Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. tammikuuta 2013

Uusi kansainvälinen yliopistojen luokittelujärjestelmä julkistetaan Dublinissa

Euroopan unionin rahoituksella toteutettava uusi yliopistojen luokittelujärjestelmä julkistetaan tänään (30. tammikuuta) Dublinissa Irlannin EU-puheenjohtajuuskaudella. Uusi moniulotteinen ranking-lista poikkeaa perinteisistä yliopistojen luokittelujärjestelmistä, joista useimmat keskittyvät suhteettoman paljon huippututkimukseen. Yliopistojen uusi ranking-lista perustuu sen sijaan laajempaan joukkoon vaikuttavia tekijöitä, jotka jaetaan viiteen eri alueeseen: tutkimustyön maineikkuus, opetuksen ja opiskelun laatu, kansainvälisyys, onnistuminen osaamisen siirtämisessä (esimerkiksi kumppanuudet yritysmaailman ja uusyritysten kanssa) ja panos alueelliseen kehitykseen. Noin 500 yliopiston Euroopasta ja eri puolilta maailmaa odotetaan liittyvän luokittelujärjestelmään, ja ensimmäiset tulokset julkaistaan vuoden 2014 alkupuolella.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi ennen järjestelmän julkistamistilaisuutta, että ”yliopistot ovat yksi Euroopan menestyksekkäimmistä keksinnöistä, mutta emme kuitenkaan voi jäädä lepäämään laakereillamme. Tarvitsemme strategisempaa ajattelua ja toimintaa, jotta yliopistojen koko potentiaali saadaan käyttöön. Sitä varten tarvitsemme parempaa tietoa siitä, mitä ne tarjoavat ja kuinka hyvin ne toimivat. Olemassa olevat ranking-listat korostavat yleensä ennen kaikkea tutkimussaavutuksia, mutta U-Multirank antaa selkeän kuvan opiskelijoiden ja yliopistojen saavutuksista useilla tärkeillä osa-alueilla. Tämä tieto auttaa opiskelijoita valitsemaan itselleen sopivimman yliopiston tai korkeakoulun. Se auttaa myös modernisoimaan korkeakoulutusta ja parantamaan sen laatua antamalla yliopistoille mahdollisuuden tunnistaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja oppia toistensa kokemuksista. Lisäksi se antaa päätöksentekijöille kattavamman kuvan omista korkeakoulujärjestelmistään, jotta he voivat vahvistaa oman maansa suorituskykyä kokonaisuudessaan."

Uuden luokittelujärjestelmän käyttöönottoa koskevan konferenssin avaa Irlannin opetusministeri Ruairi Quinn. Hänen mukaansa ”samalla kun korkeakoulutuksen merkitys Euroopan sosiaaliselle, kulttuuriselle ja taloudelliselle hyvinvoinnille kasvaa jatkuvasti, on entistä suurempi tarve parantaa Euroopan korkeakoulutusjärjestelmien laatua ja monimuotoisuutta. EU:n puheenjohtajavaltio Irlanti on sitoutunut vahvasti tukemaan tämän U-Multirank-järjestelmän seuraavan vaiheen toteutusta. Kannustan kaikkia korkea-asteen oppilaitoksia käyttämään tätä tilaisuutta hyväkseen ja osallistumaan sellaisen luokittelujärjestelmän rakentamiseen, joka tuo esiin monia korkeakoulutukseen liittyviä myönteisiä seikkoja eri puolilla Eurooppaa. Tästä hyötyvät niin opiskelijat, laitosten johtajat, poliittiset päätöksentekijät kuin muutkin sidosryhmät.”

Sen lisäksi, että U-Multirank tarjoaa arvovaltaisen ranking-listan oppilaitosten vertailuun, se myös luokittelee yliopistot neljällä erikoisalalla: kauppatieteet, konetekniikka, sähkötekniikka ja fysiikka. Erikoisalojen luetteloa laajennetaan vähitellen tulevina vuosina.

Tausta

Ranking-listan kokoaa riippumaton yhteenliittymä, jota johtavat Centre for Higher Education (CHE) Saksassa ja Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Alankomaissa. Niiden kumppaneina toimivat muun muassa Leidenin yliopiston tiede- ja teknologiakeskus (CWTS), kustannusyritys Elsevier, Bertelsmann-säätiö ja ohjelmistoyritys Folge 3. Yhteenliittymä tekee myös yhteistyötä kansallisten luokittelukumppanien ja opiskelijoita, yliopistoja ja yrityksiä edustavien sidosryhmäorganisaatioiden kanssa tietojen kattavuuden ja paikkansapitävyyden varmistamiseksi.

Uusi luokittelujärjestelmä on puolueeton ja perustuu mitattavissa oleviin kriteereihin ja tietoihin. Moniulotteisen lähestymistapansa ansiosta se soveltuu mille tahansa yliopistolle tai korkeakoululle, joka haluaa palautetta omasta suorituksestaan. Yksittäiset käyttäjät voivat myös saada yksilöllisen ranking-listauksen, joka vastaa niiden erityistarpeita; näin ne voivat saada tietoa laitoksista tai oppiaineista, jotka niitä eniten kiinnostavat, ja painottaa kriteerejä omien painopisteidensä mukaisesti.

U-Multirank sai alkunsa Ranskan puheenjohtajuuskaudella vuonna 2008 järjestetyssä konferenssissa, jossa todettiin tarve sellaiselle korkeakoulujen uudelle luokitusjärjestelmälle, joka perustuu useiden huippuosaamisalojen huomioon ottamiseen kansainvälisessä kontekstissa.

Euroopan komissio tilasi seuraavaksi toteutettavuustutkimuksen, jonka suoritti korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä CHERPA. Tutkimus valmistui vuonna 2011. Se perustui 150:n Euroopassa ja eri puolilla maailmaa sijaitsevan korkeakoulun kanssa tehtyyn työhön, ja sen tulokset vahvistivat, että moniulotteinen luokitus on suunnitelmana realistinen ja sen toteutus mahdollista. Tarvittavien tietojen keräämiseksi on kehitetty verkossa toimivia tutkimusvälineitä. Yhteenliittymä tekee myös yhteistyötä olemassa olevien kansallisten luokittelujärjestelmien kanssa, jotta vältetään samojen kysymysten esittäminen toistuvasti yliopistoille.

U-Multirank-luokitukselle myönnetään yhteensä 2 miljoonan euron EU-rahoitus Elinikäisen oppimisen ohjelmasta vuosina 2013–2014, ja lisäksi järjestelmä voi saada alkurahoitukselle kahden vuoden jatkokauden vuosina 2015–2016. Tavoitteena on, että sen jälkeen luokituksen toteuttaa riippumaton organisaatio.

Lisätietoja

Euroopan komission koulutussivut: Education and training

Androulla Vassilioun sivusto: Androulla Vassiliou's website

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteystiedot:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar