos bendradarbiaujant su 150 aukštojo mokslo institucijų iš Europos ir kitų pasaulio šalių, rezultatai parodė, kad daugiamačio reitingavimo idėją galima realiai įgyvendinti. Reikiamiems duomenims surinkti buvo parengta interneto apklausa. Konsorciumas bendradarbiaus su dabartiniais nacionaliniais reitingavimo specialistais, kad universitetams nereikėtų atsakinėti į tuos pačius klausimus kelis kartus.

Sistemai „U-Multirank“ iš ES biudžeto pagal ES Mokymosi visą gyvenimą programą bus skirta 2 mln. EUR, numatant galimybę pradinį finansavimą pratęsti dar dvejiems metams (2015–2016 m.). Ateityje bus siekiama įsteigti už reitingavimą atsakingą nepriklausomą organizaciją.

Daugiau informacijos

Europos Komisija: Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58; Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar